Armádní muniční sklady jsou bezpečné.

Armádní muniční sklady jsou bezpečné.
Autor fotografie: Armáda ČR|Popisek: Pohled na muniční sklad, rotu zabezpečení
04 / 11 / 2014, 20:15

4.11.2014 / Česká armáda dnes vydala prohlášení, že muniční sklady jsou bezpečné a obyvatelům v okolí nehrozí žádné nebezpečí,

Naše armáda má celkem sedm muničních skladů v Týništi nad Orlicí, Čermné nad Orlicí, Travčicích, Hostašovicích, Dobroníně, Mladkově a Novém Plese.

Ve všech těchto muničních skladech platí velmi přísná pravidla, která musí dodržovat stanovené alianční standardy. Armáda České republiky skladuje v souladu s bezpečnostními opatřeními ve svých skladech pouze munici, která je v bezvadném stavu, je v době technické životnosti, je bezpečná pro manipulaci a přepravu. Každá munice před uložením do skladišť prochází jak odbornými muničními kontrolami, tak kontrolou zástupců Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Po celou dobu skladování je pak striktně sledována její způsobilost a jakostní stav v souladu se stanovenými předpisy.

Munice je uskladňována podle tříd nebezpečnosti a skupin snášenlivosti, tzn. že ne všechny druhy munice mohou být skladovány ve společném prostoru (např. iniciátory nikdy nesmí být skladovány společně s trhavinou vzhledem k jejich citlivosti k iniciačním podnětům). Každá munice má něco jako svůj rodný list, kde jsou zaznamenány veškeré výrobní údaje od série, roku výroby, třídy nebezpečnosti atd.

Dále při skladování je respektováno maximálně povolené množství čisté hmotnosti výbušnin v munici na jeden objekt s ohledem na zachování jak vnitřní, tak vnější bezpečnosti ve vztahu ke vzdálenostem nejbližších civilních obydlí, komunikací a shromažďovacích míst. Každý muniční sklad má přesně stanovenou tzv. obložnost, aby nedošlo k ohrožení okolí.

Co se týče vnitřní bezpečnosti – munice je skladována tak, aby v případě výbuchu nedošlo k přenosu detonace na další objekty. Všechny muniční sklady jsou vybaveny elektronickým protipožárním zařízením.

Každý z těchto muničních skladů má dále vlastní vojenskou hasičskou jednotku připravenou k okamžitému prvotnímu zásahu. Tyto objekty jsou také pro případ události většího rozsahu napojeny na krizové plány krajů. Pokud by přece jen došlo k nějaké události, je automaticky vyrozuměn HZS, který by vyslal potřebné síly a prostředky. Tyto situace jsou pravidelně procvičovány v rámci součinnostních cvičení včetně potřebných dojezdových časů.

Pracovníci armádních skladů perfektně znají skladovanou munici. Prochází pravidelnými odbornými a bezpečnostními kurzy a školeními pro práci s nimi. Ti, kteří pracují přímo s municí, absolvují psychologická vyšetření, zda jsou osobnostně způsobilí pro práci s municí.

Objekty muničních skladů AČR jsou střeženy Vojenskou policí, která využívá prostředky technického střežení. Objekty jsou obehnány ploty s čidly, jsou pokryté kamerovými systémy a infrazávorami.

Splnění těchto norem prochází striktními kontrolami a z výše uvedeného vyplývá, že obyvatelům v okolí armádních muničních skladů opravdu žádné nebezpečí nehrozí.

Autor: plk. Jana Růžičková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR
Foto: Pohled na muniční sklad, rotu zabezpečení, transit B a C (dne 7. 7. 2011), autor: majorka Iveta Lněničková ve spolupráci s npor. Karlem Kosteleckým

Psali jsme také:

Stát zanedbal kontrolu v muničních skladech soukromých firem!

Tablet Panasonic do explozivního prostředí

Počítačové válečné hry jako prevence před katastrofami

Co se stane, až dojde ropa?

Jak se připravit na výpadek elektřiny?

Otázka není, jestli bude nebo nebude úplný výpadek elektřiny, ale KDY přijde…

Rádio Svobodná Evropa obsadili teroristé

Tagy článku