Armádu na ochranu státních hranic poslat můžeme, ale...

Armádu na ochranu státních hranic poslat můžeme, ale...
Autor fotografie: Redakce|Popisek: kulatý stůl „Obranná koncepce České republiky“
22 / 09 / 2015, 14:45

Co zaznělo na dnešní diskuzi u kulatého stolu v poslanecké sněmovně na téma „Obranná koncepce České republiky“? Experti tento rok upozornili na to, že rozpočet rezortu neobsahuje investice na řešení imigrační krize.

Poslanci, senátoři i zástupci generálního štábu české armády, ministerstev vnitra, obrany a financí, bezpečnostní odborníci a další experti dnes diskutovali o aktuálních bezpečnostních rizicích, kterým je Česká republika vystavena.

O aktivitě poslance Davida Kádnera (předsedy výboru pro obranu PSP ČR) a senátora Jozefa Regece, (člena výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR) jsme psali v našem článku "Pozvánka na kulatý stůl „Obranná koncepce České republiky“.

Poslanec David Kádner uvedl:

"Armáda ČR dle mého názoru měla už od léta střežit státní hranice. Na začátku září na výboru pro obranu jasně zazněla připravenost armády střežit státní hranice, tak jak o tom mluví prezident republiky již od léta. Problém je, že pan premiér i pan ministr vnitra s tímto rozhodnutím otálí a neřeší ani otázku, kdo bude dlouhodobě střežit státní hranice. ...Budu interpelovat pana premiéra v otázce, kdo bude dlouhodobě chránit státní hranice, jestliže armáda ani policie toho není dlouhodobě schopna."

Česká republika má dlouhodobě podfinancovanou armádu

Podařilo se sice zastavit další propad rozpočtů pro vnitřní i vnější bezpečnost. Nicméně stále neplníme svoje závazky vůči NATO, protože máme zvyšovat výdaje obrany na  2% HDP. Nicméně vláda vyčlenila finanční prostředky, které představují růst pouze 1,4% HDP. Vzhledem k růstu ekonomiky by vláda mohla dát výrazně více, ale rozpočet obrany se dokonce stále propadá. Stejně tak je smutné, že vláda jako vlády předchozí nedokáže garantovat dlouhodobou stabilitu výdajů na obranu.

  • Prioritou státu ale není jen obrana a bezpečnost. Není možné upřednostňovat při financování pouze armádu a bezpečnostní složky, uvedl zástupce ministerstva financí.

Chybí dlouhodobá koncepce výstavby armády, chybí zadání vlády

Poslanec Kádner uvedl: "Je určitě pozitivní, že chceme zvýšit dostřel dělostřelectva na z 25 na 40 kilometrů. Je dobře, že chceme nové pásové transportéry, ale v žádném dokumentu nedostávám jasnou zpětnou vazbu, jak armáda ČR koncepčně reflektuje hrozbu imigrační vlny v Evropě.  Jinak řečeno armáda v rámci vládního zadání činní maximum, ale chybí zadání vlády, která ignoruje imigrační hrozbu a nevytváří armádě prostor pro její řešení."

  • Aby bylo možné vypořádat se s podobnými hrozbami jako je masová migrace, je nutné mít stabilní armádu s koncepcí a vizí. Finanční prostředky pro armádu musí být řádně alokovány, a armáda tak bude plnit úkoly, které vyvstanou a pro které je určena (zástupce generálního štábu Armády ČR).
  • Zažíváme nejhorší krizi za posledních 25 let, a vracíme se k základním bezpečnostním otázkám, které byly považované za již vyřešené (zástupce ministerstva obrany).

Nasazení armády na českých hranicích? Pouze výjimečně a na krátkou dobu.

Ex náměstek ministra obrany Michal Hrbata,uvedl, že nasazení armády je možné, při její současné struktuře pouze jako krátkodobé opatření. Ochrana hranic musí být prioritně zajišťována příslušníky Policie ČR. Je tedy nutné posílit počty policistů, je nutné zvážit opětovné zavedení monitoringu státní hranice především moderními technickými prostředky. Rychlost provedení takových opatření je jednoznačně úkolem na mnoho měsíců a ve státním rozpočtu na rok 2016 by měly být alokovány prostředky na vznik nových policejních složek pohraniční policie, stejně jako prostředky na instalaci bezpečnostních technologií.

  • Není možné v tuto chvíli poukazovat pouze na imigrační krizi, bezpečnostních rizik je mnohem více - hrozí pandemie, kybernetické útoky. A ČR nemá "nafukovací" rozpočet. Možná je aktuálním tématem, zda neiniciovat vytvoření ozbrojených sil EU, jestliže NATO odmítá v těchto případech zasahovat na ochranu unijních států. Uvedl poslanec Bohuslav Chalupa.
  • Ten zmínil i absenci branné přípravy obyvatel pro krizové situace, a především proškolování příslušníků ozbrojených sborů a jejich společné nácviky v rámci IZS. Doporučil využít integrovaného výcvikového centra ve Vyškově i obnovení Národního centra pro vyzbrojování.

Na státních hranicích plot jako v Maďarsku? Ne, na řadě jsou nejnovější technologie

Existuje řada nejmodernějších technologií včetně bezpilotních letadel, různých čidel, ochran perimetru, a dalších bezpečnostních technologií, jejichž výrobci jsou i v České republice a úspěšně vyváží 90 procent těchto produktů do celého světa. Řadu z nich má již k dispozici česká armáda a není problém tyto technologie nasadit právě na monitoring hranic, uvedl Jiří Hynek, předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Navíc by, podle něj, nebylo nutné razantně navyšovat počty příslušníků české policie.

Podle poradce Miroslava Lidinského je nutné odmítnout výstavbu plotu jako v Maďarsku a předložil koncepci využití moderních bezpečnostních technologií pro monitoring pohybu osob, které česká armáda již využívá při perimetrické ochraně muničních skladů a jiných objektů. Jedná se o technologie jako optický kabel na detekci pohybu nebo drony. Monitoring elektronické ochrany musí jednoznačně provádět policie ČR. Právě tento systém by mohlo obsluhovat 3000 členů pohraniční policie.

AEROVISION

Návrh rozpočtu na příští rok nepočítá s mimořádnými výdaji na ochranu státních hranic

"V rozpočtu ministerstva vnitra se ale s podobnými opatřeními vůbec nepočítá. Ministr Chovanec si sice vymohl navýšení rozpočtu, avšak na posílení ochrany hranic půjde jen zlomek," uvedl poslanec Martin Lank a dodal: "Myslím, že tři miliardy na pohraniční policii a pět miliard na technickou ochranu hranic jsou lepší investicí než investovat prostředky do sedmi tisíc uprchlíků. Podle mě bychom neměli řešit následky ale příčiny tohoto stavu. Pokud bychom tyto prostředky investovali do ochrany státních hranic a zabránili bychom tak tomu, aby k nám nelegální imigranti přicházeli, ušetřili bychom podobně velkou částku na řešení následků toho, že k nám nelegální vstoupí. Je tristní, že koncepční kroky musí navrhovat opozice, protože vláda na to nemá odvahu."

Zdroj: redakce


Tagy článku