ASIS talkshow - Senior Security Officer David Schoffer

ASIS talkshow -  Senior Security Officer David Schoffer
Autor fotografie: Redakce/Jaromír Průša|Popisek: David Schoffer
22 / 04 / 2021, 09:00

V ASIS talkshow představujeme tentokrát pana Davida Schoffera, který zastává ve společnosti Bosch pozici Senior security officer.

Jak dlouho pracujete v oboru a co jste studoval?

Po maturitě z oboru “Mechanik elektronik zabezpečovacích zařízení” jsem zamířil na půdu VŠB-TUO, a to na fakultu Bezpečnostního Inženýrství studovat “Technickou bezpečnost osob a majetku”. Během studia jsem v rámci “studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)” reprezentoval školu na Slovensku. V průběhu posledního semestru bakalářského studia jsem byl, na základě doporučení děkana fakulty, osloven s nabídkou pracovní pozice “senior security officer”. Také je zaujala má bakalářská práce na téma “Taktika přípravy osobního strážce k zajištění bezpečnosti klienta při doprovodu na jednání”. Nabídku jsem přijal, a tak od 1.7.2013 pracuju v automobilovém průmyslu v německém korporátu.

Náš závod zaměstnává cca 4 500 zaměstnanců ve třech závodech. Mou hlavní pracovní náplní bylo vyšetřování vnitropodnikové kriminality a analýzy rizik v hodnotových tocích ve výrobě z cílem identifikovat a minimalizovat majetkové ztráty.

Postupně jsem dostával další úkoly, a to především optimalizaci a zefektivnění činnosti externí bezpečnostní služby. Zde jsem zavedl systém sledování kvality systému automatizace vrátnic, který mám v současné době již plně na starost.

Mám za sebou také mnohá školení a kurzy, ze kterých bych vypíchl kurz zabývající se problematikou omamných a psychotropních látek na pracovišti a jejích detekce a kurz interního vyšetřování. V současnosti se věnuji spíše vzdělávání ve soft skills.

Od 1.11.2020 jsem převzal novou pozici a jsem osoba odpovědná za kompletní bezpečnostní situaci v našich 3 závodech, které se zabývají výrobou komponentů do dieselových automobilů.

Co je součástí Vaší pracovní náplně, jakou máte zodpovědnost?

Mým hlavním tématem je fyzická bezpečnost, nicméně do mých zodpovědností pronikají i další oblasti bezpečnosti, a to především technická bezpečnost, compliance a GDPR. Do mé agendy spadá: Fyzická bezpečnost závodu, bezpečnostní poradentství, interní vyšetřování, koordinace externí bezpečnostní služby, odpovědnost za bezpečnostní audity. analýzy bezpečnostních rizik, vypracovávání bezpečnostních konceptů a jejich následná implementace, komunikace s Policií České republiky , neustálé zvyšování úrovně bezpečnosti, školení zaměstnanců a managementu v bezpečnostních tématech, management přístupového a kamerového systému. 

Využíváte při své práci nějaké moderní trendy v bezpečnosti?

Snažím se jít cestou automatizace a digitalizace bezpečnostních procesů. Například systém automatizace vrátnice, který je schopen ověřit pravost dokladu totožnosti, vede digitální knihu návštěv a kompletního provozu na vrátnici. Pracovníkům ostrahy to výrazně ulevilo, a tak se více zabývají bezpečnostními pochůzkami, dohledy nad externími firmami, které u nás pracují a klíčové službě. Díky této automatizaci máme v případě potřeby okamžitý přístup k datům o osobách, které se pohybují nebo pohybovali v našich areálech. 

Dále mám na 2 ze 3 závodů instalovaný kamerový systém perimetrické ochrany s automatickou detekcí porušení perimetru. Tento rok instalujeme tento systém i na poslední třetí závod. Systém se skládá s termovizních kamer doplněných normálními kamerami s teleobjektivem, které se v případě poplachu zaměří na místo poplachu a spustí záznam. O poplachu je okamžitě uvědomen pracovník ostrahy, aby celou situaci mohl vyřešit.

Pro přístup do areálu používáme přístupový systém, který je rozšířen také do některých kanceláří a prostor se zvýšeným bezpečnostním rizikem jako jsou například serverové místnosti nebo vývojové laboratoře.

V současnosti běží projekt za cílem zvýšení bezpečnosti vstupu do areálů čtením obrazu krevního řečiště.  

Pojmenujte 2 pozitiva a 2 negativa při své práci.

Mezi plusy bych rád zařadil rozmanitost a možnost kreativity a úzkou spolupráci s TOP managementem, naopak mezi mínusy řadím neflexibilitu korporátního prostředí a stálý tlak na náklady bezpečnostních služeb

Jak se vzděláváte v oboru?

Když to bylo možné účastnil jsem se odborných školení a seminářů, jezdil na bezpečnostní konference a veletrhy jak po ČR tak do zahraniční (převážně do Německa).

V současnosti využívám například internetový vzdělávací portál Seduo a čtu si co je nového ve světě bezpečnosti.

Co Vám chybí na českém trhu v rámci bezpečnostního vzdělávání a inovací?

Kdo hledá najde. Spíš mi chybí propagace našeho oboru. Společnost ho vnímá jako neatraktivní zaměstnání pro lidi, co nic neumí a neví co dělat, tak jdou dělat “vrátného”. Tady si myslím, že je potenciál na, kterém je potřeba zapracovat.

Co vám chybí z prostředí bezpečnosti legislativy státu?

Už na vysoké škole nám říkali, že chybějící zákon o bezpečnostních službách je svým způsobem výhoda. Já to za skoro 8 let praxe vidím stejně. To, že nám chybí přesné noty nám umožňuje manévrovat v rámci současných platných právních předpisů. Navíc změna v nutnosti absolvovat zkoušku profesní kvalifikace strážný pomohla při zapracovávání lidí.

V současnosti mi práci přidělalo známé GDPR, bohužel ne v dobrém. Zákon 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů byl dle mého dobrý a rozumný při aplikaci v bezpečnostních tématech.

Jak hodnotíte služby bezpečnostních agentur? Co si myslíte o jejich finančním ohodnocení?

Na trhu je dost firem, které tuto službu chtějí poskytovat kvalitně. Stejně tak i ty druhé. Je potřeba bedlivě vybírat. Jak jsem už psal výše spousta lidí to vnímá tak, že když neví co by, jdou dělat vrátného. Já mám zkušenost s oběma případy. Měli jsme lokální bezpečnostní agenturu a byly sní často problémy, systém řízení kvality v podstatě neexistoval a jakýkoliv krok k pozitivní změně byl nemožný.

Tak jsme se rozhodli jí vyměnit. Teď máme novou agenturu s působením po celé ČR a jejich výkon a práce je na úplně jiné úrovni. Jak říká jeden můj kolega “You pay shit, you get shit” a tak jsem rád, že se povedlo vyjednat lepší podmínky pro nákup bezpečnostní služby, než je obligátní minimální mzda. A je to poznat. Chceme po nich denní práci s PC a další IT technikou, a díky lepším pracovním i platovým podmínkám máme relativně mladé osazenstvo a dodavateli bezpečnostních služeb se daří volné pozice obsazovat relativně rychle a bez problémů.

Takže z vlastní zkušenosti si dovolím říct, že současný trh s bezpečnostními službami je hodně podhodnocený a podle toho tak nabízené služby vypadají.

Tagy článku