ASIS talkshow - Deputy Security Director Radek Kučera

ASIS talkshow - Deputy Security Director Radek Kučera
Popisek: Radek Kučera
15 / 04 / 2021, 17:00

V ASIS talkshow představujeme tentokrát pana Radka Kučeru, který zastává funkci Deputy Security Directora v Dopravním podniku hl. m. Prahy.

Začínal jsem jako řadový policista. Postupem času a řízením osudu jsem skončil jako příslušník služby kriminální policie, který měl na starosti vyšetřování hospodářské kriminality. V devadesátých letech, poté co byla uvolněna státem řízená ekonomika se jednalo o druh kriminality, který bohužel zažíval v Česku neuvěřitelný boom. Velkou výhodou však bylo to, že člověk se toho opravdu hodně naučil, a to včetně takových novinek, jako byl třeba akciový trh, či kuponová privatizace. Motivací, pro prakticky každý velký zločin jsou peníze, a tak je možné říct, že v širším smyslu slova bylo možné u většiny trestných čin najít ekonomický, či hospodářský motiv.

Stejně tak, jako byly „devadesátky“ dekádou růstu kriminality, tak byly rovněž obdobím, kdy na trh přišla celá řada nových technologií, především v oblasti IT a telekomunikací. A protože do těchto odvětví mě to vždy táhlo, skončil jsem u tehdejšího Peagasu (dnes T-Mobile), v jeho nově vzniklém bezpečnostním oddělení. No a přes několik dalších drobných zastávek, kdy jsem si vyzkoušel třeba i roli bezpečnostního konzultanta pracuji aktuálně u největšího městského zaměstnavatele v zemi, pražského Dopravního podniku a.s. na pozici zástupce bezpečnostního ředitele.

A hned říkám, z hlediska bezpečnosti je to ta největší výzva. Ptáte se proč? Asi nikde jinde v republice nenarazíte na tak heterogenní prostředí, ve které se snoubí ryze dělnické prostředí a dělnické profese s prostředím hi-tech technologií a vysokými manažerskými posty. Ochrana areálů, automatické řízení dopravy, dohledové dispečinky, a to nejen ty bezpečnostní, ale také dopravní, kybernetická bezpečnost, a to všechno korunováno krizovými plány a krizovým řízením. Směle však kráčíme do budoucnosti, neboť plně automatizovaná linka trasy D pražského metra je výzvou nejen pro projektanty a stavaře. V neposlední řadě zde pak narazíte na věci, se kterými se jako bezpečnostní profesionál nemáte šanci nikde jinde setkat. Je to například onen, trochu tajemstvím zahalený, ochranný systém metra, nebo systém krytů civilní ochrany, které jsou mnohými považovány za přežitý relikt studené války.

Samostatnou kapitolou naší práce jsou potom kamerové systémy. V úzké součinnosti s městským kamerovým systémem, tvoříme největší dohledovou síť v hlavním městě. Stejně jako ostatní bezpečnostní experti řešíme, na straně jedné, ochranu veřejného zájmu, či majetku a na té druhé důležitou ochranu soukromí a soulad s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud bych měl tedy jednoduše shrnout největší pozitiva mojí práce, je to opravdu obrovská rozmanitost jednotlivých bezpečnostních odvětví a dostatek prostředků, které jsou na bezpečnost v mé organizaci vydávány. Největším negativem je pak jistá rigidita a strnulost některých procesů a postupů, ale to je pravděpodobně věc, se kterou se setkáte v každé organizaci, u které se počty zaměstnanců počítají na tisíce.

Pokud mi něco na českém trhu chybí, tak je to především některá chybějící legislativa, jakou je např. zákon o bezpečnostních službách jehož absence trvající již přes dvě dekády je nelichotivou vizitkou zákonodárců. Dále mi pak velmi vadí někdy až nesmyslný tlak na cenu za bezpečnostní služby. Tento tlak můžeme vidět především u ostrahy objektů, která je zajišťována právě soukromými agenturami. Kvalitní služby jsou možné jen s kvalitními lidmi a kvalitní lidi musíte umět přiměřeně zaplatit. O tom, že je v dnešní době musíte také průběžně a pravidelně vzdělávat nemusíme hovořit. Řada společností si neuvědomuje, že strážný, nebo pracovník na recepci je tím prvním, se kterým se zákazník, nebo obchodní partner setká, a přesně proto bychom si na těchto pozicích neměli nechat zabydlet podprůměr.

Největší výzvou uplynulého roku je pak bezesporu pandemie koronaviru. Nejenom, že krizové plány většinou nepočítají s celosvětovou pandemií, byť údajně Spojené státy mají vypracován postup pro zombie apokalypsu, ale jste především konfrontován se skutečností, že na trhu na začátku zcela chybí osobní ochranné pracovní prostředky. Jistou smutnou satisfakcí všem bezpečnostním expertům může být fakt, že tato mimořádná situace byla řešena nikoli dle zásad krizového řízení, ale často jen politicky. To se samozřejmě ukázalo mimořádně nešťastné. A nám ostatním to zase ukázalo, že bezpečnost má své nezastupitelné místo, nejen v organizaci, ale také v občanské společnosti. Všem v této době přeji hodně optimismu a hlavně pevné zdraví.    

 

Tagy článku