ASIS talkshow - General Manager Risk & Compliance Ondrej Palatáš

ASIS talkshow - General Manager Risk & Compliance Ondrej Palatáš
Popisek: Ondrej Palatáš
08 / 04 / 2021, 17:00

V rámci ASIS talkshow představujeme pana Ing. Ondreje Palatáše.

Jaké byly moje profesní začátky a pracovní historie?

Narozen v roce 1988. Po vystudování střední školy jsem v roce 2008 nastoupil na Vysokou školu bezpečnostního manažerství v Košicích, kde jsem absolvoval studijní program Řízení bezpečnostních systémů. Během studia jsem v období roků 2011 až 2013 působil jako stážista v oddělení Strategií a standardů bezpečnosti Letiště Praha, a.s., kde jsem se obeznamoval s řízením bezpečnosti na mezinárodním letišti. Měl jsem možnost participovat na různých projektech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, ale rovněž zapojit se do oblasti krizového řízení, která se v té době na letišti začala rozvíjet. Po skončení studia na VŠ jsem nastoupil ke společnosti Menzies Aviation (Czech), s.r.o. – celosvětovému poskytovateli služeb pozemního odbavení a odbavení nákladu a pošty; kde působím dodnes. Přes pozici zástupce bezpečnostního manažera a bezpečnostního manažera jsem se dostal na pozici General Manager Risk & Compliance. Do mé působnosti spadají oblasti provozní bezpečnosti (SAFETY), ochrany civilního letectví před protiprávními činy (SECURITY), kvality a shody (QUALITY & COMPLIANCE), výcviku a vzdělávání zaměstnanců (TRAINING), krizového řízení (EMERGENCY RESPONSE) a správy vlastních a pronajatých nemovitostí (FACILITY).

Jaké kurzy a další vzdělávání jsem absolvoval?

Během své kariéry jsem absolvoval bezpečnostní výcvik pro řídící pracovníky a pracovníky vnitřní kontroly kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, kurzy provozní bezpečnosti, zhodnocení rizik, vyšetřování v civilním letectví, a krizového řízení – jak na korporátní úrovni, tak i u vybraných leteckých společností (Eurowings, EasyJet, British Airways, TAP Portugal). Měl jsem rovněž možnost participovat na několika pohotovostních cvičeních na Letišti Václava Havla v Praze a v roce 2016 na pozvání Israel Airport Authority se účastnit celoletištního pohotovostního cvičení v izraelském Tel Avivu jako pozorovatel.

Kde momentálně působím?

Společnost Menzies Aviation (Czech), s.r.o se zaobírá poskytováním služeb pozemního odbavení letadel (technické odbavení letadel včetně odmrazování, obchodní odbavení letadel a cestujících, reklamace zavazadel, prodej letenek a vyvažování letadel) a služeb odbavení nákladu a pošty (včetně detekční kontroly a odbavení nebezpečného a speciálního zboží). V předkrizovém roce 2019 odbavila naše pobočka v Praze pro více než 40 partnerských leteckých společností téměř 12,5 miliónu cestujících, 95 000 letů a přibližně 50 000 tun leteckého nákladu.

Jaké výzvy přináší současná doba?

Letecká doprava se díky vysoké míře regulace považuje za nejbezpečnější druh dopravy na světě. Bezpečnost (jak safety, tak i security) patří mezi základní pilíře naši společnosti. Mým úkolem je budovat, rozvíjet a posilovat systém řízení bezpečnosti na pobočce v Praze. Vzhledem k rozsáhlosti našich aktivit to není jednoduchý úkol, který je ale s pomocí skvělého týmu profesionálu a odborníku, se kterými mám možnost pracovat, zvládnutelný. Obrovskou podporou je skupina RISK, která v rámci sítě Menzies Aviation stojí za vytvářením a zaváděním bezpečnostní politiky na korporátní úrovni, a které jsem na lokální úrovni prodlouženou rukou. I proto se naše společnost řadí mezi špičku mezi poskytovateli služeb pozemního odbavení a odbavení nákladu a pošty na světe.

Při této aktivitě se krom svého týmu můžu spolehnout na podporu civilních bezpečnostních služeb, které využíváme při některých specifických aktivitách, a které si v současné době zaslouží značný kredit za participaci na budování bezpečnostního systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy; a též na podporu bezpečnostních a dalších složek státu, bez kterých příkladné spolupráce by celý systém nemohl fungovat na úrovni, na které dnes funguje.

Výraznou změnou v chápání ochrany zdraví a životů cestujících, zaměstnanců a partnerů přinesl do naší praxe nový druh koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Rozšíření nemoci ve světe a následné zavedení přísných restriktivních opatření na úrovni jednotlivých států způsobilo raketový pokles poptávky cestujících po letecké dopravě. Během postupného uvolňování opatření je našim úkolem vytvářet co nejefektivnější opatření na ochranu našich zaměstnanců, partnerů i cestující veřejnosti. Velkou pomocí je proaktivní přístup našich kolegů z Letiště Praha, leteckých společností i dalších kolegů z orgánů ochrany veřejného zdraví.

Největší výzvou, která vyvstala po nástupu pandemie je vypořádat se s faktem, že naše společnost i přes skutečnost, že přímo zajišťuje odbavení na mezinárodním letišti, se dle krizového zákona nepovažuje za subjekt kritické infrastruktury. Toto představuje překážku, kterou musíme ve spolupráci s dotčenými ministerstvy v budoucnu odstranit, abychom se mohli lépe adaptovat na podobné situace, i když všichni doufáme, že ničemu podobnému již čelit nebudeme muset. To si bude vyžadovat změnu legislativy.

Naší prioritou zůstává ochránit zdraví a životy našich zaměstnanců a pracovat na obnovení důvěry cestující veřejnosti v leteckou dopravu.

Tagy článku