ASIS talkshow - Regional Corporate Security Manager Vladimír Matoušů

ASIS talkshow - Regional Corporate Security Manager Vladimír Matoušů
Popisek: Vladimír Matoušů
01 / 04 / 2021, 17:30

V sérii ASIS talkshow představujeme Vladimíra Matoušů.

 Jak dlouho pracujete v oboru a co jste studoval? 

Vystudoval jsem Policejní akademii v Praze, obor bezpečnostně-právní. Patnáct let jsem působil v Armádě České republiky u výsadkových a speciálních jednotek, 5x jsem byl nasazen v zahraničních operacích. Od roku 2010 se zabývám korporátní fyzickou bezpečnostní činností. Více než tři roky jsem strávil v Ruské federaci, kde jsem zodpovídal za fyzickou bezpečnost ve společnostech Puma, Faurecia, VF Corporation a Raiffeisenbank. Téměř tři roky jsem zodpovídal za fyzickou bezpečnost ve společnosti Benzina, Paramo a Spolana v rámci skupiny Unipetrol group. Od roku 2017 pracuji ve společnosti Tech Data.

Prozraďte čtenářům, kde současně pracujete a na jaké pozici a čím se Vaše společnost zabývá?

Aktuálně zastávám pozici Regional Corporate Security Manager - Central&Eastern Europe ve společnosti Tech Data. Společnost Tech Data se zabývá distribucí IT produktů a služeb, působí globálně a jen v Evropě je zastoupena ve 24 zemích, kde provozuje 10 logistických center a zaměstnává pře 7000 zaměstnanců. Pravidelně se také umísťuje v žebříčku Fortune 500®. 

Co je součástí Vaší pracovní náplně, jakou máte zodpovědnost?

Úsek Corporate Security se ve společnosti Tech Data zabývá především fyzickou bezpečností logistických center, zajištěním přepravy produktů a ochranou kancelářských prostor. Úzce spolupracuje s dalšími úseky společnosti, především pak s IT Security a Ethic&Compliance. Jako Regional Corporate Security Manager jsem strategickým partnerem pro seniorní manažery společnosti Tech Data. Odpovídám zejména za implementaci bezpečnostních strategií a řízení bezpečnostních rizik k zajištění ochrany osob, majetku a informací. Rovněž jsem zodpovědný za řízení poskytovatelů bezpečnostních služeb a systémů. V posledním roce jsem rovněž součástí týmu, který řeší dopad a rizika spojená s koronavirem.

Jaké moderní trendy v bezpečnosti ve společnosti využíváte?

Ve společnosti Tech Data je kladen vysoký důraz na moderní bezpečnostní technologie a jejich implementaci. Úsek Corporate security má vypracovaný 5-ti letý plán s prioritizací bezpečnostních projektů v návaznosti na jednotlivé lokality. Na základě tohoto plánu postupně modernizujeme všechny bezpečnostní systémy. V rámci EMEA regionu využíváme jednotný moderní kamerový systém včetně tracking systému, který nám zajišťuje vzdálený přístup na všechna logistická centra a umožnuje přímé zapojení do investigace jednotlivé členy týmu napříč celou Evropou. Stejně tak využíváme jednotný přístupový systém s centrálním serverem a postupně k němu připojujeme jednotlivé lokality tak, abychom disponovali jednotnou správou přístupových práv. V minulosti jsme rovněž posuzovali možnosti využití dronů, ale pro naše účely se to ukázalo jako neefektivní nástroj. Samostatnou kapitolou je pak zajištění bezpečnosti přepravovaného zboží, kde hrozí největší rizika ztrát. I zde využíváme moderní technologie, zejména lokační a monitorovací systémy.

Pojmenujte dvě pozitiva a dvě negativa při své práci

Za pozitiva považuji zejména rozmanitost bezpečnostní problematiky jako celku a její dynamický rozvoj, který mě nutí se neustále vzdělávat. Za negativum jednoznačně považuji absenci zákona upravujícího činnost soukromých bezpečnostních služeb.

Jak se vzděláváte v oboru?

V rámci společnosti Tech Data je kladen vysoký požadavek na vzdělávání zaměstnanců. Já osobně se účastním obecných manažerský kurzů (např. APEX) a především pak odborných (např. TAPA FSR/TSR, Risk management). Rovněž pravidelně navštěvuji bezpečnostní konference jak v ČR tak i v Evropě.

Co Vám chybí na českém trhu v rámci bezpečnostního vzdělávání a inovací?

Nemyslím si, že by mi na českém trhu zásadně něco chybělo v oblasti vzdělávání a inovací. Osobně bych uvítal více odborných konferencí s účastí kvalitních zahraničních speakerů.

Co vám chybí z prostředí bezpečnosti legislativy státu?

Jednoznačně zákon o bezpečnostní činnosti soukromých bezpečnostních služeb. Vláda ČR vloni schválila návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, tak pevně doufám, že se jej povede co nejrychleji začlenit do právního systému České republiky.

Jak hodnotíte služby bezpečnostních agentur? Co si myslíte o jejich finančním ohodnocení?

Ne vždy pozitivně, bohužel. Stále zde jsou velké rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb, ale i v kvalitě odbornosti jednotlivých bezpečnostních agentur a jejich vedoucích pracovníků. Bezpečnost a její zajištění je komplexní problematika, která se skládá z ostrahy, bezpečnostních systémů a bezpečnostních procedur, které musí být v ideální proporci vzhledem k důležitosti chráněného zájmu a samozřejmě k finančním možnostem zákazníka, což ne vždy vyřeší jeden strážný sedící na vrátnici a jeho kontrola ze strany dodavatele jednou za čtrnáct dnů. Jsem přesvědčen, že kvalitní zajištění bezpečnosti je úzká spolupráce odborníka na straně klienta a odborníka na straně dodavatele.

A odpověď na druhou otázku možná souvisí s mojí odpovědí na první část. Myslím si, že finanční ohodnocení zpravidla odpovídá kvalitě nabízených služeb a na druhou stranu kvalita nabízených služeb zpravidla odpovídá finančním možnostem zákazníka. Ale jsem přesvědčen, že odborník na straně zákazníka vždy adekvátně ohodnotí odbornost a kvalitu na straně dodavatele.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace