Hidžábový soud: Muž si ve víře nasadil helmu a soudkyně vyklidila síň

Hidžábový soud: Muž si ve víře nasadil helmu a soudkyně vyklidila síň
Autor fotografie: Flickr.com|Popisek: hidžáb
18 / 01 / 2017, 18:00

KOMENTÁŘ

Soud pokračoval v projednávání žaloby vyhozené somálské studentky, která se domáhá spravedlnosti, protože jí zdravotnická škola zakázala nosit hidžáb. Tím ji škola podle jejího názoru diskriminovala a porušila zásadu rovného zacházení.

Jednání provázel velký zájem veřejnosti. V jednu chvíli si muž v soudní síni nasadil helmu, aby tak ,,provokativně" dal najevo ,,svobodu víry". Následně však nechala soudkyně vyklidit soudní síň a žaloba studentky se začala projednávat až potom.

Co se týče samotné žaloby, tak že škola pouze uplatňovala své vnitřní předpisy, které jsou vždy součástí školního řádu. Ten explicitně říká, že je zakázáno nosit ve škole jakoukoliv pokrývku hlavy. A to nemůže zpochybnit ani ombudsmanka Anna Šabatová, která se veřejně studentky zastala.

Otázka pro soud, kterému jeho rozhodnutí závidím, protože určitě vyvolá prudkou odezvu ať z jedné či druhé strany, je, zda nadřazovat svobodu víry a princip rovného zacházení nad ustanoveními českého školního řádu. Jinými slovy, jaký princip v očích soudu převáží.

Pokud dá soud za pravdu zdravotnické škole, je to podle mého názoru v pořádku, protože Somálka se zkrátka musí primárně řídit našimi předpisy. Pokud ale bude dáno za pravdu jí, soud tím jasně řekne, že školní řády či jiné předpisy platí jen potud, pokud někdo bude důsledně uplatňovat svou svobodu vyznání a její jednotlivé atributy. Jinými slovy řečeno, že víra stojí vždy nad zákony.

Pevně věřím, že soud se rozhodne rozumně, to znamená dá za pravdu střední škole, protože jinak by to mohl být nebezpečný precedens pro další rozhodování tohoto typu.

 

psali jsme:

Soud projedná žalobu studentky, které škola zakázala nosit hidžáb

 

Tagy článku