Australská vláda přitvrzuje v boji proti teroristům. Bude odebírat občanství.

Australská vláda přitvrzuje v boji proti teroristům. Bude odebírat občanství.
Popisek: Ilustrační foto
11 / 11 / 2015, 07:45

Snižuje se věková hranice trestní odpovědnosti a zákon by měl platit se zpětnou účinností deseti let.

Australská vláda předloží parlamentu návrh zákona, kterým má být odebráno australské občanství teroristům s tzv. dvojím občanstvím. Návrh projednaly příslušné parlamentní výbory a doporučily je k přijetí. Informaci zveřejnil australský server theage.com.au

Zákon se bude týkat všech osob, ať na území Austrálie nebo těch které jsou již v zahraničí a které byly odsouzeny za teroristické trestné činy, a to se zpětnou platností až deseti let. Tento dovětek se však týká pouze několika již odsouzených teroristů, například Abdul Nacer Benbrika a Mohameda Ali Elomara.

Oproti návrhu bývalé vlády Tonyho Abbota došlo k několika změnám.  Zákon se bude týkat i osob, které se připojily k cizím armádám proti Austrálii a zákon by se měl vztahovat i na osoby, které se ještě zdržují v zemi a nebyly dosud odsouzeny za žádný teroristický čin.

Zákonodárci vyřadili několik relativně méně závažných trestných činů, které by vedly ke ztrátě občanství, například "poškozování nebo zničení majetku společenství". Naopak nyní postačuje k naplnění skutkové podstaty trestného činu terorismu pouhé "plánování teroristické akce". Současně by měla být snížena věková hranice trestní odpovědnosti ze 16 na 14 let a chtějí zavést nový trestný čin "obhajoba genocidy".

českém trestním zákoníku je ustanovení § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia - Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.