Autolékárničky. Jak je to s nimi doopravdy?

Autolékárničky. Jak je to s nimi doopravdy?
02 / 09 / 2014, 02:00

Ministerstvo uvádí na pravou míru informace o auto/moto lékárničkách a jejich povinných výměnách. Protože mezi veřejností kolují i informace, které se nezakládají na pravdě, rozhodlo se ministerstvo dopravy různým spekulacím zamezit.

Když se v médiích objeví informace, že je po pěti letech potřeba vyměnit celou lékárnu, je to pravda?

Provozovatel vozidla musí zajistit, aby byla lékárnička udržována v řádném stavu. Pokud je třeba, musí se obměnit jednotlivé druhy zdravotnických potřeb tak, aby nadále bezzávadně plnily svou funkci. Doba použitelnosti je uvedena na obalech jednotlivých zdravotnických potřeb. Tam, kde doba expirace uvedena není, je třeba se přesvědčit, že pomůcky fungují. Například u nůžek zkontrolovat zda nejsou zarezlé či zda správně plní svou funkci, tedy stříhají. Z toho vyplývá, že se celá lékárnička po pěti letech měnit nemusí. Rozhodující není ani datum platnosti na obalu lékárničky, vždy záleží na konkrétních položkách uvnitř!

Musím vyměnit celou lékárničku nebo stačí jen jednotlivé položky uvnitř?

Povinný minimální obsah lékárniček je obsažen v níže uvedených tabulkách. Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena. V případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn. Neznamená to však povinnost výměny celé lékárničky, ale pouze konkrétního materiálu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Proč je auto/motolékárnička povinná?

Právní předpis stanoví, že v povinné výbavě vozidla musí být i autolékárna, popřípadě motolékárna. Konkrétně to nařizuje vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Podle paragrafu 32 výše zmíněné vyhlášky musí být vybaveno každé motorové vozidlo příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Tato povinnost se netýká mopedů, motokol, jednonápravových traktorů s přívěsem a motorových vozíků. Vozidla hasičů mají výbavu stanovenou zvláštním právním předpisem.

Kam s ní?

Obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře. Pouzdro pak musí být uložené v suchém a čistém prostoru, na který nedopadá přímé sluneční světlo. Za zcela automatickou věc lze považovat fakt, že musí být na snadno přístupném místě.
Ve vozidlech pro hromadnou přepravu cestujících musí být lékárnička umístěna na označeném a přístupném místě v prostoru určeném pro cestující.

Co musí taková lékárnička obsahovat?

Autolékárnička:

Poznámka:
I. motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly
II. motorová vozidla pro hromadnou přepravu osob do 80 cestujících včetně
III. motorová vozidla pro hromadnou přepravu osob s více než 80 cestujícími
Pro vozidla městské hromadné dopravy postačí lékárnička velikosti II bez ohledu na počet cestujících.

Motolékárnička:

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Psali jsme také:

Policie vyzývá rodiče: Informujte své děti!

Jak se účinně ochránit před kapesními zloději

Končí léto a začíná sezóna zlodějů v opuštěných chatách a chalupách

Důvěra se nevyplácí - vlastníci bytů přišli o 1,5 milionu korun

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.