AXIS rozšířil technologii Zipstream pro kompresi videa

AXIS rozšířil technologii Zipstream pro kompresi videa
Autor fotografie: AXIS Communications
07 / 07 / 2016, 15:45

Nová dynamická snímková frekvence v technologii Zipstream společnosti Axis ještě účinněji šetří nároky na úložné kapacity a šířku pásma

Nejnovější rozšíření technologie Zipstream společnosti Axis nyní nabízí ještě větší úsporu kapacity úložiště a zároveň má menší nároky na rychlost přenosu dat u řešení videodohledu, aniž by došlo ke zhoršení kvality důležitých obrazových detailů. Tato technologie je plně kompatibilní se široce přijímaným standardem pro kompresi obrazu H.264.

Axis Communications představuje rozšíření své oceňované technologie Zipstream pro kompresi videa. Nyní dokáže dynamicky měnit snímkovou frekvenci a okamžitě se tak přizpůsobit jakýmkoli změnám v záběru. Právě tato schopnost dynamické úpravy snímkové frekvence je zdrojem významné úspory nároků na šířku pásma a úložné kapacity aplikací pro videodohled.

AXIS ZIPSTREAM

Rozšířená technologie Zipstream společnosti Axis okamžitě reaguje na změny v záběru a dynamicky upravuje snímkovou frekvenci. Tím se významně sníží nároky na úložné kapacity a potřebný datový tok, aniž by došlo ke snížení kvality snímaných forenzních detailů v obrazu.
A. Pohyb objektů nebo osob v záběru.
B. Méně pohybu a měnící se aktivity v záběru.
C. Během doby, kdy v úplně statickém záběru není žádná aktivita, poklesne datový tok téměř na nulu.
D. Kamera okamžitě obnoví snímkovou frekvenci 30 snímků za sekundu (fps), jakmile detekuje pohyb objektů nebo osob.

„Našim zákazníkům záleží na tom, aby v jakýkoli okamžik byly zachyceny důležité detaily v záběru. Tím, že dokážeme snížit datový tok prakticky na nulu, když se v záběru nic neděje, dosáhneme toho, že mají vše, co potřebují, s mnohem menšími nároky, než kdybychom přenášeli vše nepotřebné. Velmi úzce spolupracujeme s našimi partnery a klienty a vyhodnocujeme jejich nápady a návrhy pro vylepšení naší technologie Zipstream. Jednou z oblastí, kde vnímáme obzvláště silnou poptávku, je ještě větší redukce nároků na datový tok a úložné kapacity při průběžném snímání sledovaných oblastí v závislosti na tom, jak se mění aktivita, která se v nich odehrává,“ říká Johan Paulsson, Chief Technology Officer společnosti Axis Communications. „A právě tento záměr je zapracován do nejnovějšího rozšíření technologie Zipstream.“

Technologie Zipstream nabízí významné úspory nákladů, protože jsou potřeba úložiště s menší kapacitou a stávající úložné kapacity je možné využít efektivněji. Umožňuje, aby uživatelé mohli využít plného rozlišení kamer a vyspělých funkcí zpracování obrazu, jako například širokého dynamického rozsahu (Wide Dynamic Range – WDR) nebo technologie Lightfinder společnosti Axis, a přitom významně snížit požadavky na šířku pásma a úložné kapacity.

Na místech, kde se video zaznamenává lokálně přímo v kamerách na paměťové karty SD, je výhoda delší doby dostupné pro záznam zcela zřejmá. U aplikací využívajících cloudová úložiště, přispějí menší nároky na datový tok ke spolehlivějšímu přenosu ukládaného obrazu a snižují náklady na zajištění připojení. 

Podstatné forenzní detaily, například záběry obličeje, tetování nebo registrační značky vozidel, technologie Zipstream vyčlení a zachová, zatímco nepodstatné oblasti v záběru, jako jsou bílé stěny, trávníky a vegetace, jsou „obětovány“ a vyhlazeny, čímž je možné dosáhnout nižších nároků na šířku přenosového pásma a úložnou kapacitu.

Nejnovější rozšířená verze technologie Zipstream je doplněna  o koncept dynamické úpravy snímkové frekvence (dynamic FPS – frames per second) pro optimalizaci datového toku video streamu, který doplňuje stávající koncepty, které technologie Zipstream již využívá: dynamické rozpoznávání vyhodnocované oblasti (dynamic ROI – region of interest) a dynamické skupiny záběrů (dynamic GOP – Group of Pictures). Uživatelé mají plnou kontrolu nad nastavením a mohou si technologii Zipstream přizpůsobit tak, aby optimálně splňovala nároky jejich konkrétní aplikace pro video dohled.

Podle plánu by technologie Zipstream společnosti Axis s dynamickým řízením snímkové frekvence měla být k dispozici od července 2016.

Fotografie a další zdroje informací jsou k dispozici na adrese: //www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=zipstream

Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese //www.axis.com/zipstream   

 

Tagy článku