Až pět milionů je určeno pro bezplatné právní poradenství uprchlíkům

Až pět milionů je určeno pro bezplatné právní poradenství uprchlíkům
Popisek: Ilustrační foto
21 / 12 / 2015, 19:00

Alokace výzvy je 5 000 000 Kč. Míra podpory z fondu AMIF je 75 %.

Dne 11. prosince 2015 vyhlásilo Ministerstvo vnitra výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). 

Výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 3 národního programu AMIF. Jeho cílem je podpora spravedlivých a účinných strategií navracení osob, přičemž tyto strategie podporují boj proti nedovolenému přistěhovalectví, s důrazem na udržitelnost návratů a efektivnost zpětného přebírání osob v zemích původu a tranzitu.

Jednou z hlavních priorit Ministerstva vnitra je podpora aktivit, které umožní cizincům pobývajících na území ČR, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, důstojně území České republiky opustit.

Cílem výzvy je podpořit projekt zaměřený na poskytování bezplatného právního poradenství státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR. Státním příslušníkům třetích zemí budou poskytovány právní služby, které jim pomohou porozumět otázce správního vyhoštění a případného zajištění, včetně s tím souvisejících správních a soudních řízení. Příjemce/partner příjemce v rámci poradenství zajistí obecnou informovanost cílové skupiny o právní situaci, ve které se nachází a zároveň zajistí kvalifikovanou právní pomoc pro případné podání opravných prostředků.

Právní poradenství bude poskytováno primárně v zařízeních pro zajištění cizinců (tj. Bělá Jezová, Vyšní Lhoty, Drahonice) a dále také v regionech ČR, kdy příjemce/partner příjemce musí zajistit pravidelné poskytování právní služby minimálně v Praze, Brně, Plzni a Ústí nad Labem s možným dojezdem v rámci regionu.

AMIF je finančním nástrojem Evropské unie, který členským státům slouží jako doplňkový zdroj financování pro politiky v oblasti azylu a migrace. Evropská unie tímto nástrojem umožňuje realizaci společné unijní politiky v této oblasti.

Veškeré informace o vypsání druhé výzvy AMIF najdete ZDE.

Zdroj: MV ČR

Tagy článku