Bělobrádek jede na sudetoněmecký sjezd. Snad se nebude před ním klanět

Bělobrádek jede na sudetoněmecký sjezd. Snad se nebude před ním klanět
Popisek: Pavel Bělobrádek
26 / 05 / 2017, 12:00

Pavel Bělobrádek je prvním českým vicepremiérem, která pojede na sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Landsmanšaftu). To zastupuje zájmy Němců, respektive jejich potomků, kteří byli po druhé světová válce odsunuti z Československa.

Bělobrádek chce podle vlastních slov přispět k dalšímu prohloubení usmiřovacího procesu mezi Čechy a Němci. Před Belobrádkem jel na loni na sudetoněmecký sjezd i ministr kultury Daniel Herman. ,,Přijímám slova lítosti nad činy některých z vašich předků v minulosti. A vyslovuji hluboké politování z naší strany nad tím, co učinili před sedmi desetiletími někteří z našich předků a co narušilo naše staleté soužití," řekl tehdy ve svém projevu Herman.

Přes všechna tato vzletná a lítostivá slova by neměl zapadnout jeden podstatný fakt. Zejména v 90. letech Landsmanšaft pod vedením radikála Bernda Posselta vedl s Českou republikou nesmiřitelnou válku o majtek, který mělo Československo po skončení druhé světové války Němcům ,,ukradnout". Landsmanšaft nechtěl o nějakém jiném vyrovnání ani slyšet a provokativně si otevřel v roce 2003 svou kancelář v centru Prahy.

Posseltovy hřmotné projevy v některých případech připomínaly vystoupení vysoce postavených nacistů za druhé světové války. Posselt a jeho spojenci v landsmanšaftu vždy záměrně obraceli chronologii příčiny a následku- kdo skutečně začal válku, a že obětí nacistické expanze se stalo Československo a ne Německo.

Tím, že se před několika lety Landsmanšaft vzdal konečně neoprávněných majetkových nároků (došlo k vypuštění příslušného článku ze stanov), se otevřela skutečně cesta k jednání o usmiřovacímu procesu na bázi rovný s rovným.

Na druhé straně to neznamaná, že by se vzhledem k minulosti landsmanšaftu měli čeští politikové před ním klanět a bohorovně přehlížet, jakou politiku (přesněji řečeno válku) ještě před několika lety vůči České republice zástupci Sudetoněmeckého krajanského sdružení vedli. To samé platí i o Bělobrádkovi. Ať si na sudetoněmecký sjezd jede, ale ať se na něm neklaní. 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.