Bezpečnost na české železnici má zvýšit kontrola technického stavu vozidel a simulátory pro strojvedoucí. Těch je zatím v Česku nedostatek

Bezpečnost na české železnici má zvýšit kontrola technického stavu vozidel a simulátory pro strojvedoucí. Těch je zatím v Česku nedostatek
Autor fotografie: foto: redakce|Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka
05 / 09 / 2022, 21:45

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad dnes na tiskové konferenci představily závěry, jež vyplynuly z dotazníku pro strojvedoucí, který připravil Dopravní vzdělávací institut. Cílem tohoto rozsáhlého dotazníkového šetření je zvýšení bezpečnosti provozu na české železniční síti. Pomoci však mají i moderní simulátory pro strojvedoucí, kterých je ale momentálně v Česku nedostatek.

Právě simulátory pro strojvedoucí jsou velkým tématem všech nákladních dopravců i Ministerstva dopravy. Pro výcvik všech strojvedoucích jich totiž v ČR není dostatečné množství. Neexistuje ani žádná povinnost, která by dopravcům stanovila, že musí výcvik na simulátorech svým strojvedoucím zajistit. Výcvik na simulátorech i jejich pořízení, které je zároveň nemalou investicí, je na čistě dobrovolné bázi.

Momentálně jsou tak v České republice v provozu pouze dva simulátory, které je mají k dispozici České dráhy. Tyto dva simulátory pro ně provozuje Dopravní vzdělávací institut (DVI), který do simulací programuje i nejrůznější krizové situace, se kterými se strojvedoucí v praxi běžně setkávají. Díky tomu pak mohou v reálné situaci reagovat mnohem rychleji a lépe.

Na dnešní tiskové konferenci oznámil nákup simulátoru i největší český nákladní dopravce ČD Cargo. „Jsme na prahu podpisu smlouvy na koupi jednoho simulátoru pro naše strojvedoucí, “ uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva ČDC, Tomáš Tóth. Nákup simulátorů zvažuje i společnost Metrans. Pokud by se tak stalo, v ČR by byly čtyři simulátory. Podle ředitele Drážního úřadu, Jiřího Koláře, jsouprávě čtyři simulátory pro trénink českých strojvedoucích dostačující.

„Strojvedoucí musí být proškolený na veškeré provozní situace, včetně těch krizových, a musí mít odpovídající podmínky pro svou práci. Ty zahrnují znalost předpisů, stav vozidla, dostatek informací o změnách na trati i předepsaný odpočinek. Zkušenosti z okolních evropských států nám navíc potvrzují, že pro výcvik strojvedoucích je vhodné využívat simulátory,“ řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Jak ale probíhal samotný průzkum mezi strojvedoucími? On-line dotazník byl spuštěn na přelomu července a srpna tohoto roku a zapojilo se do něj 2 499 strojvedoucích ze sektoru osobní i nákladní dopravy. Průzkum se zaměřil na oblasti výkonu strojvůdcovské profese, které mohou ovlivňovat bezpečnost na železnici. Strojvedoucí upozorňují na vysokou administrativní zátěž, špatný stav části zázemí pro odpočinek a neočekávané drobné poruchy vozidel či závady na infrastruktuře. Naopak svou práci považují za zodpovědnou a atraktivní.

„Pozornost strojvedoucího může ovlivnit poměrně velké množství faktorů, které jsme se ve spolupráci s nimi snažili popsat v našem dotazníku. Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice. Proto považuji za důležité, abychom situaci v těchto konkrétních závěrech průzkumu vylepšili. Chtěl bych také poděkovat všem strojvůdcům, kteří na tuto naši výzvu ke spolupráci zareagovali, vyplnili dotazník nebo mi i napsali, a také kolegům z železniční branže za spolupráci na tomto projektu. Rozvíjet transparentní vztahy a získávat odezvu z praxe je pro dobrou dopravu velmi důležité,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Ministerstvo dopravy v kooperaci s Drážním úřadem specifikovaly pět základních problémů i s konkrétními nápravnými opatřeními. Ta mají pomoci zvýšit bezpečnost provozu na české železniční infrastruktuře:

1. Zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi.

2. Důsledná kontrola dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD.

3. Rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře, důsledná kontrola kritických prvků infrastruktury a uplatnění opatření ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě Správy železnic.

4. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek strojvedoucích s výzvou k nápravě stavu, který má sekundární dopad na bezpečnost provozu.  

5. Výzva dopravcům k zajištění logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem vlaku.

Na tiskové konferenci byla věnována pozornost i moderním aplikacím pro strojvedoucí. Díky nim dochází k propojení všech informací do jednoho elektronického sdělení. Takovou aplikaci mají k dispozici například strojvedoucí společnosti ČD Cargo, která patří v rámci ČR k průkopníkům tohoto elektronizovaného řešení. Aplikace ELTRIS, jak se technologie ČDC jmenuje, je vlastně pomyslnou navigací pro strojvedoucí, která je zavčasu upozorňuje na všechny změny a omezení na trati. Podobnou aplikaci plánují zavést pro své strojvedoucí i České dráhy a inspirovat se tímto řešení mohou i soukromí dopravci.

 
 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.