Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou

Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
28 / 10 / 2014, 11:00

23.10.2014 / Ve Žďáru nad Sázavou došlo v polovině října k hrůznému útoku na žáky střední školy, při němž byly dvě studentky pobodány a jeden student bodnutím usmrcen. Tento kriminální čin nemá v České republice obdoby a vyvolává především zděšení a lítost nad nespravedlivou, zbytečnou smrtí.

Z profesionálního hlediska přináší tento čin i mnohá témata, kterým je vhodné, a po této události i nezbytné, se věnovat.

Je reálně možné udělat něco pro to, aby se takovýto čin nemohl opakovat?

Zopakování napadení tohoto typu není možné nikdy vyloučit. Ale je možné přijmout řadu bezpečnostních opatření, která mu mohou předejít, případně jeho dopad snížit.
Tato opatření nemusí navíc představovat větší finanční zatížení. Převážně jde o postupy a pokyny, které se dodržují jednak průběžně, preventivně a jednak v případě, že dojde k nějaké mimořádné, krizové situaci.

„Bezpečný přístav“ pro žáky

Příkladem může být využití předem stanovené místnosti jako tzv. "safe haven" (bezpečného přístavu), do které se žáci mohou v případě nebezpečí schovat a mají v něm zázemí do příjezdu specializovaných týmů.
S tímto opatřením souvisí využití stávajícího školního rozhlasu pro nouzový signál spuštěný v určité krizové situaci, po němž žáci vědí, že musí do „safe haven“ nebo se naopak zavřít ve třídách – podle nácviku.

Autorizace a kontrola osob

Jen o něco složitější je nastavení postupů pro autorizaci a kontrolu osob, které se během dne, a zejména při ranním a odpoledním „prime time“, dostávají do budovy a jejího bezprostředního okolí.

Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS)

Dalším z mimořádně důležitých nástrojů je průběžná spolupráce s policií a dalšími složkami IZS. Pokud mají policisté a hasiči dobrou znalost o objektu, nebo má-li zásahový tým policie dokonce možnost objekt předem poznat z taktického hlediska, výrazně se tím zefektivňuje zásah. Každá vteřina prodlení je v těchto situacích osudná.

Analýza bezpečnostních rizik

Pokud budeme analyzovat modus operandi útoku ve Žďáru, vyplyne nám z něj řada podstatných informací, se kterými je možné dále pracovat na efektivním bezpečnostním plánu a vhodných opatřeních. Jedno je ale zcela zjevné, nejen po útoku ve Ždáru.
Prioritou bezpečnostních systémů škol je zajistit kontrolu nad tím, kdo do školy vstupuje.
Je to zcela banální, všem jasné, a přesto se těžko najde škola, jejíž bezpečnost je tímto směrem determinována a to dokonce i ty, které si mohou dovolit profesionální bezpečnostní agenturu.
Ne vždy ale přítomnost bezpečnostního personálu automaticky znamená větší bezpečnost. Vždy jde o celkový bezpečnostní systém, který musí bezpečnostní tým smysluplně využívat. Poukaz na smysluplnost je zde zcela klíčový. Bezpečnostní pracovníci musí vědět, co je smyslem jejich rutinní činnosti, proč a proti čemu zde působí, co se může konkrétně stát a kde se to může stát, a pak by měli být trénováni a testováni v tom, jak si poradí s konkrétní modelovou situací.

Bezpečnostní plán

Každá škola, i v případě, že nemá profesionální ostrahu, by měla mít zpracovaný bezpečnostní plán, který pojmenovává hlavní rizika, jejich protiopatření a postupy pro krizové situace. Bezpečnostní plán je možné zadat profesionálům, jeho aplikaci je však možné řešit vlastními silami.

Výrazného zkvalitnění bezpečnosti lze dosáhnout i s nízkými náklady a svépomocí s odborným dohledem. Mechanické úpravy a elektronické doplňky jsou samozřejmě vhodným doplněním, avšak vždy je zásadní nastavení a dodržování stanovených postupů.

Opatření vyžadují de facto pouze vůli vedení školy se problémem skutečně zabývat, pár drobných úprav a několik jednoduchých nácviků. Vždyť již samotná viditelná snaha bezpečnost řešit, může potenciálního útočníka odradit.

Zdeněk Kalvach
předseda ASIS International - Czech Republic


 

Poznámka redakce

O bezpečnosti ve školách, související s podobnými útoky jako se stal ve Žďáru nad Sázavou, se bohužel hovoří až tehdy, stane-li se podobné neštěstí, které zmařilo jeden mladý lidský život a navždy poznamenalo nejen rodinu, příbuzné i spolužáky a učitele.

Až poleví mediální zájem i zájem politiků, a nebude se o problému bezpečnosti žáků ve školách hovořit, tak to nebude znamenat, že k podobného útoku opět nemůže dojít. Přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření směřuje nejen k ředitelům školských zařízení, ale především k jejich zřizovatelům - obcím a městům. Radní a zastupitelé by měli pomoci všem "svým" školám a podobným zařízením. Měli by ředitelům poskytnout podporu při analýze rizik i při zpracování bezpečnostních plánů, včetně odpovídající finanční pomoci. 

Psali jsme také:

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

Velký problém, o kterém se nemluví - drogová kriminalita vzrostla o 27 %

Bezpečnostní riziko - sociálně vyloučené lokality. Kšefty s ubytovnami?

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Jaká je struktura kriminality v České republice?

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.