Bezpečnost v dopravě a logistice. Mezi největší rizika patří fantomoví dopravci

Bezpečnost v dopravě a logistice. Mezi největší rizika patří fantomoví dopravci
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Bezpečnost v dopravě a logistice
24 / 03 / 2015, 10:45

Na otázky týkající se problematiky bezpečnosti v dopravě a logistice odpovídal provozní ředitel SECURITAS ČR, pan Miroslav Staško.

Rozhovor jsme převzali z webových stránek jedné z největších bezpečnostních agentur v ČR.

Jak se vyvíjí problematika bezpečnosti v dopravě a logistice? Které věci jsou v současné době aktuální a představují nejčastější či největší ohrožení pro poskytovatele dopravních a logistických služeb?

Mezi současná největší bezpečnostní rizika při přepravě zboží patří tzv. fantomoví dopravci, kteří se tváří jako seriózní, ale jejich úmyslem je odebrat zboží a poté zmizet. Jedná se o účelově zakládané firmy s malou či žádnou historií a se zajímavou cenovou nabídkou pro přepravu zboží. Mezi další bezpečnostní rizika patří krádeže zboží v průběhu přepravy organizovanými skupinami (krádeže zboží, ale i celých vozidel), ale i nečestné jednání ze strany některých zaměstnanců přepravních společností, anebo přímo na straně zaměstnanců logistické firmy. Určitým rizikem v logistice je obecně lidský faktor, kdy pod zvyšujícím se tlakem na rychlost a objem zpracovaných a přepravovaných zásilek vznikají úmyslné či neúmyslné chyby.

Jaké jsou možné odpovědi na tato ohrožení, jaká jsou řešení?

Správně nastavené a bez výjimek realizované bezpečnostní a kontrolní procesy (avíza o připravovaných přepravách, detailní kontrola všech údajů směrem k dopravci, nákladu apod.) s podporou bezpečnostních technologií. Moderní technologie mohou velmi významně omezit nejen rizika lidského faktoru, ale i rizika organizovaných krádeží či podvodného jednání. Bavíme se především o sofistikovaných kamerových systémech, detekčních a monitorovacích prostředcích, popř. o dálkovém dohledu nad provozovanými vozidly.

V čem spočívá výhoda pro logistické a dopravní firmy, pokud bezpečnostní služby outsourcují specializované firmě? Má to po ně také nějaká rizika? S čím musejí počítat?

Outsourcingem bezpečnosti získá logistický subjekt úsporu vlastních nákladů a profesionální výkon služeb s případnou odpovědností za vzniklé ztráty. Logistické firmě to umožňuje soustředit se na vlastní byznys a v případě spojení s opravdovými bezpečnostními profesionály má firma zajištěn komplexní servis s efektivně řízenými bezpečnostními procesy. Rizikem je postupné předání know-how, ale i jiných interních a citlivých informací cizímu subjektu, což lze ale částečně eliminovat nastavením vhodných kontrolních a auditních mechanismů.

Securitas v České republice

Společnost SECURITAS ČR s.r.o. je dceřinnou společností obchodní společnosti Securitas AB, se sídlem: Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm, Švédské království, číslo registrace: 556302-724, přičemž s touto společností a dalšími společnostmi tvoří koncern.

Do koncernu patří obchodní společnost SECURITAS SK s.r.o., se sídlem Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza, IČ: 36 768 073, SIA Ave Lat Sargs, se sídlem Prušu iela 7, Riga, LV-1057, Lotyšsko, číslo registrace: 40003229283, jakožto osoby ovládané společností SECURITAS ČR s.r.o., a dále další dceřinné společnosti společnosti Securitas AB a společnosti touto společností ovládané, jejichž struktura je k dispozici na internetových stránkách www.securitas.com.

Securitas se zaměřuje na poskytování bezpečnostních řešení na míru potřebám svých zákazníků. Toto nám umožňuje dosahovat trvalého růstu a ziskovosti v 52 zemích Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie, Středního východu a Afriky. Základem našeho úspěchu a naší práce jsou znalosti našich 300 000 pracovníků.

Autor, zdroj: securitas.com

Psali jsme také:

M2C zabezpečí polské nákupní středisko Manufaktura

Skandál v australském nákupním centru - ochranka tajně pořizovala intimní záběry žen

Přepadení bezpečnostní agentury - policie žádá o pomoc

POVOLÁNÍ: SECURITY KONTRAKTOR

Švédská ochranka údajně napadla muslimského chlapce

Tagy článku