Bezpečnostní kontrola na letišti: co tato práce obnáší?

Bezpečnostní kontrola na letišti: co tato práce obnáší?
05 / 06 / 2018, 09:00

Bezpečnostní kontrola má na letišti nezastupitelnou roli a patří k důležitým profesím, která má zajistit bezpečnost nejen cestujících, ale také celého leteckého provozu před nejrůznějšími protiprávními činy. Kdo ji může vykonávat? Jak vypadá běžný pracovní den bezpečnostního pracovníka na Letišti Václava Havla Praha? A jak by se měli cestující na bezpečnostní kontrolu připravit, aby proběhla bez problémů a co nejrychleji? Na to jsme se zeptali Petra Kusého, bezpečnostního inspektora z Letiště Praha.

Pracovník bezpečnostní kontroly provádí detekční kontroly cestujících a personálu, kontroluje zavazadla, letištní a palubní dodávky, zajišťuje kontrolu vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště a v rámci bezpečnostního odbavení poskytuje asistenční služby. Ke své práci na Letišti Václava Havla Praha využívá moderní technologie a detekční zařízení, získává nejnovější poznatky v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a uplatňuje své jazykové znalosti při komunikaci s odbavovanými cestujícími.

Na další detaily této profese jsme se zeptali Petra Kusého, bezpečnostního inspektora z Letiště Praha, který začínal jako pracovník bezpečnostní kontroly.

Kdo se může stát pracovníkem bezpečnostní kontroly?

Zájemci o tuto profesi nepotřebují žádné speciální vzdělání. Stačí maturitní zkouška či výuční list. Uchazeči ale musejí projít výběrovým řízením, v němž se klade důraz především na psychickou způsobilost, odolnost vůči stresu a schopnost komunikace s cestujícími. Vše ostatní se pak naučí přímo u nás, kdy je čeká po nástupu několik školení.

O jaká školení jde?

Nejdříve se noví zaměstnanci seznámí s provozním prostředím letiště a absolvují odbornou přípravu k získání povědomí o bezpečnostních opatřeních na letišti. Dále jsou zacvičeni na asistenční činnosti, které spočívají především v pomoci a poskytování informací cestujícím připravujícím se na bezpečnostní kontrolu. Tuto činnost vykonávají až do zahájení plné odborné přípravy, v jejímž průběhu získají teoretické poznatky a praktické dovednosti k výkonu detekčních kontrol osob, zavazadel, letecké pošty, letištních dodávek a palubních zásob, kontrole vstupu, dozoru a hlídkám. Naučí se také ovládat moderní detekční techniku, např. rentgenová zařízení, detektory kovů, a získají mj. informace k dosud málo rozšířeným bezpečnostním skenerům. Po nástupu do reálného provozního prostředí je nováčkům přidělen zkušený kolega – provozní instruktor, který jim dále pomáhá získávat správné pracovní dovednosti a návyky. Poté jsou zaměstnanci zařazeni do režimu samostatného výkonu směn.

Jak vypadá pracovní den?

V průběhu směny pracovník vykonává činnosti přidělené dispečinkem. Především se jedná o bezpečnostní kontroly cestujících a kabinových zavazadel. Na stanovištích bezpečnostní kontroly pracovníci plní na různých pozicích stanovené úkoly, např. někteří kontrolují osoby a jiní zavazadla, a pravidelně se mezi těmito pozicemi střídají.

Letiště1

 

Setkal jste se při práci s nějakými zajímavostmi či kuriozitami?

Mohu zmínit originální situace, kdy je třeba kontrolovat živá zvířata, leckdy miláčky celé rodiny. Zvířecí bytosti, pokud zrovna nemají „svůj den“ a musí být prohlédnuta pro ně neznámým člověkem, mohou při svém případném útěku z místa kontroly odbavení letu značně zkomplikovat a zdržet. Při kontrole malých zvířat jsou proto využívány i uzavřené kontrolní kabinky, kde se takové utíkající zvířátko (např. kočka) dá snáze chytit.

Jsou také docela časté situace, kdy při kontrole nalezneme žulové kostky, které někteří zahraniční turisté neznámo jak při návštěvě naší krásné Prahy získaly a chtějí si je jako suvenýr odvézt do svých domovů.

Letiště2

Čemu by se měli cestující vyhnout, aby měli u sebe a zbytečně neprodlužovali bezpečnostní kontrolu?

Obecně cestujícím doporučujeme předem pozorně prostudovat dostupné informační materiály k plánovanému letu. Dobré je si také předem najít na internetových stránkách odletového a případně i transferového letiště, zda cestující vyhoví přepravním podmínkám z hlediska zakázaných a nebezpečných předmětů. Často totiž během bezpečnostní kontroly nalézáme u cestujících předměty a látky, které jsou k přepravě v kabinovém zavazadle zakázány. Stále se například chybuje v přepravě tekutin. Velmi nejen nám, ale také samotným cestujícím pomůže, pokud se na bezpečnostní kontrolu dopředu připraví u doma při balení svých zavazadel. To znamená například: veškeré tekutiny v povoleném balení do 100 ml umístit do průhledného uzavíratelného sáčku do velikosti do 1 litru, veškeré hračky a suvenýry imitující zbraně zabalit do velkého zavazadla, které se odbaví do podpalubí letadla nebo větší elektroniku jako jsou notebooky přibalit do kabinového zavazadla nahoru, jelikož předměty tohoto typu je nutné k bezpečnostní kontrole předkládat zvlášť mimo kabinové zavazadlo.

Co byste vzkázal zájemcům o tuto práci?

Právě v tuto chvíli nabíráme nové kolegy, což je jedinečná příležitost pro všechny, které láká prostřední velkého mezinárodního letiště. Pracovat u nás na letišti Václava Havla Praha totiž není vůbec nnic nedosažitelného. Doporučujeme tedy především se nebát a zkusit to. Pokud splňujete základní požadavky a nechybí vám osobní motivace, nastavený systém odborné přípravy a další zácvik vám pomůže práci bez problémů zvládnout a dále se v této profesi úspěšně rozvíjet. V současné době navíc pracovníci bezpečnostní kontroly patří mezi hlavní profese, které na letišti potřebujeme nejvíce navýšit. Aktuální nabídku volných pozic najdete na www.pracenaletisti.cz.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 
 
 

Tagy článku