Bezpečnostní produkty značky Samsung se mění na novou značku Hanwha

Bezpečnostní produkty značky Samsung se mění na novou značku Hanwha
13 / 06 / 2016, 10:45

V článku překládá Tomasz Kowalewski, manažer společnosti, která od 1. dubna 2016 nese nový název Hanwha Techwin Europe, pro Českou republiku a Polsko odpovědi na některé otázky týkající se načasování změny značky bezpečnostních produktů z původní značky Samsung na novou značku Hanwha.

Akvizice společnosti Samsung Techwin ze strany Hanwha Group v loňském roce byla pouze jedním z mnohamiliardových převzetí, k nimž v poslední době v sektoru elektronické bezpečnosti došlo.

Pozornost, kterou tato transakce vyvolala, je pochopitelná vzhledem ke skutečnosti, že Samsung Techwin má reputaci předního výrobce, a to zejména v oblasti IP síťových technologií, kde řešení založená na otevřené platformě vždy vytvářela nové příležitosti pro instalační pracovníky a systémové integrátory sahající nad rámec tradičních bezpečnostních kamerových systémů.

Tomáši, nehrozí, že bude prodej ovlivněn změnou značky ze známé a zavedené značky Samsung na relativně neznámou značku Hanwha Techwin?

Změnu názvu nevnímáme jako zásadní problém. Naše záměry jsou dlouhodobé a věříme, že s opatrným plánováním a řízením úspěšně překonáme období přechodu a zachováme si přitom jak věrnost zákazníků, tak silná obchodní partnerství po celé Evropě. Každopádně si myslím, že je důležité zdůraznit, že ke změně došlo pouze v názvu společnosti. Naše kamery, rekordéry a ostatní zařízení nadále ponesou, alespoň v blízké budoucnosti, značku Samsung. 

My si vážíme reputace, kterou název Samsung na trhu má, a důvěry, která je v něj vkládána. Se značkou Samsung se rozloučíme, až a jestliže průzkumy trhu potvrdí, že potenciální i stávající zákazníci znají a mají důvěru ve schopnost společnosti Hanwha Techwin pokračovat v úsilí, investicích a růstu naší divize pro bezpečnostní řešení.

Klíčovým sdělením, které vzešlo od našeho vrchního vedení v Koreji a které bude šířeno našimi marketingovými komunikačními kanály i naším obchodním týmem, je, že změny, ke kterým má dojít, budou výhradně pozitivní.

Můžete nám vysvětlit, co přesně to znamená?

Na každodenní bázi si instalační pracovníci a systémoví integrátoři i naši distributoři a technologičtí partneři prakticky nepovšimnou rozdílu, protože nic fundamentálního se nezměnilo. Naše produkty jsou nadále navrhovány a vyráběny týmiž zdatnými pracovníky ve stejných továrnách jako dříve. Produkty prodávají a technickou podporu zajišťují tytéž entuziastické a talentované týmy jako předtím.

Je důležité, aby evropský trh pochopil, že Hanwha Group není v žádném ohledu „novým hráčem na hřišti“. Byla založena v roce 1952 a je to přední světový dodavatel v řadě odvětví, včetně výrobních oborů, stavebnictví, finančnictví, poskytování služeb a služeb souvisejících s trávením volného času. Hanwha Group chápe, co vyžaduje úspěch v oblasti B2B, a my můžeme mít z investic prováděných tak průmyslovou a vysoce úspěšnou organizací jedině prospěch.

Předkládáte velice optimistický výhled do budoucnosti, a proto mě zajímá, co bude Hanwha Techwin dělat v nadcházejících měsících, aby zajistila svůj budoucí úspěch.

Důvěra, kterou já i moji kolegové chováme v budoucnost naší divize, se částečně zakládá na vysokém profilu, který v rámci Hanwha Group máme. Hanwha Techwin je šestou největší obchodní jednotkou v rámci Hanwha Group, zatímco Samsung Techwin v rámci Samsung Group teprve až šestnáctou jednotkou. V rámci Hanwha Techwin vzbuzuje naše divize bezpečnostních řešení stejnou úroveň pozornosti vrchního vedení jako vysoce úspěšné divize pro strojírenská, obranná a energetická řešení. A zájem doprovází ochota investovat a zajistit udržitelný program kontinuální inovace a vývoje našich produktových řad.

Takže můžeme v dohledné době očekávat širokou řadu nových produktů?

Zase tak široká ta řada nebude, ale jsme přesvědčeni, že všechny nové produkty budou populární. Je to dáno částečně tím, že nabízejí výhodné ceny, nicméně platí i to, že nové produkty budou zahrnovat technologii otevřené platformy, které pomáhá instalačním pracovníkům a systémovým integrátorům při nalézání nových obchodních příležitostí nad tradiční rámec bezpečnostního sektoru.

Nedávno jsme představili novou řadu kamer a digitálních videorekordérů WiseNet HD+. Ta má oslovit koncové uživatele, kteří chtějí čerpat výhody plynoucí z možnosti pořizovat záznamy s 1080p Full HD rozlišením, ale nejsou doposud připraveni na přechod z analogového bezpečnostního řešení na řešení založená na IP sítích.

IFSEC 2016

Také se těšíme na uvítání návštěvníků na našem stánku G800 na veletrhu IFSEC International 2016. To nám poskytne příležitost provést názorné demonstrace velkého množství inovativních bezpečnostních monitorovacích řešení. 

Představíme například modely fixních kamer i kamer s úhlem záběru 360 stupňů, které patří do naší nové řady WiseNet P 4K ultra HD. Předvedeme i 24 kamer z nové řady WiseNet Q. Tyto 2MP a 4MP kamery jsou vybaveny inovativními funkcemi a ačkoli mají velice rozumné ceny, nebyla nijak dotčena tradiční vysoká kvalita a šíře sady funkcí. Dokonce i IR přísvit je poskytován coby standard.

WiseStream

Kamery WiseNet P i WiseNet Q jsou vybaveny kompresí H.265 a technologií WiseStream. To je doplňková kompresní technologie, která dynamicky řídí kódování a vyvažuje kvalitu a kompresní poměr vzhledem k pohybu, k němuž v záběru dochází.

Když WiseStream zkombinuje s kompresí H.265, lze ve srovnání se současnou technologií H.264 snížit nároky na šířku pásma až o 75 %. Proto budou kamery společnosti Hanwha Techwin Europe z řady WiseNet P a WiseNet Q zcela jistě mezi kamerami nejšetrnějšími v nárocích na šířku pásma vůbec.

Dále se chystáme představit i nové síťové videorekordéry a aktualizovanou verzi softwaru pro správu videa SSM a několik nových inovativních bezpečnostních řešení založených na otevřené platformě. Řada z nich vznikla v rámci partnerství s předními vývojáři analytických softwarových nástrojů.

Proč je otevřená platforma tak důležitá?

Výpočetní výkon čipové sady WiseNet DSP je takový, že můžeme zákazníkům nabídnout flexibilitu a možnost si vybrat ze špičkových softwarových aplikací, které nejlépe odpovídají jejich individuálním potřebám. Aplikace mohou na našich kamerách běžet stejným způsobem, jako byste je spustili na smartphonu nebo tabletu. Rozvinuli jsme úzkou spolupráci s vybranými specializovanými vývojáři aplikací a v některých případech nabízíme kamery, v nichž je software již předem nahrán. Tyto kamery lze začít používat okamžitě po vybalení.

Můžete hodnotu, kterou otevřená platforma přidává bezpečnostnímu systému, doložit nějakými příklady?

Navázali jsme partnerství s vývojáři softwaru, abychom mohli nabízet řešení pro počítání osob a zpracování teplotních map. Ta mohou zvýšit efektivitu činnosti maloobchodních prodejců a měřit míru úspěšnosti propagačních kampaní. Představili jsme i kameru s rozpoznáváním registračních značek, která umožňuje řídit přístup vozidel.

Také jsme nedávno v partnerství se společností Veracity, předním dodavatelem IP přenosových a úložných řešení, uvedli nízkoenergetické, vysokokapacitní úložné řešení. Řešení využívá výpočetní sílu kamer WiseNet založených na otevřené platformě, která umožňuje simultánní běh různých specializovaných aplikací pro analýzu videa i oceňovaného nahrávacího řešení direct-to-disk TRINITY™ společnosti Veracity. Výsledkem je robustní a škálovatelný systém, který nevyžaduje server nebo síťové nahrávací řešení.

A snad nejzajímavějším počinem z poslední doby, který rozhodně přinese využití otevřené platformy, je uzavření globálního partnerství se společností Oxehealth, vývojářem bezkontaktního softwaru pro monitorování zdravotního stavu, jehož výsledkem je inovativní, na kamerách založený systém pro monitorování zdravotního stavu v zabezpečených interiérech

Technologické partnerství, které jsme navázali s Oxehealthem, je perfektním příkladem toho, jak Hanwha Techwin neustále prokazuje své odhodlání přinášet inovativní bezpečnostní řešení, která naplňují skutečné potřeby trhu. Řešení kombinuje naše kamery založené na otevřené platformě se softwarem společnosti Oxehealth a nabízí systém s vysokou provozní efektivitou i zárukou pocitu jistoty.

Řešení bylo úspěšně vyzkoušeno britskou policií a organizacemi pečujícími o duševní zdraví. Povědomí o nutnosti rychlého zásahu, který omezí počet úmrtí zadržovaných a ošetřovaných, celosvětově roste a společnosti Hanwha Techwin a Oxehealth budou společně propagovat řešení, které včas uvědomí personál na náhlé, dramatické změny fyziologických procesů.

Zdá se, že tato technologická partnerství považujete za vysoce důležitá.

Ano, jsme přesvědčeni, že významný podíl na našem budoucím úspěchu bude mít právě strategie spolupráce s poskytovali specializovaných řešení, která dokáží využít výhody nabízené kamerami WiseNet založenými na otevřené platformě. Díky tomu budeme moci zákazníkům nabízet řešení, která maximalizují zisk z investic vynaložených na bezpečnostní monitorovací systémy. A také klesnou nároky na dobu instalace, náklady a hladce integrovaná řešení bude možné velice snadno konfigurovat.

Galerie

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace