Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality

Nárůst krádeží vloupáním do rodinných domků, drogové, majetkové i hospodářské kriminality
Autor fotografie: wikipedie|Popisek: Kriminalita ČR
21 / 09 / 2014, 08:45

Krádeže vloupáním do rodinných domků nárůst 21,8 %. Drogová kriminalita nárůst 27 %. Majetková kriminalita nárůst 7,4 %. Hospodářská kriminalita nárůst 9,9 %.Srovnání let 2012 a 2013
(Zdroj: informace pro poslance Parlamentu ČR)

Trestné činy

 • V České republice bylo v roce 2013 zjištěno 325 366 trestných činů. 
 • Meziroční nárůst ve srovnání s rokem 2012 činí 6,8 %.

Stíhané osoby

 • Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 117 682 osob ( nárůst o 4,1, %), z toho 52,6 % recidivistů. 
 • Podíl i počet recidivistů byl v roce 2013 nejvyšší v historii ČR.
 • Vliv amnestie prezidenta republiky vyhlášené k 1. lednu 2013 je jednoznačný.
 • Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů je stabilní ( 6,5 %). Výjimku tvoří nárůst počtu vietnamských státních příslušníků – pachatelů drogové kriminality, ke kterému dochází již od roku 2011.

Objasněnost trestných činů a hmotné škody

 • Objasněnost trestných činů meziročně vzrostla o7,5 %.
 • Zjištěné hmotné škody poklesly o 15,1 %. 
 • Největší hmotné škody (6,8 mld. Kč) byly způsobeny trestnými činy krácení daně (zejména spotřební daně a DPH z minerálních olejů).
 • Dosud nejlepších výsledků v historii dosáhla policie ČR při zabavování výnosů z trestné činnosti v průběhu trestního řízení (8,5 mld. Kč).

Násilná kriminalita

 • Nárůst o 1,8 %.

Vraždy

 • Pokles o 3,2 %. Nárůst mimořádné brutality.

Krádeže vloupáním

 • Nárůst o 12,3 %, z toho do rodinných domků o 21,8 %. V absolutních počtech nejvíce vzrostly krádeže vloupáním do tzv. ostatních objektů /sklepy, garáže/.

Drogová kriminalita

 • Nárůst o 27 %.

Majetková kriminalita

 • Nárůst o 7,4 %.

Hospodářská kriminalita

 • Nárůst o 9,9 %.

Dopravní nehody a krádeže motorových vozidel

 • Při dopravních nehodách zamřel rekordně nízký počet osob (583). Jde o nejnižší počet mrtvých od roku 1955. V roce 2003 bylo při dopravních nehodách například usmrceno 1319 osob. Poprvé po deseti letech došlo k nárůstu krádeží motorových vozidel.

Psali jsme:

Podaří se posílit právo na sebeobranu obětí před útočníky, kteří násilně vniknou do jejich příbytku?

Nutná obrana při napadení z pohledu orgánů činných v trestním řízení

 

Tagy článku