Bezpečnostní strategie ČR - cíle a vize pokulhávají za realitou

Bezpečnostní strategie ČR - cíle a vize pokulhávají za realitou
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
17 / 02 / 2015, 14:00

Česká vláda schválila aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky, která je základním koncepčním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, ze které vycházejí další strategie a koncepce ČR.

Zdroj: Vláda ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, natoaktual.cz, Andor Šándor

Dokument nově zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2011, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a definuje způsob, jakým bude Česká republika těmto hrozbám čelit. Celý dokument je zveřejněn na stránkách www.mzv.cz.

Bezpečnostní strategie a činnost soukromých bezpečnostních služeb? Neřešeno

V odstavci 101. této strategie nalezneme následující text:

Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva hrají bezpečnostní sbory, zejména pak Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR. Na této roli se podílejí také obecní policie, které přispívají v rozsahu svých zákonných oprávnění k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a Armáda ČR, jejíž síly a prostředky mohou být využity k posílení Policie ČR a integrovaného záchranného systému v případě, že se jejich síly ukážou jako nedostatečné. Nezastupitelná je role zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení, která zabezpečují poskytování neodkladné zdravotní péče a zajišťování ochrany veřejného zdraví příslušnými orgány. Neopomenutelná je také role orgánů činných v trestním řízení pro zajištění nezávislého a efektivního výkonu trestní spravedlnosti. Pro účinné zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je významná rovněž spolupráce s občany, občanskými sdruženími působícími v oblasti bezpečnosti a využití dobrovolnické služby. Podíl na zajištění individuální bezpečnosti mají soukromé bezpečnostní služby, které zajišťují zejména ostrahu a ochranu majetku a osob.

V souvislosti s poslední větou má pochybnosti i bezpečnostní poradce a bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor:

Bylo by dobře, kdyby to tak bylo. Jenomže to by platy, které lidé v těchto službách berou, nesměly být 50 – 70 korun hrubého na hodinu. Takto mizerně placenou, jinak však důležitou práci, vykonávají jen ti, kteří bohužel na víc, z řady důvodů, nedosáhnou. Nejde samozřejmě o všechny agentury, ale takových je poměrně dost.(zdroj: natoaktual.cz)

Vláda na jedné straně uznává nemalý podíl na zajištění bezpečnosti soukromými bezpečnostními agenturami, ale na druhou stranu nebyl doposud přijat žádný (horší či lepší) zákon, který by upravoval a vymezoval podmínky soukromé bezpečnostní činnosti v ČR.

Bezpečnostní strategie a ochrana "měkkých cílů"? Neřešeno

Pokud se podíváte pozorně kolem sebe, tak ve všech nákupních centrech neprovádí ostrahu státní či městská (obecní) policie, ale právě zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur. A ti jsou také první, kteří budou zasahovat v případech, kdy objektům nebo jeho návštěvníkům bude hrozit nebezpečí (požár, úniky plynu, výpadek elektrického proudu, teroristické útoky). Soukromé bezpečnostní služby zajišťují ochranu právě podobných objektů - "měkkých cílů".

Schválená Bezpečnostní strategie neřeší nijak významně zajištění ochrany "měkkých cílů", o které jsme psali v prvním letošním vydání SECURITY magazínu (článek Zdeňka Kalvacha "Staronová hrozba terorismu pro Evropu"), ze kterého citujeme:

"...subjekty, které jsou ohroženy teroristickými útoky, ale nemají stabilní, silnou ochranu. Typicky jde o obchodní centra, židovské objekty, symbolické mezinárodní cíle spojované s USA a Izraelem, mezinárodně působící mediální centra, dopravní uzly apod. ....."Státní bezpečnostní složky se měkkým cílům věnují omezeně na teoretické a analytické úrovni. Aktivně pracují pouze s rigidním seznamem objektů tzv. kritické infrastruktury. Ten je však postaven na úplně jiném principu a pro definování cílů ohrožených prioritní hrozbou islamistického terorismu je nepoužitelný. Pomoc reálně ohroženým subjektům stát naopak často odmítá s absurdním tvrzením, že nebude zajišťovat protekční ostrahu soukromým subjektům."

Bezpečnostní strategie a výsledky cvičení BLACKOUT 2014 v Praze? Papír snese všechno, realita je jiná

Andor Šándor ve svém článku uvádí "Bezpečnostní strategie: není důležité, kdo co říká, ale jaká je realita" na serveru natoaktual.cz ze dne 16.2.2015

Bezpečnostní strategie se kromě řady hrozeb rovněž věnuje otázce narušení dodávek ropy, plynu a elektrické energie. Dovolím si na příkladu loňského cvičení v Praze poukázat, jak jsou některé složky Integrovaného záchranného systému v Praze připraveny čelit dopadům dlouhodobějšího výpadku elektrické energie bez akcentace důvodů vzniku této krize. Hodnocený dokument říká: „Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva hrají bezpečnostní sbory, zejména pak Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR“. 

Pokud dojde k výpadku elektrické energie v 8 hodin ráno, tak ve všech vlacích metra zůstane uvězněno na 140 tisíc cestujících, a to nepočítám lidi ve vestibulech a výtazích v metru. Na jeden tisíc lidí na život podporujících přístrojích, o nichž nikdo neví, kde jsou, bude potřebovat okamžitou pomoc. Velké množství lidí bez pomoci bude podle hrubého odhadu asi v 10 tisících výtahů. Na silnicích v Praze dojde k nárůstu dopravních nehod, neboť nepůjdou semafory. Minimálně 600 tisíc lidí bude bez pitné vody, bude docházet k nenadálým požárům. A této hrůze má úspěšně čelit na dvě stě velmi dobře připravených hasičů ve službě. I kdyby měli nadpozemské dovednosti, takový úkol nemůžou zvládnout.

O problémech, které byly zjištěny při cvičení BLACKOUT 2014 v Praze jsme psali v článku "Otázka není, jestli bude nebo nebude úplný výpadek elektřiny, ale KDY přijde…" Zmínili jsme také, že redakci máme seznam 36 opatření, která je nutné přijmout Magistrátem hl. m. Prahy i Ministerstvem vnitra ČR a dalšími složkami - tato opatření  jsou výsledkem dubnového cvičení Blackout 2014, které mimochodem odhalilo závažné nedostatky v oblasti záchranných činnosti i samotné organizace. Už 9. října 2014 jsme požádali pražský magistrát o zodpovězení našich otázek týkající se plnění těchto opatření, bohužel zatím jsme odpověď nedostali. 

Bezpečnostní strategie a energetická bezpečnost? Realita je taková, že ČR zřejmě přijde o 2% nouzových zásob ropy

Přesto, že tajné služby na riziko uskladňování nouzových zásob ropy v minulosti upozorňovalo, české vlády nekonaly, a výsledkem je, že stát může přijít až o 1,5 miliardy korun díky insolvenci firmy, která tyto zásoby uskladnila v německých skladech "Bezpečnostní riziko: jsou ohroženy ropné rezervy ČR?"

Psali jsme také:

Teroristické úroky v Kodani - opět selhala bezpečnostní opatření? Po kolikáté už?

Ilegální přistěhovalci se valí do Evropy. Bezpečnostní riziko, se kterým si EU neví rady

Bezpečnostní riziko: jsou ohroženy ropné rezervy ČR?

Otázka není, jestli bude nebo nebude úplný výpadek elektřiny, ale KDY přijde…

Nové záběry z útoku atentátníků na redakci Charlie Hebdo

Západ prohrává válku s islámským státem

Ředitel EUROPOLU: tisíce Evropanů jsou pro nás teroristickou hrozbou, požadujeme větší pravomoci

Francouzské bezpečnostní orgány věděly o nebezpečí teroristického útoku. Jsou ale bezradné

České tajné služby se obávají radikálních islamistů. Požadují změnu zákona o tajných službách

Jak se připravit na výpadek elektřiny?

Až 100 tisíc Pražanů na dvacet minut bez elektřiny

Jak by náš svět vypadal, kdyby došla ropa?

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace