Biblický krvavý Nil pohledem satelitu Sentinel-3A

Biblický krvavý Nil pohledem satelitu Sentinel-3A
Autor fotografie: European Space Agency|Popisek: Krvavý Nil
09 / 04 / 2016, 14:45

Nový satelit Evropské kosmické agentury, Sentinel-3A zachytil 3. března tento úžasný snímek legendárního Nilu v Egyptě.

Za vlády faraona Merenptaha  měl Mojžíš na pokyn Hospodina vyvést Židy z Egypta. Hospodin seslal na Egypt deset ran, které měly donutit faraona k propuštění izraelského lidu. Merenptah nechtěl uznat boha Židů a odmítal vyvolený lid propustit z otroctví.  Jednou z těchto deseti biblických ran bylo zkažení vod životodárného Nilu.

"Mojžíš a Áron učinil jak Hospodin přikázal. Áron zvedl hůl a před očima faraona a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu, která se proměnila v krev. Ryby lekly, Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. A krev byla v celé egyptské zemi." (Ex 7,20 a 21)

To, co vidíme na snímku ze satelitu ale není ona biblická pohroma, ale onen červený odstín je vlastně pruh vegetace, která lemuje břehy Nilu. Chlorofyl obsažený ve vegetaci absorbuje i červenou barvu, která pak obarvila pro systémy satelitu Nil narudo. Kombinace radiometrických a barevných dat tedy přinesla tento obraz vegetace kolem druhé nejdelší řeky světa..

Feeling the heat

Zdroj: ESA

Tagy článku