BIS: "Na území ČR existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů"

BIS: &quote;Na území ČR existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů&quote;
01 / 09 / 2016, 13:30

Loni se z ČR vydalo do Sýrie bojovat po boku IS celkem sedm osob.

Protiimigrační a protimuslimské aktivity

Celou veřejnou diskusi o problému uprchlíků, respektive o islámu vůbec, provázelo na obou stranách množství předsudků, neznalostí a pouze povrchní a zkreslená znalost a interpretace základních historických, religionistických a sociálně-kulturních faktů.

Proti uprchlíkům se stavělo různorodé spektrum osob a subjektů. Vedle pravicových extremistů se vůči nim vymezovaly různé populistické a další subjekty, které nelze a priori označit jako extremistické. Zástupci těchto skupin zastávali vůči pravicovým extremistům poměrně rozporuplné postoje. Na jednu stranu s nimi nechtěli být spojováni, aby se vyvarovali nálepky extremistického subjektu, na druhou stranu byla některá jejich vyjádření velmi blízká rétorice pravicových extremistů.

Další rizikový jev představovali někteří zastánci migrace, kteří využívali manipulativní či tendenční tvrzení a odmítali jakoukoliv kritiku či odlišný názor na situaci kolem uprchlíků. V krajních případech oponentům dokonce vyhrožovali nebo je napadali, nicméně nerespektování práva na názor a svobodu projevu se projevovalo na obou stranách.

Terorismus

Dramatický vývoj událostí v roce 2015 se negativně promítl do zhoršení bezpečnostní situace členských států EU v schengenském prostoru, včetně ČR. Hlavními událostmi roku byly teroristické útoky v Paříži, které se spolu s veškerými souvisejícími okolnostmi staly hlavním impulsem pro práci všech spolupracujících zpravodajských služeb. BIS se společně s ostatními partnery podílela na mapování pohybu potvrzených, podezřelých i potenciálních útočníků. Prověřování tisíců jmen radikálů vedlo ke zjištění, že v roce 2015 někteří z nich ČR využívali jako jednu z tranzitních zemí na cestě mezi Blízkým východem a západní Evropou.

V kontextu dalších informací je zřejmé, že i na území ČR existuje potenciální hrozba teroristického útoku islamistických džihádistů napojených na tzv. Islámský stát (IS), příp. na skupinu Džabha an Nusra (syrská odnož al Qá´idy).

BIS zjišťovala informace o sedmi osobách původem z islámského světa, které krátkodobě pobývaly v ČR, po odjezdu z ČR se chtěly připojit se k teroristickým organizacím v Sýrii, zejména k IS. Návrat těchto osob do EU by představoval vážnou bezpečnostní hrozbu z hlediska účasti na teroristických útocích. 

Uprchlická krize a terorismus

Počty uprchlíků především ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu se postupně navyšovaly o migranty z Afriky. Migrační vlnu využil IS k vyslání dvou Syřanů do EU s cílem provést sebevražedné teroristické útoky v Paříži. Potvrdily se tak obavy evropských zpravodajských služeb, že by teroristé mohli uprchlickou vlnu využít k průniku do schengenského prostoru. V souvislosti s tím se BIS soustředila na rozpoznání dalších rizikových osob mezi imigranty z Blízkého východu.

V souvislosti s tím BIS zaznamenala případy zneužití evropské azylové a pobytové politiky, kterou ČR uplatňuje, přistěhovalci z islámského světa. Jednalo se o zneužívání práv vyplývajících ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Dlouhodobě se zneužívají zejména ta ustanovení zákona, která se týkají povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, studia a podnikání. Cizinci, kteří porušují podmínky udělení dlouhodobého pobytu v ČR, záměrně poskytují nepravdivé informace a uvádějí české správní úřady v omyl. Platná legislativa navíc omezuje možnost adekvátním způsobem a za dodržení povinnosti chránit zdroje zpravodajských informací přihlížet k informacím zpravodajských služeb při udělování a odnímání pobytových oprávnění cizincům na území ČR.

Kybernetická bezpečnost

Dlouhodobé kyberšpionážní kampaně sponzorované státy a prováděné buď přímo státními aktéry (určitými složkami státu) nebo aktéry státem placenými probíhají téměř po celém světě. Je velice pravděpodobné, že s rostoucí digitalizací veřejné sféry bude využívání těchto kampaní stále intenzivnější. BIS již tento trend zaznamenala jak z vlastních šetření, tak ze zahraniční spolupráce.

Cílem zmíněných kampaní je především získávání informací z politické oblasti, z oblasti vojenství a diplomacie, z vědeckotechnické oblasti a z oblasti průmyslu a energetiky. Zcizené údaje a informace mohou být využívány k vlastním účelům, ať již k politickým nebo k vědecko-průmyslovým, k dehonestaci určitých osob či přímo států, k dezinformaci, případně vydírání.

V oblasti státem řízené či podporované kybernetické špionáže představují nejzávažnější hrozby pro ČR Ruská federace a Čínská lidová republika.

Výroční zpráva BIS za rok 2015 je zde.

 

 

Tagy článku