Boj proti odzbrojení českých legálních držitelů zbraní zaznamenal dílčí, ale významný úspěch

Boj proti odzbrojení českých legálních držitelů zbraní zaznamenal dílčí, ale významný úspěch
Popisek: zbraně
28 / 02 / 2018, 14:30

Dne 27. 2. 2018 se Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a to drtivou většinou 167 hlasů, rozhodla prozatím neprojednávat „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“, kdy právě tento návrh již uváděl v život „zákazovou, protizbraňovou a paskvilní směrnici z dílny EU komise“.

Petiční výbor obou Petic proti odzbrojení, tak také petenti, děkují všem poslancům za podporu a vyslyšení argumentů poslankyně Jany Černochové, že implementací tolik absurdní směrnice o zbraních,  se Parlament ČR nemá  v tomto okamžiku vůbec zabývat a má vyčkat na rozhodnutí Soudního dvora EU, který by mohl rozhodnout v brzké době o předběžném opatření, jež by odsunulo účinnost směrnice do finálního verdiktu, zda je směrnice platná či nikoli. Nač projednávat novelu zákona o zbraních, která provádí transpozici zmíněné směrnice a implementuje četné nesmysly v ní uvedené, zcela zbytečně ! Více pak zde:

Oznámení na FB stránce poslankyně Černochové:  

//www.facebook.com/Jana.Cernochova/posts/10156019273931236

Záznam z hlasování ze dne 27/2/2018 z PS PČR:

//www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67355

Prohlášení Mgr. Pavla Černého, pplk. v.v., iniciátora obou Petic proti odzbrojení:

//www.facebook.com/czechforguns/photos/a.762055103806121.1073741827.762046630473635/2008686279142991/?type=3&theater

Více info k „Peticím proti odzbrojení“:

www.peticezbrane.cz

www.facebook.com/czechforguns/

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.