Branný závod pro děti PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL

Branný závod pro děti PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL
Autor fotografie: partyzanskysamopal.cz|Popisek: Partyzánský samopal
31 / 07 / 2021, 16:30

Od roku 2011 pomáháme zraněným novodobým válečným veteránům, hasičům a policistům. Nadační fond RegiBase dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory. Škála služeb, kterou jsme dnes schopni zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádosti o pomoci je každý případ jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže!

Proč partyzánský samopal?

Nejde zde o zastaralou ideologii bývalého režimu, ale dnešním cílem je dostat děti do pohybu v přírodě, poznat nové reálné přátelé a ne pouze ty virtuální z sociálních sítí. Připravili jsme pro vás jedinečnou příležitost, jak si s rodinou vyjít na čerstvý vzduch a potkat se, nebo popřípadě se i seznámit s novými přáteli. Jde nám o pokračování tradic, které založili již naši předkové a prarodiče. Jedná se branný závod a pro mnohé z nás ještě vzpomínka na dětství a školní osnovy bývalé doby. Určitě zapomenete alespoň na jeden den na všední starostí dnešní moderní doby, a mimo jiné si odvezete jedinečné vzpomínky, o které vás nikdo nepřipraví.

                   gazdik

Celková délka závodu je stanovená na 5 km. Závod musí být umístěn ve volné přírodě, kde je možné vytvořit jednotlivá a předem určená stanoviště pro závod. Jde o to, aby každý závodník byl na stanovišti co nejkratší dobu, a získal maximální počet bodů a co nejrychlejší celkový čas. Přirozené pohyby – chůze, běh, skok, hod i lezení jsou jejím pohybovým základem. Účastníkům závodu přináší množství důležitých hodnot a jimi je více či méně ovlivňuje Účinné formy kondiční a bezpečnostní přípravy se uplatňují ve stále větší míře ve volném čase dětí, mládeže i dospělých. Dodržování pravidel a jejích nezpochybnitelnost je přínosem ke korektnosti soutěží v duchu fair play a k výchově zejména mladých cvičenců.

Dobře víme jaká je dnešní situace v oblasti pohybu mládeže i dospělých. Populace v ČR se stává z větší části obézní a tento stav se každým rokem prohlubuje. Zde je možnost pro širokou veřejnost a hlavně pro mládež, jak se více hýbat a bojovat proti nadváze, v horším případě obezitě. Nadváha není pouze estetický, ale i sociální a zdravotní handicap. V moderní společnosti, kde maximální výkon a tělesné zdraví jsou dominantními hodnotami, je nutné již zarřadit tyto aktivity do kvalitních pohybových programuů našeho školství.

                                       gazdik2

Klademe velký důraz na fair play, čest, hrdost a národnostní cítění. V našich juniorů prohlubujeme hlavně etickou stránku, která se průběžně doplňuje se stránkou fyzickou, a ty se stávají nerozlučnou dvojicí pro vývoj mladého člověka. Trénink a výkon, to je to, co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext, který naleznete právě v našich programech. Jde zde nejen o všeobecnou tělovýchovnou průpravu, někdy i doplněné s prvky bojových sportů, ale a to hlavně o výchovu k sebepoznání, hrdosti, porozumění, národnímu cítění a smyslu pro spravedlnost a fair play. Naše programy připravují jedince pro reálný dnešní život. Naše know-how a letité působení ve světě, jsme zapálení a máme smysl pro spravedlnost, pro rodiče je to šance dát možnost svým dětem komplexní rozvoj s prvky drilu i vojenské přípravy, které se v budoucnu budou určitě hodit. Nové cviky a dovednosti si postupně všichni junioři osvojují a zdokonalují je. Jsou silnější, připravují se čelit možné agresivitě, napětí mezi svými vrstevníky. Učí se překonat strach z neúspěchu a motivaci ve snaze jít dál a nevzdávat se. Rozvíjí se vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha.

Výtěžky z našich programů jdou vždy na pomoc těm, kteří za nás sloužili, jedná většinou o jednotlivé případy, o které se nadační fond stará. Neodkládáme případy a jednotlivě je řešíme.

              

 

Tagy článku