Evropská komise doporučila britské vládě "cenzuru tisku". Kvůli muslimským teroristům

Evropská komise doporučila britské vládě &quote;cenzuru tisku&quote;. Kvůli muslimským teroristům
Autor fotografie: Pixabay
09 / 10 / 2016, 14:15

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) doporučila britské vládě, aby média ve zprávách o teroristických činech neuváděla muslimské "zázemí" případných pachatelů.

Uvedla to ve Zprávě o stavu nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu ve Velké Británii v letech 2009 až 2016, kterou zveřejnila už 10. dubna 2016. Na doporučení ECRI upozornila před několika dny britská média (dailymail.co.uk, express.co.uk). 

Doporučení ECRI je součástí 23 požadavků komise na britskou vládu premiérky Theresy May. Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti uvádí, že "nárůst nenávistných a rasistických trestných činů, ke kterým došlo ve Velké Británii od března 2009 do března 2016, je způsoben znepokojivými příklady nesnášenlivosti a nenávistnými projevy v novinách, na internetu a dokonce i mezi politiky."

Komise naléhá na vládu Spojeného království, aby provedla reformu trestního a tiskového zákona a současně zpráva doporučuje ministrům "zajistit důkladnější a přísnější školení pro novináře, aby se zajistilo dodržování etických standardů." 

Britská vláda na toto doporučení reagovala a uvedla, že se jedná o "pozoruhodné nároky ze strany komise" a dodala "Vláda se zavázala k tomu, že bude dodržovat svobodu slova a tisku a média nezveřejňují nic, co by bylo v rozporu s tiskovým zákonem." 

V 83 stránkovém dokumentu ECRI se například uvádí:

„ECRI je toho názoru, že s ohledem na skutečnost, že se muslimové v souvislosti s posledními teroristickými činy souvisejícími s ISIS dostávají stále více do středu zájmu, tak rozněcování předsudků vůči muslimům svědčí o lehkovážném nedostatku úcty nejen k většině muslimů, ale také k otázce jejich bezpečnosti...

V této souvislosti upozorňujeme na nedávnou studii univerzity Teeside ze které je zřejmé, že tam, kde média zdůrazňují muslimský původ pachatelů teroristických útoků a věnují tomu značnou pozornost, roste tím více pravděpodobnost násilné odplaty proti muslimům, než v případě, kdy je motivace pachatele zlehčována nebo odmítána ve prospěch alternativních vysvětlení.“

Jak uvádí další britský server independent.co.uk, Evropská komise upozornila na "znepokojivé příklady netolerance a nenávistných projevů" především v listech The Sun a Daily Mail.

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (European Commission against Racism and Intolerance - ECRI), ustavená Radou Evropy, je nezávislý orgán monitorující oblast práv člověka, zaměřený zejména na otázky související s rasismem a nesnášenlivostí. Je složený z nezávislých a nestranných členů, kteří jsou jmenováni na základě své morální autority a všeobecně uznávaných odborných znalostí v oblasti rasismu, xenofobie, antisemitismu a nesnášenlivosti.
V rámci svých statutárních aktivit ECRI sleduje situaci v každé jednotlivé zemi a pro každý členský stát vypracovává rozbor situace o projevech rasismu a nesnášenlivosti a předkládá náměty a návrhy řešení zjištěných problémů.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Tagy článku