"Buď vyhladíte islám, nebo islám vyhladí vás," tvrdí světově známý exmuslim

&quote;Buď vyhladíte islám, nebo islám vyhladí vás,&quote; tvrdí světově známý exmuslim
14 / 07 / 2016, 21:15

Alí Síná je bývalý muslim, který tvrdí, že lidé na Západě žijí v iluzích, pokud jde podstatu islámu.

Jeden z nejznámějších světových exmulismů a odpůrců a znalců islámu Alí Síná v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl, že takzvaní uprchlíci přišli do Evropy dobývat a stát se našimi pány.

Jeho základním tvrzením je, že Mohamed sám byl krutý člověk, duševně nenormální, netolerantní, s perverzními sexuálními sklony; proto vtiskl svému náboženství nesmazatelné rysy, které se nedají žádným způsobem reformovat. Zdroj: reflex.cz

Islám je podle něj falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Všichni muslimové by měli být podle něj deportováni a islám musí být zakázán.

Co byste řekl lidem, kteří říkají, že islám je náboženstvím míru a teroristické útoky jsou proti principům islámu?

Stačí, aby si přečetli Korán a životopis Mohameda. Neexistuje nic z toho, co nyní dělá Islámský stát, co by před tím nedělal Mohamed a co nemůžete najít předepsané v Koránu. Mohamed přepadával neozbrojené lidi. Své přepady nazýval „ghazwa“, což znamená náhlý lstivý přepad ze zálohy. V dnešní hantýrce se tomu říká terorismus. Mohamed masakroval neozbrojené muže, zotročoval jejich ženy a znásilňoval je. Toto je, co muslimové konali a konají po 1 400 let a co nyní dělá Islámský stát. Mohamed popravoval své zajatce setnutím hlavy. Islámský stát Mohameda napodobuje a snaží se mu vyrovnat. Ti, kteří tvrdí, že muslimští teroristé jsou neislámští a konají v rozporu s islámem, jsou buď ignoranti, nebo lžou. 

Vy tvrdíte, že islám je horší než nacismus a komunismus. Proč?

Všechna tato přesvědčení jsou zlá, protože prosazují nenávist. Rozdělují lidstvo na nás a je a urážejí, ponižují a pomlouvají ostatní a vyvolávají násilí. Mohou přežít pouze prostřednictvím nenávisti. Islám je horší, protože prohlašuje, že je nařízený Bohem. Takže zatímco nacista či komunista mohou zpochybnit své učení a jeho svědomí ho může zastavit, muslimové umlčují své svědomí. „Jestliže příkaz zabíjet přichází od Boha, kdo jsem já, abych to zpochybňoval?“ je způsob, kterým muslim uvažuje.
 
To, co nás definuje jako lidi, je naše svědomí. Když ztrácíme své svědomí, ztrácíme svou lidskost, humanitu. Následkem toho muslimové nemají lidskost. Je strašnou chybou pohlížet na muslimy jako na lidi. Do té míry, do které následují svého proroka, ztrácejí svou lidskost. Jsou jako posedlí démonem. Jejich duše jsou uloupeny a jsou jako zombie. Dokážou pouze nenávidět a zabíjet. 

"Islám je totalitní ideologie jako nacismus" řekla právnička Samková a turecký velvyslanec uraženě odešel

Jsou všichni muslimové podle vašeho názoru nebezpeční?

Islám je falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Ne všichni muslimové jsou teroristé, protože ne všichni se řídí svým náboženstvím. Ale my nevíme, kdo z nich se jím řídí a kdo ne. Všichni se hlásí k tomu, že jsou muslimy. Všichni věří, že Mohamed byl perfektním příkladem k následování. Takže jak můžete popsat rozdíl mezi nebezpečnými muslimy a mírumilovnými muslimy? Je to těžké. 
 
Myslím si, že je moudré držet všechny muslimy mimo dosah. Pokud vám dám tisíc pohárů dobrého vína a řeknu vám, že jeden z nich je dochucen kyanidem, napijete se z kteréhokoli z nich? Procentuální zastoupení radikalizovaných muslimů je mnohem větší než jeden z tisíce. Je to více než jeden z pěti. 

Probíhá třetí islámská invaze do Evropy

Co si myslíte o takzvaném multikulturalismu?  

Nemám žádné problémy s multikulturalismem. Ale islám není kultura. Je to kruté barbarství, doktrína nenávisti a násilí zaměřená na ovládnutí světa a zredukování nevěřících na otroky. To je, s čím mám problém.

Doktrína, jež vidí ženy jako podřadné bytosti, která dovoluje polygamii, bití žen, předepisuje zohavení genitálií, poroučí následovníkům, aby byli krutí k ostatním, aby se s nimi nepřátelili, aby se s nimi nemísili a nestýkali, ale která říká, že je mají ovládnout a podmanit, není kulturou. To je divokost a s tím mám problém. Kultury nejsou ve střetu. Soutěží spolu. Jenom barbarství je ve střetu s kulturami a islám je nepřátelský ke všem kulturám.

Celý rozhovor naleznete zde

Exkluzivně: Rozhovor s Dr. Salmanem Hasanem, který pomáhá křesťanským uprchlíkům před zvěrstvy islámistů. Jaký je jeho názor na islám? Je umírněný a mírumilovný? Je možné uprchlíky integrovat do evropské společnosti? Co zažívají křesťané na Blízkém východě?

"Potřebujeme muslimského Martina Luthera, který položí správné otázky, spustí islámskou reformaci. Člověka, který odloží do karantéry všechny zmínky o podrobování, násilí, nenávisti a odporu a změní tak Alláhovo náboženství na něco, co ukončí koloběh násilí a smrti a dá muslimům a všem ostatním život. Dokud se takový reformátor nenarodí, islámský svět bude dále prolévat krev vlastní i krev jiných do krvavých bažin, ohně a slzí, označovaných jako Islámský stát, jehož metody jsou vytaženy do dnešního celého světa z hlubin sedmého století." To jsou slova Mordechaje Kedara, který je expertem na Blízký východ, profesorem na katedře arabštiny Bar-Ilanovy univerzity a vědeckým pracovníkem Beginova-Sadatova centra pro strategická studia.

Tagy článku