Bude český stát dál chránit zločince, nebo ty, kteří je pomáhají odhalit?

Bude český stát dál chránit zločince, nebo ty, kteří je pomáhají odhalit?
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
12 / 12 / 2014, 05:15

12.12.2014 / Má zločinec, který na veřejném prostranství vraždí, znásilňuje, přepadává, loupí, krade, zastrašuje oběť střelbou do okna jejího bytu právo na ochranu soukromí a osobních údajů? Podle úřadu pro ochranu osobních údajů ano.

Alespoň to lze vysoudit z šokujícího rozhodnutí tohoto úřadu.

Ten udělil pokutu novináři, který se zajímal o podezřelé jednání třebíčské radnice a začal být zastrašován. Opakovaně mu kdosi střelil do okna bytu.

Proto novinář umístil na dům kameru tak, aby natočila toho, kdo mu z ulice střílí do okna. Namířil ji tedy na veřejné prostranství. Kamera skutečně zachytila při další střelbě dva muže, které pak policie začala vyšetřovat.

Jeden z natočených mužů si ovšem stěžoval u Úřadu pro ochranu osobních údajů na nezákonnost pořízení nahrávky na veřejném prostranství a bez souhlasu natáčené osoby. A Úřad pro ochranu soukromí mu dal za pravdu. Novináři udělil pokutu za to, že soukromou kamerou natáčel veřejné prostranství.

Co to je za vzkaz, který tím Úřad vyslal obyvatelům ČR?

Natáčíte-li si kamerou okolí své nemovitosti nebo chodbu domu, abyste chránili svůj matek před zločinci, natáčíte-li ze svého auta sporné dopravní situace, abyste měli důkaz pro případ jakéhokoliv konfliktu, natáčíte-li mobilem zločince v akci, pokud to není ve vašem bytě, budete pokutován, protože jste porušil soukromí agresora nebo zloděje a neoprávněně získáváte jeho osobní údaje.

Neboť i natáčení nebo fotografování je, podle evropské směrnice o ochraně osobních údajů, získávání osobních údajů. Jedinou šancí jak uniknout pokutě je pak požádat zločince o svolení, že ho smíte natáčet.

Absurdita? Jak jinak. Namísto ochrany veřejného zájmu, kterým je bezesporu získávání důkazů o trestné činnosti pro spravedlivé potrestání těch, kteří jednají protizákonně, ochrana majetku, zdraví a života Úřad pro ochranu osobních údajů dává přednost ochraně zločinců.

Novinář se samozřejmě s takovou absurditou nehodlal smířit a obrátil se na české soudy. Dožadoval se zrušení pokuty. České soudy si s jeho žalobou nedokázaly poradit. Nakonec se Nejvyšší správní soud obrátil na nejvyšší soudní dvůr EU s otázkou, zda záznam pořízený za takových okolností nepředstavuje zpracování osobních údajů, na které se nevztahuje evropská směrnice o ochraně osobních údajů.

A jaká je odpověď nejvyššího soudního dvora EU českému soudu? Poraďte si sami.

Neboli je na českých soudech, aby na základě konkrétních okolností konkrétního případu rozhody, jestli použití bezpečnostní kamery k záznamu dění na veřejném místě sledovalo oprávněný zájem spočívající v ochraně majetku, zdraví a života převažující nad právem na soukromí přistižené osoby.

Tak tedy milé české soudy. Vaše rozhodnutí bude precedentní. Ve vašich rukou je signál jestli v této zemi budou státní orgány chránit zločince, nebo ty, kteří se proti jejich řádění brání. Toto rozhodnutí totiž bude klíčové pro řadu dalších možných kauz.

Jestli dopustíte potrestání novináře, který chránil svůj majetek a zdraví a přispěl k objasnění trestné činnosti, může se stát, že si začne celá řada dalších zločinců stěžovat, že se někdo odvážil použít jakékoliv záznamové zařízení, aby je usvědčil z páchání trestné činnosti. A žádat jeho potrestání.

Že by šlo o spravedlnost naruby? Nadřazení práva zločince nad právem toho, kdo zločinu brání? Může se tohle stát v českém Kocourkově? Rozhodnutí je teď v rukou Nejvyššího správního soudu.

Psali jsme také: 

Bude mít občan právní jistotu při obraně před útočníky?

Podaří se posílit právo na sebeobranu obětí před útočníky, kteří násilně vniknou do jejich příbytku?

Nutná obrana při napadení z pohledu orgánů činných v trestním řízení

Má v České republice občan právo účinně se bránit útočníkovi? A je to právo stejné ve všech krajích republiky?

Trest smrti, ano či ne?

Křižácké tažení za zákaz držení zbraní obyvatel EU

 

Tagy článku