Bude konečně centrální registr přestupků?

Bude konečně centrální registr přestupků?
Autor: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
22 / 10 / 2014, 07:15

22.10.2014 / Zavedení centrálního registru přestupků, které se podařilo prosadit do koaliční smlouvy v roce 2010 a na znění zákona, který by to umožnil, začalo ministerstvo vnitra pracovat v roce 2011, je po čtyřech letech konečně na obzoru?

Problémy, které přináší řadu let trvající nevyhovující stav, si uvědomují všichni. O tom svědčí i následující citace z důvodové zprávy k zákonu předloženému tento týden k posouzení vládě ČR:

„V současné době v zásadě neexistuje centrální evidence přestupků, výjimku tvoří některé kategorie přestupků, jakými jsou například některé přestupky v silniční dopravě evidované v centrálním registru řidičů nebo přestupky evidované Českou inspekcí životního prostředí podle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o tom, zda se určitá osoba dopustila přestupku, jsou zjišťovány v podstatě nahodile, a to navzdory tomu, že informace o předchozím deliktním jednání je informací nezbytnou pro řádné hodnocení osoby pachatele přestupku a tím i pro určení přiměřeného druhu sankce a její výměry, která mu má být uložena.“

„Neexistence centrální evidence přestupků vede k tomu, že údaje o spáchaných přestupcích konkrétních osob nejsou úplné, díky čemuž dochází k tomu, že správní, popř. justiční orgány nemusí mít pro své rozhodování veškeré potřebné informace. S ohledem na tuto nahodilost získávání informací o přestupkové minulosti osob nedochází k volbě adekvátních sankcí. To má samozřejmě negativní dopady na vnímání efektivity správního trestání veřejností. Je evidentní, že přestupky tvoří většinu kriminality postihující občany a že často bývají „předpolím“ pro páchání závažnějších deliktů, případně i pro páchání trestné činnosti. Způsob reakce na tuto formu protiprávní činnosti má pak přímý vliv na vztah důvěry či nedůvěry občanů ve fungování a výkonnost orgánů veřejné moci a na jejich subjektivní pocit bezpečí. Neexistence centrální přestupkové evidence ztěžuje adekvátní postih protiprávního jednání.“

„Výše popsaný stav neumožňuje efektivní boj s bagatelní kriminalitou. Přestože právě s bagatelní kriminalitou se běžný občan s největší pravděpodobností setká nejčastěji. Jsou to například drobné krádeže, méně závažné násilné činy apod. Tedy je to kriminalita, která se děje relativně často, ale kvůli neexistenci jednotné evidence přestupků její podstatná část uniká pozornosti a tím i možnosti účinného systémového řešení. Bagatelní kriminalita se skládá jak z přestupků, tak z trestných činů. Zatímco trestné činy lze sledovat jednoduše na základě policejních evidencí, přestupky takto sledovat nelze, jelikož neexistuje jejich jednotná evidence. Zavedení evidence přestupků umožní účinnější sledování a potírání tohoto typu kriminality.“

Kdy se tedy konečně dočkáme zavedení centrálního registru přestupků, když jeho potřebnost si zřejmě uvědomuje každý soudný občan ČR? Ticho, které se rozhostilo poté, co byla tuto středu ministrem vnitra a ministryní spravedlnosti předložena vládě novela zákona o přestupcích, která to umožňuje, příliš velké naděje nevzbuzuje. Projednání bylo odloženo.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace