Bude kontroverzní podnikatel Obdržálek znovu prezidentem Komory podniků komerční bezpečnosti?

Bude kontroverzní podnikatel Obdržálek znovu prezidentem Komory podniků komerční bezpečnosti?
Autor fotografie: Facebook|Popisek: Martin Obdržálek
11 / 12 / 2018, 14:15

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB) tento čtvrtek volí nové prezidium. Stávající prezident Martin Obdržálek se dle informací Security magazínu bude znovu ucházet o funkci. Jedná se o kontroverzní osobu, která se veřejně jako prezident komory veřejně projevuje jen sporadicky. Zřejmě to souvisí s jeho problematickou podnikatelskou minulostí a současností. Obdržálek skrze firmu poskytující služby ostrahy osob a majetku, GLENWOOD COMPANY, dluží státu na zdravotním a sociálním pojištění 11,6 milionů korun, trestní stíhání nebylo doposud zahájeno. I další podnikatelské aktivity Martina Obdržálka jsou problematické.

Soukromé bezpečnostní agentury nemají žádnou zákonnou regulaci a jsou častým terčem kritiky za nedodržování pravidel, neodvádění odvodů za zaměstnance či zaměstnávání načerno. V současné době je zde poptávka, aby regulace soukromých bezpečnostních služeb vznikla. Je proto paradoxní, že by v čele komory, která má za jeden z cílů kultivaci trhu a zvyšování profesní úrovně bezpečnostních služeb, měl stanout člověk, který je příkladem toho, jak by bezpečnostní firmy fungovat neměly.

Vlajková loď Obdržálka: cba corporation

Obdržálek je kromě prezidenta KPKB i předsedou představenstva bezpečnostní firmy cba corporation. Firma měla v roce 2016 počet zaměstnanců v rozmezí 50 – 99 osob a tržby v rozmezí 30 až 60 milionů korun. Firma ale nyní čelí závažným ekonomickým problémům. Společnost je předlužená, její vlastní kapitál je záporný v rozsahu cca 9,5 milionů korun, a situace se roky nelepší. Výsledek hospodaření poslední let je záporný a společnost negeneruje dostatečné zisky, aby jej byla schopna vyrovnat.

Podle účetních závěrek dané firmy tato přesouvá majetek z účtů do hotovosti. V roce 2014 držela společnost veškeré finanční prostředky na účtech v bankách, v roce 2017 ale měla v hotovosti 27,6 milionů korun a na účtech „pouhých“ 706 tisíc korun. Nejde přitom o náhodný výkyv, tento tendr započal již v roce 2016. Uvedená situace může souviset s dlouhodobě vykazovanou pohledávkou Martina Obdržálka za společností ve výši 13 milionů korun.

V roce 2017 firmě skokově narostly závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (z 721 000 Kč na 2,3 miliony korun) a zvýšily se i závazky vůči zaměstnancům (z 430 000 Kč na 1,1 milionu korun). To by mohlo naznačovat, že došlo k neuhrazení sociálního a zdravotního pojištění a výplat.

Společnost ostatně od září 2018 čelí exekuci pro peněžitou povinnost ve výši cca 55 tisíc korun. Není to přitom jediný neuhrazený závazek společnosti, už v roce 2011 je evidována pohledávka Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ve výši 166 tisíc korun.

Modus operandi: exekuce, neuhrazené zdravotní a sociální pojištění, neplacení DPH, likvidace

Cba corporation nejspíše čeká stejný konec, jako ostatní firmy, se kterými byl Obdržálek v minulosti spojen. Namátkou lze uvést například SECURITY NAVOS, ABLER PRODUCTION nebo Facility and Property Agency. Z deseti Obdržálkem řízených společností prosperuje pouze jediná, a to zjevně proto, že masivně čerpá dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, neboť zaměstnává více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností.

Security magazín dále zjistil, že Obdržálek ani žádná z jím vlastněných společností nemá ve vlastnictví ani jednu nemovitost. Je tomu tak zřejmě proto, že Obdržálek a jeho firmy čelí 17 exekucím. Jedna z jím vlastněných společností (GLENWOOD COMPANY) vygenerovala více než 11 mil. Kč na neodvedeném sociálním a zdravotním pojištění. Je s podivem, že Obdržálek v této věci není doposud trestně stíhán.

Kauza GLENWOOD COMPANY

Případ firmy GLENWOOD COMPANY se jeví jako názorná ukázka hospodářské kriminality. Obdržálek byl jejím jediným společníkem a jednatelem od roku 2010 do roku 2016, poté společnost prodal rumunskému státnímu příslušníkovi Adamu Bore. Přesto Obdržálek zůstal až do likvidace společnosti v březnu 2018 osobou odpovědnou za výkon koncesované činnosti ostraha osob a majetku.

V letech 2013 až 2015 dosahuje firma obratu 30 až 60 milionů korun, v roce 2015 náhle klesá počet zaměstnanců i obrat do rozmezí 5 až 10 milionů korun. Společnost zjevně nebyla vedena s péčí řádného hospodáře. Likvidátorka nenalezla žádné účetnictví společnosti, společnost vygenerovala dluh na odvodech za zaměstnance, nebyla spolehlivým plátcem DPH a současně dodnes čelí 7 exekucím. Společnost byla zrušena z podnětu celního úřadu.

Další a další firmy

Obdržálkova firma Facility and Property Agency byla od 31. července 2018 (to už byl Obdržálek prezidentem KPKB) evidována jako nespolehlivý plátce DPH. Proti společnosti je aktuálně vedeno 5 exekučních řízení. Společnost neplnila své závazky již od roku 2013. Firmě byla všechna živnostenská oprávnění ukončena k červnu 2015. Jako nevyhovující obchodní partner je hodnocena i další firma 100% vlastněná Obdržálkem – SECURITY NAVOS.

V likvidaci skončila i Obdržálkova firma ABLER PRODUCTION, a to z toho důvodu, že od května 2015 neměla v obchodním rejstříku zapsaný žádný předmět podnikání. Rejstříkový soud nařídil likvidaci společnosti poté, co jediný společník a jednatel Obdržálek nereagoval na výzvy soudu. Také tato společnost čelí exekuci a má závazky ve výši 775 tisíc korun.

Obdržálek

Jiná Obdržálkova společnost, EMPERO GROUP, se zpočátku jevila jako perspektivní a dosahovala tržeb až 8 milionů korun v roce 2016. V roce 2017 firmu zcela ovládl Obdržálek, poté co v roce 2014 a 2017 z vedení společnosti odešli Jiří Březina a Roman Bauer. Tuto společnost provází podivnosti v podobě zrušení registrace jako plátce DPH v roce 2015, přestože bylo dosahováno vysokých tržeb. V březnu 2018 této společnost Česká národní banka odňala povolení k činnosti investičního zprostředkovatele a firma tak zřejmě už není funkčním ekonomickým subjektem.

Další firma „CEDR“ zřejmě také přidá svůj pomník na hřbitov podnikatelských aktivit Martina Obdržálka. Společnost nemá žádnou finanční hotovost, v roce 2017 náhle vykázala rekordní závazek ve výši 18 milionů korun vůči svým společníkům, od roku 2017 vykazuje ztrátu a je vedena jako nespolehlivý plátce DPH. Firma nadto čelí 3 exekucím ve výši 583 017 Kč.

Obdobně dopadlo i Obdržálkovo podnikání na Slovensku. Dvě jeho firmy mají celkem 54 nedoplatků na daních, sociálním a zdravotním pojištění.

Dotace a veřejné zakázky

Jedinou funkční a solventní společností z portfolia Martina Obdržálka se jeví CBA – personální agentura. Společnost je díky čerpání dotací ve výši 7,3 milionů korun zisková. Společnost se úspěšně ucházela i o veřejné zakázky, přičemž zvítězila v tendrech za cca 241,41 milionů korun. V říjnu tohoto roku uzavřela například smlouvu na ostrahu uprchlických táborů s Ministerstvem vnitra.

Obdržálek opět prezidentem?

V kuloárech nadto koluje informace, že byl Obdržálek v minulosti uznán vinným z trestného činu proti majetku. Došlo u něj již k výmazu trestního záznamu a Obdržálek sám své odsouzení popírá. A zde se nabízí otázka, zda by osoba jako Obdržálek měla vést profesní organizaci se zastoupením bezpečnostních firem. A to za situace, kdy se dlouhodobě volá po zvyšování profesní úrovně těchto služeb. Security magazín bude ve čtvrtek u volby přítomen a bude o ní informovat.

 

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky – jakožto jediná bezpečnostní komora zastoupená v bezpečnostní sekci Hospodářské komory České republiky – je profesní spolek právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí. KPKB byla založena v lednu 1993 na popud Branně – bezpečnostního výboru Parlamentu ČR. Je nejstarším živnostenským společenstvem v oblasti komerční bezpečnosti. Prioritním cílem KPKB ČR je zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb včetně prosazování zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

(Zdroj: //www.kpkbcr.cz/)

Tagy článku