Bude omezeno používání modrých majáčků?

Bude omezeno používání modrých majáčků?
Autor fotografie: MorgueFile/dieraecherin|Popisek: Ilustrační foto
10 / 09 / 2014, 20:15

Ministerstvo dopravy navrhuje stanovit přesný okruh uživatelů s právem přednosti jízdy za pomocí užití výstražného světla modré barvy. Ministr dopravy Antonín Prachař chce přezkoumat celý systém, aby nedocházelo k jeho zneužívání.

Užívání modrých majáčků je dáno především zákonem o silničním provozu. Vláda však může prostřednictvím nařízení stanovit okruh dalších uživatelů, kteří mají výsadu přednosti jízdy. Protože v poslední době docházelo ke zvýšenému zájmu o užití tohoto práva, rozhodl ministr dopravy Antonín Prachař o revizi systému. S ohledem na to, že v minulosti bylo právo poskytováno i vybraným subjektům, které z logiky věci takovou výsadu mít nemusí, navrhuje ministerstvo vládě omezit okruh uživatelů. Pokud by docházelo k dalšímu rozšíření práva, pak by princip práva přednosti jízdy ztrácel na své smysluplné podstatě.
O modrý majáček tak může přijít několik institucí. Mezi nimi je například Státní plavební správa. Jejich vozidla nesplňují statut, díky nimž se plní zvláštní a konkrétní úkol. Modré majáčky by neměla nadále užívat ani horská služba. Ta se pohybuje zejména mimo pozemní komunikace a v takovém případě modrý maják postrádá smysl. O výsadní právo také přijdou dopravní podniky provozující tramvajovou či trolejbusovou dráhu nebo Svaz záchranných brigád kynologů České republiky v Žatci.
Odebráním práva některým subjektů se navrátíme k principu důležitosti vozidel s právem přednosti jízdy za pomocí užití výstražného světla modré barvy. Naopak majáčky modré barvy zůstanou vozidlům záchranné služby, policii, hasičům, celní správě, armádě, vládním činitelům, prezidentovi republiky či předsedům obou komor parlamentu.
Pokud některý z řidičů toto právo zneužije, hrozí v blokovém řízení pokuta do výše 2 000 korun, ve správním řízení pak 1 500 – 2 500 korun.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.