Budou mít uprchlíci v Česku nová práva? Ochránci lidských práv chtějí ještě víc

Budou mít uprchlíci v Česku nová práva? Ochránci lidských práv chtějí ještě víc
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
15 / 04 / 2015, 09:15

Seznamte se s požadavky ochránců lidských práv. Novela musí být schválena. Co nejrychleji. A bez diskuzí.

Vláda dnes projedná návrh novely tzv. azylového zákona. ČR musí přijmout evropská pravidla pro azylanty. Ministerstvo vnitra předložilo návrh novely především kvůli souvisejícím normám Evropské unie, které jsou součástí budování tzv. společného evropského azylového systému. Celý obsáhlý dokument naleznete na stránkách Vlády ČR.

Z textu důvodové a předkládací zprávy vybíráme

Pojem „společný evropský azylový systém“ je v současné době hlavním hybatelem vývoje azylové problematiky na poli Evropské unie. Evropská unie totiž požaduje "další sbližování pravidel pro řízení o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany", aby se omezil "nežádoucí druhotný pohyb žadatelů o mezinárodní ochranu mezi členskými státy" 

Hlavním cílem je zlepšit podmínky přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu a zakotvit jasná pravidla pro možnost omezit jejich osobní svobodu během azylového řízení. Nově je navrženo, aby azylanti nemuseli "z důvodů hodných zvláštního zřetele" platit správní poplatek za prodloužení doby platnosti průkazu k povolení pobytu a při provedení změny v tomto průkazu v plné výši. Cílem je opět "zejména usnadnit integraci azylantů a osob s udělenou doplňkovou ochranou, kteří se mohou z různých důvodů nacházet ve finanční tísni."

Cizinecká policie na tiskové konferenci koncem ledna 2015 sdělila oficiální statistiky o nelegální migraci do ČR.  V loňském roce odhalila celkem 4822 nelegálně pobývajících cizinců. V porovnání s rokem 2013 tak došlo k nárůstu o 669 osob, tj. o 16%. Nejčastěji byli zastoupeni státní příslušníci Ukrajiny, Kuvajtu, Ruska, Libye, Vietnamu a Saudské Arábie.

Ombudsmanka Anna Šabatová: "Azylanti s falešným nebo neplatným pasem nebudou vyhoštěni"

Ombudsmanka nad rámec novely zákona požaduje, aby zákon „rozšířil nemožnost vydat rozhodnutí o správním vyhoštění také na cizince, kteří v České republice požádali o mezinárodní ochranu“. Veřejné ochránkyně práv tedy žádá, aby ti imigranti, kteří se při hraniční nebo pobytové kontrole prokáží padělaným pasem nebo dokladem někoho jiného, nemohli být vyhoštěni.

Totéž se týká migrantů, kteří při kontrole předloží pas, který už není platný. Podle návrhu Anny Šabatové by mohli zůstat klidní všichni, kteří na území České republiky pobývají „bez cestovního dokladu, ač k tomu nejsou oprávněni“.

Ombudsmanka také požaduje, aby se zabránilo tomu, že by mohli nezletilí bez doprovodu skončit v zařízeních pro zajištění cizinců. Ministerstvo vnitra ale namítá, že podle stávající legislativy můžou být mladiství ve věku 15 až 18 let zajištěni pouze ze závažných důvodů. Vypočítává „nebezpečí pro bezpečnost státu“ nebo „závažné porušení veřejného pořádku“. 

Kancelář veřejné ochránkyně práv odůvodňuje svůj požadavek nynějším nesouladem těchto ustanovení a Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Ministerstvo vnitra ale trvá na svém a neshledává rozpor s Úmluvou o právním postavení uprchlíků .

Nejvyšší správní soud: "Azyl i pro teroristy a zločince"

Soud požaduje, aby bylo ze zákona odstraněno ustanovení, které umožňuje odejmout azyl potenciálním teroristům a odsouzeným těžkým zločincům. Přesněji jde o případy, kdy „existují oprávněné důvody považovat azylanta za nebezpečí pro bezpečnost státu“ nebo kdy „azylant byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin a ohrožuje tak bezpečnost státu“. Soud má za to, že uprchlík zůstává uprchlíkem, i když je nebezpečný pro Česko. A z toho titulu mu mají náležet další práva podle Ženevské úmluvy.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier

požaduje totéž, co Anna Šabatová a navíc ještě chce, aby cizinci, kteří požívají v Česku doplňkovou ochranu, měli přístup ke svým národním pasům. A to proto, aby mohli pohodlně vycestovat domů za příbuznými. Podle současné praxe si původní doklady nechává ministerstvo vnitra v úschově a pro cesty za hranice republiky vydává lidem cizinecké pasy. Jenže ty ne všude uznávají a tak se mohou dostat do problémů. Ministerstvo vnitra je však proti jeho požadavku. 

Co nás to bude stát?

Odhadem minimálně 10 milionů ročně, ale ve skutečnosti může být částka podstatně vyšší (nejsou započteny související náklady). Za prvé je nutné navýšit počet zaměstnanců o deset ve 12. platové třídě (což je nejméně 5 milionů korun ročně). "Cílem je zajistit rozhodování nejen v zákonných lhůtách, ale pokud možno i s předstihem, aby se fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty aplikovala jen v nejnutnějších případech." Za druhé se musí navýšit prostředky v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra o 5 mil. Kč k financování právní pomoci poskytované cizincům ještě před soudním řízením, tedy v řízení před správním orgánem, popř. před podáním žaloby a návrhu na ustanovení právního zástupce. 

Pokud ČR nepřijme tuto novelu, tak může být Česká republika odsouzena Soudním dvorem EU, a to i k finanční pokutě. 

Zdroj: Vláda ČR, echo24.cz

Psali jsme také:

Británie chce krátit sociální dávky imigrantům, kteří neumí anglicky. Muslimům se to nelíbí

Letos bude v Itálii až milion imigrantů. Kolik z nich bude islámských teroristů?

Němcům a Italům došla trpělivost. Nechtějí uprchlíky ze zemí mimo EU.

Ilegální přistěhovalci se valí do Evropy. Bezpečnostní riziko, se kterým si EU neví rady

Žádostí Ukrajinců o azyl je trojnásobek a to jen je špička ledovce

Tagy článku