Bureau Veritas zavádí nové testovací služby na bázi umělé inteligence. Nasadí je při kontrolách konstrukcí, inspekcích obilí nebo u testování výrobků

Bureau Veritas zavádí nové testovací služby na bázi umělé inteligence. Nasadí je při kontrolách konstrukcí, inspekcích obilí nebo u testování výrobků
02 / 04 / 2019, 12:00

Společnost Bureau Veritas, světový lídr v oblasti testování, inspekcí a certifikace, uzavřela dohodu s Microsoftem o globální technické a obchodní spolupráci. Jádrem kooperace jsou testovací služby na bázi umělé inteligence, které chce Bureau Veritas postupně rozšiřovat do všech svých laboratoří. Rozvoj nejmodernějších služeb a technologií je součástí digitalizačního procesu v Bureau Veritas.

Umělá inteligence se zapojuje do testování výrobků a komponentů

„Naši inženýři a technici využijí cloudovou platformu Microsoft Azure ke zvýšení své produktivity a nasazení nových testovacích procedur. Rozšířené laboratorní služby na bázi umělecké inteligence budou aplikovatelné na všechny typy testování zboží, spotřebitelských výrobků a komponentů. Budeme například ověřovat, zda splňují normy, předpisy a také provádět nezávislé posouzení rizik. Společnost Microsoft nás bude podporovat v používání digitálních nástrojů a současně ukáže našim zákazníkům, jak se dá využít pokrok v oblasti umělé inteligence při laboratorním testování,“ přibližuje generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas Jakub Kejval.

Digitální dvojče výrobku. Virtuální replika simuluje dopady provedených změn

Společnost Bureau Veritas zasadila rozvoj digitálních technologií do svého strategického plánu. Velký potenciál vnímá například při používání tak zvaného digitálního dvojčete, které propojuje reálný svět s virtuálním. „Dvojče je replikou skutečného výrobku, systému nebo procesu a umožňuje uživateli simulovat a ověřovat dopady plánovaných změn a zásahů do originální předlohy. Uživatel tak dopředu zjistí, zda jsou zamýšlené kroky správné a skutečně povedou k očekávanému výsledku, či nikoli. Cílem nové spolupráce s Microsoftem je nasazení umělé inteligence v našich laboratořích, pro vizuální kontrolu sváru a nátěrových systémů, při inspekcích obilí pomoci satelitů a podobně,“ upřesňuje šéf Bureau Veritas Jakub Kejval.

Microsoft pomáhá Bureau Veritas s digitální transformací

Laurent Curny, generální ředitel společnosti Microsoft Services, uzavírá:Jsme velmi hrdí na to, že společnost Bureau Veritas zvolila Microsoft, aby urychlila svou digitální transformaci, zejména vytvořením své datové laboratoře. Díky umělé inteligenci a Azure Cloudu bude společnost Bureau Veritas schopna nabídnout svým zákazníkům inovativní nové služby - například testovací postupy v laboratoři pomocí strojového učení, vzdálenou kontrolu se službou vizuálního rozpoznávání nebo získávání informací na základě sémantického průzkumu obsahu dokumentů.“

 

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umělá inteligence se zapojuje do testování výrobků a komponentů

„Naši inženýři a technici využijí cloudovou platformu Microsoft Azure ke zvýšení své produktivity a nasazení nových testovacích procedur. Rozšířené laboratorní služby na bázi umělecké inteligence budou aplikovatelné na všechny typy testování zboží, spotřebitelských výrobků a komponentů. Budeme například ověřovat, zda splňují normy, předpisy a také provádět nezávislé posouzení rizik. Společnost Microsoft nás bude podporovat v používání digitálních nástrojů a současně ukáže našim zákazníkům, jak se dá využít pokrok v oblasti umělé inteligence při laboratorním testování,“ přibližuje generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas Jakub Kejval.

 

Digitální dvojče výrobku. Virtuální replika simuluje dopady provedených změn

Společnost Bureau Veritas zasadila rozvoj digitálních technologií do svého strategického plánu. Velký potenciál vnímá například při používání tak zvaného digitálního dvojčete, které propojuje reálný svět s virtuálním. „Dvojče je replikou skutečného výrobku, systému nebo procesu a umožňuje uživateli simulovat a ověřovat dopady plánovaných změn a zásahů do originální předlohy. Uživatel tak dopředu zjistí, zda jsou zamýšlené kroky správné a skutečně povedou k očekávanému výsledku, či nikoli. Cílem nové spolupráce s Microsoftem je nasazení umělé inteligence v našich laboratořích, pro vizuální kontrolu sváru a nátěrových systémů, při inspekcích obilí pomoci satelitů a podobně,“ upřesňuje šéf Bureau Veritas Jakub Kejval.

 

Microsoft pomáhá Bureau Veritas s digitální transformací

Laurent Curny, generální ředitel společnosti Microsoft Services, uzavírá:Jsme velmi hrdí na to, že společnost Bureau Veritas zvolila Microsoft, aby urychlila svou digitální transformaci, zejména vytvořením své datové laboratoře. Díky umělé inteligenci a Azure Cloudu bude společnost Bureau Veritas schopna nabídnout svým zákazníkům inovativní nové služby - například testovací postupy v laboratoři pomocí strojového učení, vzdálenou kontrolu se službou vizuálního rozpoznávání nebo získávání informací na základě sémantického průzkumu obsahu dokumentů.“

 

 

 

 

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.