Přemysl Otakar II. ovládl Rakousko a zvítězil nad Uherskem

Přemysl Otakar II. ovládl Rakousko a zvítězil nad Uherskem
12 / 07 / 2015, 20:00

Těžce odění rytíři v železné zbroji českého krále Přemysla Otakara II. rozdrtili přesilu lehké tzv. kumánské jízdy uherského krále Bély IV. Stalo se tak přesně přes 755 lety - 12. července 1260 v bitvě u Kressenbrunnu.

Místo vítězné bitvy leží 15 kilometrů jižně od Bratislavy, na dohled hradu Děvín před soutokem řeky Moravy a Dunaje. Toto vítězství potvrdilo Praze vládu nad větší částí dnešního Rakouska a umožnilo další expanzi. Přemysl Otakar II vytvořil mocný středoevropský stát, který se rozkládal za Alpy až k Jaderskému moři. Za jeho vlády dosáhlo České království největšího rozmachu, který překonala až do doba Karla IV. Silný stát však byl trnem v očích německých knížat, kteří zvolili proti Přemyslovi neznámého hraběte Rudolfa I. Habsburského římským králem, který o 18 let později v srpnu roku 1278 porazil Otakara II. nedaleko Kressenbrunnu na Moravském poli. Rudolf I. tak získal definitivně Rakousko do rukou Habsburků, kteří postupně ovládli Království České i Uherské.

Zásadní dějinná křižovatka stojí o to více za připomenutí, protože prohra souvisela s nedostatečnou podporou krále ze strany vlastní české šlechty - především jihočeských Rožmberků. Přemysl omezil jejich moc výstavbou města České Budějovice a kláštera Zlatá koruna nedaleko Krumlova. Přitom výstavba měst a kolonizace venkova německými kolonisty je asi největší počin Přemysla Otakara II., kterým zajistil prudký ekonomický vzestup Českého království. Ne nadarmo tento snad největší přemyslovský panovník byl v cizině nazýván králem železným a zlatým. Přízvisko "železný" mu dali právě Kumáni po bitvě u Kressenbrunnu díky Přemyslově těžce oděným rytířům. "Zlatý" byl nazýván pro bohatství Českého království mimo jiné dané těžbou stříbra v té době především v Jihlavě. O jeho bohatství dosvědčuje to, že neexistují záznamy o tom, že by se za doby své vlády dostal do finančních potíží. 

Tagy článku