Celodenný prehľad snemu strany Hlas-SD: Chceme vládu, za ktorú sa nebudeme hanbiť ani doma, ani v zahraničí, vyhlásil Peter Pellegrini

Celodenný prehľad snemu strany Hlas-SD: Chceme vládu, za ktorú sa nebudeme hanbiť ani doma, ani v zahraničí, vyhlásil Peter Pellegrini
Autor fotografie: foto: redakce
10 / 06 / 2023, 21:45

Dnes sa v sTC Aréne v Púchove konal 3. pracovný snem strany Hlas-SD, ktorý je aj zároveň posledným snemom pred parlamentnými voľbami, konajúcimi sa 30. septembra 2023. Redakcia magazínu SECURITY bola na mieste. Prinášame Vám prehľad z celodenného diania.

Snem začal príchodom predsedu strany Petra Pellegriniho, ktorý predniesol svoj úvodný prejav, v ktorom neskrýval svoje dojatie z hojnej účasti. Potom, ako privítal čestných hostí, podal návrh na zvolenie Denisy Sakovej za predsedníčku dnešného snemu. Po svojom zvolení Saková podala návrh na schválenie zloženia snemu, programu snemu, rokovacieho poriadku, zloženie mandátovej komisie, zloženie volebnej komisie, zloženie návrhovej komisie, skrutátorov dnešného snemu a overovateľov zápisnice. Všetko bolo schválené.

Vo svojom hlavnom prejave predstavil Pellegrini vízie strany a vyzdvihol hodnoty sociálnej demokracie, ozrejmil zahranično-politickú orientáciu strany, poukázal na aktuálne problémy Slovenska a následne predstavil riešenia. "Hlas je štandardnou sociálno-demokratickou stranou, pre ľudí, ktorí svoju budúcnosť vidia na Slovensku. Centrom pozornosti hlasu je človek. Našou úlohou je postarať sa o každého jedného človeka. Chceme vládu, za ktorú sa nebudeme hanbiť ani doma ani v zahraničí. Hlas odmieta nenávisť, extrémizmus a fašizmus. Sme stranou nie minulosti, nie chaosu, ale budúcnosti, “ boli jedny z mnohých viet, ktoré na dnešnom sneme z Pellegriniho úst odzneli.

V ďalšom bode programu dostali slovo aj čestní hostia ako Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí  (ZMOS), Tomáš Malatinský, predseda Asociácie  zamestnávateľských zväzov a združení, Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska alebo Ján Pálenčár, prvý predseda Slovenského živnostenského zväzu. Všetci poukázali na problémy svojho odvetvia a vyjadrili podporu strane Hlas.

Po príhovoroch hostí sa opäť dostal k slovu Pellegrini, kedy predstavil piliere rezortného programu strany, ktorý nesie názov "Dostaňme Slovensko na správnu cestu”. K pilierom programu sa bližšie vyjadrili aj členovia predsedníctva strany Erik Tomáš a Zuzana Dolinková.

 

Na záver predniesol Pellegrini návrh na pričlenenie strany Dobrá voľba k stane Hlas. Návrh bol schválený.

Peter Pellegrini na záver predstavil troch kandidátov na členov predsedníctva strany Hlas:

1. Kamil Šaško

2. Michal Kaliňák

3. Tomáš Drucker

Predstavením kandidátov sa ukončila verejná časť snemu strany Hlas-SD, po ktorej nasledovala tlačová beseda a neverejná časť snemu.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.