Červíčková: Rekvalifikace na strážné se daří hlavně na Ostravsku, pomohla by minimální mzda

Červíčková: Rekvalifikace na strážné se daří hlavně na Ostravsku, pomohla by minimální mzda
23 / 09 / 2017, 07:45

Mezi panelisty na Konferenci bezpečnostního managementu 2017 se objevila i zakladatelka a ředitelka Nadace 50 plus, zabývající se poradenstvím při rekvalifikací a snaze nalézt práci pro občany starší 50 let, Monika Červíčková. Redakce SM jí požádala o krátký rozhovor na téma jak se daří rekvalifikace na strážné a zaměstnance SBS.

Redakce: Kolika seniorům jste již pomohli nalézt práci?

Omlouvám se, než odpovím,  musím vysvětlit ….. Senior = důchodce, +50 není důchodce a tudíž ani senior. Je to náš dlouhodobý boj, často na seminářích i v médiích zmiňuji, +50 je např. Brad Pitt a Tom Cruise a těm by sotva kdo řekl „senioři“. J

Redakce: Máte pravdu (smích)

V rámci činnosti naší neziskové organizace PLUS 50 z.ú. se především věnujeme poradenské činnosti, medializaci problému nezaměstnanosti věkové skupiny, prosazování zákonných norem proti věkové diskriminace, apod. Našim klientům +50 poskytujeme zejména poradenské služby a přiznám se, že si nevedeme statistiky, kolika lidem jsme pomohli nalézt práci. Naší náplní není ani přímé umisťování nezaměstnaných zpět na trhu práce, spíše jsme jejich „poradci“ v situaci, kdy zaměstnání hledají. Jeden z našich malých projektů je například zaměřen na podporu zahájení vlastního podnikání. 

Redakce:  V jakých oblastech ČR republiky se daří rekvalifikace na strážné?

Pokud je nám známo, byl tento rekvalifikační kurz úspěšný v poslední době v oblastech Ostravska. Všeobecně by se dalo říci, že v místech, kde docházelo k hromadnému propouštění v dolech a ocelárnách.

Věřím však, že absolventi kurzu „strážný“ ve věku +50 by mohli být přínosem v každém regionu. Takový úspěšný absolvent kurzu by mohl například nastoupit do soukromé bezpečnostní agentury, která pro svou obec, své město či městskou část zajišťuje doplňující bezpečnostní služby, kdy například monitorují krizové lokality, chrání dětská hřiště, apod. Ideální variantou je uplatnit tyto osoby v místě jejich bydliště, kde perfektně zužitkují místní znalosti a kontakty s místními obyvateli. Je přeci hezké znát svého „pomocného strážníka“, který zajišťuje bezpečí nás samotných, stejně jako našich blízkých.

Pozitivem lidí ve věku +50 je jejich životní zkušenost, schopnost lépe předvídat krizové momenty, apod. Cílem komplementární komunální ochrany by prioritně neměla být represe, ale dialog - a teprve když dialog selže, rychlý zásah. A kdo jiný by takový dialog mohl efektivně vést, než člověk trpělivý, klidný či, chcete - li, vyzrálý? Jinými slovy někdo s životní zkušeností budící respekt.

Redakce: Jak v tomto hledisku funguje Praha ?

Praha je v tomto ohledu opět specifická. Rekvalifikace na strážného bývají v nabídce Úřadu práce, ale hlásí se do nich často mladší ročníky. Ono to zcela jistě má souvislost s výší finančního ohodnocení za tuto práci a životními náklady v Praze.  Víme o případech, kdy pracovníci soukromé bezpečnostní firmy pobírají 50,00 Kč/1 hodinu a když si představíme, že otec rodiny ve věku +50 by měl takto pokrýt náklady své rodiny, tzn. nájem pražského bytu, například ale i náklady spojené s dětmi, které studují na vysoké škole,….. to opravdu není příliš motivující moment.

Nicméně máme v Praze fungující model, kdy některé městské části, konkrétně Praha 1, 2 a 5, spolupracují v oblasti zajištění bezpečnosti se soukromými bezpečnostními agenturami. Pro obyvatele to evidentně přináší hodně dobrého, ačkoliv i zde je stále co zlepšovat. Všichni ale víme, že samotná viditelnost a přítomnost „hlídky“ bezpečnostních agentur je účinnou prevencí před trestnou či jen přestupkovou činností. 

Redakce: Pomohlo by podle Vás zavedení minimální mzdy v oboru?

Dle mého názoru by zavedení minimální mzdy, stejně jako povinné předpisy pro výkon služby, povinné kontroly činnosti soukromých bezpečnostních agentur, přineslo pozitivní efekt.  A to jak na jedné straně zvýšení zaměstnanosti rizikové skupinu na trhu práce, tak ale zároveň i zvýšení kvality služeb bezpečnostních agentur. Přínosem pro společnost by byla vyšší bezpečnost nás všech. Jsem přesvědčena, že také práce „strážných“, ale i ostatních zaměstnanců bezpečnostních agentur, by získala na prestiži a tím by se do jejich řad jistě hlásili i lidé s vyšší kvalifikací. 

Redakce: usiluje vaše nezisková organizace o nějaké legislativní změny? 

Problematice nezaměstnaných ve věku nad 50 let se věnujeme již dlouho, od r. 2009. Přiznám se, že v té době jsme věřili v rychlejší posun ke zlepšení situace. Opak je pravdou. Podíl nezaměstnaných v této věkové kategorii stále roste, v současné době je to nejpočetnější věková skupina nezaměstnaných, každý 3. nezaměstnaný je v kategorii +50. Problém bohužel nevyřešil ani tzv. Antidiskriminační zákon.

To vše je vlastně jedním z hlavních důvodů k mé osobní politické angažovanosti, jsem kandidátkou hnutí ANO 2011 za Prahu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro nadcházející volby. V případě zvolení bych se chtěla věnovat oblasti sociální politiky a bezpečnosti.

Jedním z mých cílů by bylo zcela jistě definovat legislativní podmínky pro fungování soukromých  bezpečnostních agentur, které budou navazovat na živnostenský zákon, a to například v oblasti povinných kontrol, povinné výše mzdy, povinných předpisů výkonu služby, apod. Cílem těchto legislativní změn je situace, kdy soukromé bezpečnostní agentury jsou partnerem pro Policii ČR, a tak se  tyto agentury stanou respektovaným subjektem při zajištění obecné bezpečnosti.

Právě s cílem docílit těchto změn bych ráda vytvořila „spojku, most“ mezi sociálním a bezpečnostním výborem Poslanecké sněmovny. Věřím, že by  to pomohlo změnit vizi ve skutečnost. 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.