Tři čtvrtiny občanů důvěřují české armádě

Tři čtvrtiny občanů důvěřují české armádě
Autor fotografie: Česká armáda|Popisek: Alca
22 / 02 / 2015, 08:45

České armádě důvěřují téměř tři čtvrtiny našich občanů a toto hodnocení je v posledních letech poměrně stabilní. Policii dnes důvěřuje 60 % veřejnosti a v posledních letech pozorujeme stálou tendenci růstu důvěryhodnosti této instituce. Policii důvěřují častěji ženy a lidé s vyšší úrovní vzdělání.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 16. ledna 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1081 respondentů.

Společnost STEM sleduje dlouhodobě – od začátku devadesátých let – jakou důvěru připisují lidé naší armádě a jaký kredit má u lidí dnešní policie. Téměř tři čtvrtiny našich občanů důvěřují české armádě. Policii vyslovuje důvěru nižší, přesto však většinová část veřejnosti (60 %).

Průzkum veřejného mínění

Pramen: STEM, Trendy 1/2015, 1081 respondentů starších 18 let

Důvěra v Armádu ČR se v devadesátých letech pohybovala mírně pod hranicí 50 %. Výrazný nárůst důvěry jsme zaznamenali v roce 2002, kdy české armádě vyjádřily důvěru bezmála čtyři pětiny respondentů (výzkum se konal v září 2002, ve výjimečné situaci těsně po ničivých povodních, které v srpnu 2002 zasáhly naši republiku). Rok poté však důvěra v naši armádu prudce klesla o 25 procentních bodů a vrátila se tak na úroveň před výkyvem v roce 2002. Od té doby pozorujeme mírně rostoucí tendenci, důvěra v naši armádu se v posledních deseti letech pohybuje víceméně konstantně kolem 70 % hranice.

Zdroj: STEM

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.