Jak se vypořádáme s třemi tisíci uprchlíků?

Jak se vypořádáme s třemi tisíci uprchlíků?
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
04 / 07 / 2015, 20:15

V českých azylových zařízeních je místo pouze pro 700 uprchlíků. Ubytování možná nabídnou i církve...

Zatím nikdo z vládních představitelů neřekl, jakým způsobem bude řešen nedostatek míst v českých "uprchlických" táborech. 

Katoličtí biskupové českých a moravských diecézí nabídli vládě pomoc s migranty, kteří jsou v ohrožení života.

V současnosti je v azylových zařízeních ministerstva vnitra umístěno více než 350 azylantů, a pokud bude uprchlická vlna pokračovat stejným tempem jako doposud, na konci roku bude v ČR až tři tisíce azylantů. Premiér Bohuslav Sobotka totiž minulý týden v pořadu České televize "Otázky Václava Moravce" uvedl, že denně je českou policií zachyceno 15 nelegálních imigrantů a současně potvrdil, že vláda uvažuje o zřízení dalšího uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách.

V objektu měla být původně zřízena nová věznice,  ale ministr spravedlnosti Robert Pelikán nabídl prostory ministru vnitra Milanu Chovancovi ke zřízení uprchlického tábora s kapacitou kolem 500 míst. 

Ale kam se umístí další stovky nebo spíše tisíce imigrantů? Budou budovány uprchlické tábory? S ohledem na problémy, které se projevují v Maďarsku v jejich uprchlických zařízeních, která jsou přeplněná, vyvstává otázka, jaká budou přijata bezpečnostní opatření v českých zařízeních. A tak jsme požádali o odpovědi Ministerstvo vnitra ČR.

Je rozdíl v oblasti zabezpečení mezi přijímacími, pobytovými a integračními středisky a zařízeními pro zajištění cizinců? Jaký v nich platí režim?

Zařízení pro zajištění cizinců – zde jsou umístěny osoby, které pobývaly na území ČR nelegálně a měly by být vyhoštěny nebo předány do další země. Cizinci nemají povoleno zařízení opouštět, za tímto účelem je oploceno a vnější ostrahu zajišťuje policie. Zařízení se nachází několik kilometrů od nejbližší obce, v současnosti se jedná o Bělou pod Bezdězem.

Přijímací, pobytová a integrační azylová střediska (souhrnně azylová zařízení) jsou určena pro osoby, které žádají o mezinárodní ochranu nebo ji již obdržely. 

Přijímací středisko je uzavřený typ zařízení. Zařízením prochází všechny osoby, které chtějí podat v České republice žádost o mezinárodní ochranu (MO). V zařízení podstoupí, kromě jiného, zdravotní vyšetření. Pobyt zde trvá cca 2 – 3 týdny, zařízení nemají povoleno opouštět, je oploceno, ale není střeženo policií. Přijímací střediska jsou v Zastávce u Brna a na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně. 

Pobytové středisko je určeno těm žadatelům o mezinárodní ochranu, kteří absolvují vstupní procedury v přijímacím středisku a po dobu řízení o udělení MO nemají jinou možnost zajistit si ubytování. Toto zařízení je otevřené, žadatelé o MO je mohou volně opouštět.  Pobytová střediska se nacházejí v Kostelci nad Orlicí a v Havířově.

Integrační středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v IAS. Doba strávená v IAS (max. 18 měsíců) slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Střediska jsou umístěna v Brně - Židenicích, České Lípě, Jaroměři - Josefově a Předlicích u Ústí nad Labem.

Ve většině zařízení (s výjimkou integračního azylového střediska) působí rovněž soukromá bezpečnostní služba, kromě jiného za účelem zajištění vstupu oprávněných osob do zařízení nebo zajištění bezpečnosti zaměstnanců zařízení. (Otázka, která zařízení jsou střežena soukromou bezpečnostní agenturou a o jakou agenturu se jedná, nebyla ministerstvem vnitra zodpovězena)

Je možné v zařízeních oddělovat azylanty podle vyznání, aby bylo minimalizováno potencionální riziko případné náboženské nesnášenlivosti?

Cizinci jsou, obecně řečeno, ubytováni tak, aby spolu bydlely ty státní příslušnosti, u kterých nepředpokládáme konfliktní soužití, zpravidla to zajišťujeme odděleným ubytováním v různých patrech nebo budovách. Všechny typy zařízení mají orgánem ochrany veřejného zdraví schválenou kapacitu, která může být v případě potřeby navýšena. Toto navýšení umožní na několik měsíců ubytovávat cizince v rámci stávajících prostor (zvýšením počtu lůžek v pokojích, ve společných prostorách) a v mezidobí hledat řešení k zajištění dalších kapacit.
(Otázka, jak bude řešena nízká kapacita azylových zařízení nebyla ministerstvem vnitra zodpovězena)

Správa uprchlických zařízení (ministerstvo vnitra) spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují cizincům doplňkové služby, např. poradenství nebo např. ošacení. 

Ministerstvo neuvedlo další podrobnosti k tomu, jaká se chystají opatření v souvislosti s probíhající imigrační vlnou. Stejného bobříka mlčení si dali odpovědní vládní politici. Potom se nelze divit, že se veřejnost domáhá relevantních informací a někdy i dost rozporuplným způsobem.

Další informace o českých azylových zařízeních jsme uvedli v článku "Bude se zvyšovat kapacita v českých azylových zařízeních? Spustilo Maďarsko dominový efekt?"

Zdroj: Hana Malá, Ministerstvo vnitra ČR, Správa uprchlických zařízení

 
 

 

Tagy článku