Česká republika je prý na virus Zika připravená

Česká republika je prý na virus Zika připravená
Popisek: Na území Evropy stabilně vyskytuje pouze jeden komár rodu Aedes a to albopictus. V současném období jsou tito komáři v Evropě neaktivní
03 / 02 / 2016, 14:00

Česká vláda dnes mimo jiné projednává materiál týkající se v poslední době velmi medializovaného viru Zika. Česká republika je prý na zvládání nákazy tímto zákeřným virem po stránce odborné přípravy i v oblasti laboratorní diagnostiky podezřelých případů připravena.

Epidemie onemocnění vyvolaných virem Zika je v globálním měřítku řadu měsíců vnímána velice intenzivně především v souvislosti s podezřením, že infekce těhotných žen v Brazílii souvisí s následným výskytem vrozených vývojových vad v podobě mikrocefalie u jejich novorozenců. Děti se rodí se špatně vyvinutým mozkem, viditelně se postižení projevuje velmi malou hlavičkou.

V posledních dnech se zájem veřejnosti o problematiku viru Zika zintenzivnil kvůli informacím o onemocnění občanů některých států Evropy, kteří se virem Zika nakazili při pobytu v Jižní Americe, a nemoc byla u nich diagnostikována po jejich návratu na kontinent. Podle oficiálních zdrojů bylo ke dni 29. ledna 2016 nahlášeno celkem 21 případů onemocnění Evropanů vyvolaných virem Zika. Všechna onemocnění byla do Evropy importována, naprostá většina z Jižní Ameriky a ani v jednom případě se nejednalo o těhotnou ženu.

První známý případ přenosu viru Zika viru Spojených státech byl zaznamenán včera v Texasu a místní zdravotní úředníci uvedli, že k přenosu došlo pravděpodobně při sexu a nikoli komářím kousnutím. Tato domněnka, která by zcela měnila pohled na virus, ale zatím není potvrzena.

Pokud by zůstalo u toho, že hlavním přenašečem jsou komáři, pak by současné riziko přenosu viru Zika na území Evropy bylo extrémně nízké, vzhledem k tomu, že se zde nevyskytuje komár druhu Aedes aegypti. 

Počítá s tím i materiál, který dnes projednává vláda ČR. Podle něj je hlavní prevencí před nákazou českých občanů dodržovat bezpečné zásady cestování.

"Cestujícím do postižených oblastí světa se doporučuje především individuální ochranná opatření k zamezení bodnutí komárem. Těhotným ženám a ženám, které se snaží otěhotnět a plánují cestovat do oblastí, kde dochází k rozsáhlému  přenosu Zika virové infekce,
se doporučuje konzultovat cestovní itinerář se svým lékařem a zvážit nutnost vycestování
do postižených oblastí," píše v podkladu pro dnešní jednání české vlády.

Ke dni 29. ledna 2016 jsou uveřejněna upozornění rizika pro Venezuelu, Haiti, Barbados, Dominikánskou republiku, Kapverdy, Kolumbii, Panamu a Brazílii. Upozornění jsou zveřejňována v kapitole "Cestování" na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Podle vládního materiálu je navíc Česká republika na případný výskyt onemocnění virem Zika připravena. Laboratorní kapacity České republiky pro diagnostiku viru Zika jsou zajištěny ve Státním zdravotním ústavu Praha a ve zdravotních ústavech se sídlem v Ostravě a v Ústí nad Labem. 

Nákaza virem Zika není novým fenoménem, její původce byl objeven již v roce 1947 jako vyvolavatel onemocnění u opic - makaků v lese Zika v Ugandě. Výskyt nákazy u lidí je znám minimálně od roku 2007, kdy začala poměrně rozsáhlá epidemie onemocnění lidí v Mikronésii.

Zdroj: podklady pro jednání vlády ČR

Tagy článku