Čeští muslimové chtějí výuku islámu na státních školách

Čeští muslimové chtějí výuku islámu na státních školách
Autor fotografie: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Harold|Popisek: Mešita, ulice Vídeňská, Brno
23 / 09 / 2014, 12:00

K islámu se u nás hlásí jen 3700 osob, ale chtěli by výuku islámu na školách, dokonce je zpracován projekt pod názvem "Muslimové očima českých školáků", se kterým nesouhlasí někteří rodiče ani někteří poslanci. Ministerstvo školství od něho dalo ruce pryč.

Minulý týden ve středu uběhla desetiletá lhůta, po které může Ústředí muslimských obcí jako registrovaná církev požádat o oprávnění k výkonu takzvaných zvláštních práv, ke kterým patří i výuka jejich náboženství na státních školách. 

"Určitě o to budeme usilovat. V naší komunitě je zájem, abychom byli uznáni jako plnohodnotná církev. Bylo by to i plus pro vztahy České republiky s muslimským světem," řekl předseda Ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawi v článku: Čeští muslimové budou usilovat o právo zakládat školy nebo oddávat pro deník iDnes.cz v březnu tohoto roku.

Podle zákona o církvích a náboženských společnostech mají registrované církve, nyní tedy i Ústředí muslimských obcí, zvláštní práva:

  • vyučovat náboženství na státních školách 
  • pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,
  • konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky 
  • zřizovat církevní školy
  • zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Podmínkou však je, že musí shromáždit podpisy nejméně 1 promile občanů ČR nebo cizinců s trvalým pobytem starších 18 let. Podle sčítání lidu z roku 2011 musí tedy získat alespoň 10 437 podpisů. Jejich povinností je také každoročně zveřejňovat výroční zprávu.

Ze statistik ČSÚ se v roce 2001 hlásilo k islámu pouze 3 700 osob. V ČR má nejvýznamnější zastoupení římskokatolická církev, s více než milionem věřících (10% všech obyvatel, zdroj: ČSÚ)

Projekt "Muslimové očima českých školáků"

 

Začátkem září uvedl ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) v České televizi, že ministerstvo školství odebralo záštitu nad tímto projektem, který měl středoškolským studentům přiblížit odlišnou kulturu a vychovávat je k toleranci. Ministerstvo tak učinilo na základě stížností a obav rodičů a doporučení odborníků. Záštitu nad projektem udělil celému projektu v lednu tehdejší ministr Dalibor Štys.

O projektu "Muslimové očima českých školáků" se vedla diskuze i na půdě poslanecké sněmovny, ve Výboru pro bezpečnost na začátku září letošního roku. Část poslanců se postavila proti tomuto projektu a požádala ministra školství, aby přehodnotil záštitu nad projektem.

Tagy článku