Chceme se prezentovat jako transparentní podnik, proto máme vlastní protikorupční komisi, říká ředitel Vojenského opravárenského podniku Marek Špok

Chceme se prezentovat jako transparentní podnik, proto máme vlastní protikorupční komisi, říká ředitel Vojenského opravárenského podniku Marek Špok
Autor fotografie: vop.cz|Popisek: KBVP PANDUR 8x8CZ
01 / 11 / 2016, 18:00

Rozhovor s ředitelem VOP CZ s. p. Ing. Markem Špokem, Ph.D.

1. Historie VOP CZ sahá do roku 1946. Jak se od té doby změnilo Vaše pracovní portfolio, co se týče výrobního zaměření podniku?

Od založení našeho podniku až do roku 1992 se opravovala a modernizovala pouze vojenská technika, především tanky T-34, T-55, T-72. Poté došlo k útlumu zakázek od Ministerstva obrany na opravy tanků a veškeré pozemní vojenské techniky, proto byl podnik nucen tento pokles vyrovnat náhradním výrobním programem. Vzhledem k technologickému vybavení podniku, tj. zaměření na svařování a obrábění, jsme zahájili civilní kooperační výrobu dílů stavebních strojů a manipulačních vozíků pro zahraniční firmy.

2. Pane řediteli, naše čtenáře by zajímalo, čím se VOP CZ vlastně zabývá?

V současnosti máme tři hlavní výrobní oblasti. Jsou to jednak opravy, modernizace a výroba vojenské techniky, dále civilní kooperační strojírenská výroba a třetí oblastí je výzkum a vývoj u vojenských i civilních produktů. Novou perspektivní a důležitou oblastí je ochrana osob a kritické infrastruktury, kde nabízíme řešení z vlastního vývoje včetně realizace na mírů pro potřeby zákazníka.

3. V roce 1994 došlo k restrukturalizaci VOP CZ a rozšíření výrobní civilní výroby. Co v současné době převažuje - výroba vojenské a civilní techniky, nebo jejich oprava?

Prozatím převažuje civilní kooperační výroba svařovaných konstrukcí a montáž zařízení, strojů a vozidel podle dokumentace zákazníků. S výrobou vojenské techniky se snažíme vrátit tam, kde jsme byli kdysi. Dnes se podíl vojenské výroby v našem podniku zvyšuje a našim cílem je poměr civilní a vojenské výroby zhruba půl na půl.

4. Na jaký druh techniky (tanky, obrněné transportéry, zbraně) oprav se VOP CZ specializuje?

Opravujeme tanky T-72M4 CZ, které byly původně v našem podniku modernizovány a jsou to navíc jediné aktivně využívané tanky naší armádou. Dříve jsme vyráběli obrněné transportéry Pandur, dnes produkujeme obrněné kabiny pro zahraničního zákazníka. Zaměřujeme se také na vývoj a výrobu produktů ochrany osob a kritické infrastruktury nebo pozemních robotických systémů. Pro armádu vyrábíme rovněž prostředky NBC ochrany.

5. Z jakých zdrojů je VOP CZ financováno?

Z vlastních. Nemáme žádné příjmy ze státních či jiných podobných zdrojů. Jsme závislí pouze na tom, co si vyděláme. Fungujeme jako každá jiná soukromá firma.

6. Kolik procent tvoří zakázky z tuzemského a zahraničního trhu? Kdo je vaším hlavním odběratelem?

Devadesát procent tvoří zahraniční trh. Hlavními odběrateli jsou renomované firmy jako KION GROUP, TEREX, CATERPILLAR nebo KLEEMANN. Z vojenských zakázek to je již zmiňovaná výroba kabin pro zákazníka ze Středního východu a opravy vojenské techniky pro Armádu České republiky. Nabízíme a úspěšně prodáváme také vlastní produkt, kterým je univerzální nakladač a nosič nářadí DAPPER.

7. Kolik má v současné době VOP CZ zaměstnanců? Je počet zaměstnanců v současné době již stabilizován? Vím, že v minulosti proběhla vlna propouštění.

Zaměstnanců, kteří pracují v provozech v Šenově u Nového Jičína a v Bludovicích, máme 850. Tento počet byl i v loňském roce. Dříve z důvodu restrukturalizace došlo k propouštění, v současnosti je však počet pracovníků stabilizován.

8. VOP zřídil vlastní protikorupční komisi. Jakými praktickými kroky chce Váš podnik přispět k omezení korupčního jednání? Jak prakticky funguje tato komise?

Protikorupční komisi jsme zřídili především z preventivních důvodů. Chceme se prezentovat jako velmi transparentní a otevřený podnik. Máme právně vymahatelný etický kodex pro zaměstnance i manažery. Komise řeší veškerá podezření z korupce, přijímá a prověřuje jednotlivé případy, přičemž chrání toho, kdo korupci oznámil. Tito pracovníci zůstávají v anonymitě. Oznamovatel korupce může předat informaci osobně přímo členům protikorupční komise, nikde není uváděno jeho jméno. Může to také udělat anonymně prostřednictvím schránek umístěných na vrátnicích. Komise provádí i pravidelné testování kontrolních mechanismů. Spolupracujeme také s Transparency International na aktualizaci našich procesů a norem tak, aby jakákoliv pochybení tímto směrem bylo vyloučeno.

9. Spolupracuje nějak VOP CZ s Vojenským technickým ústavem, mám na mysli například sdílení vědeckovýzkumného know-how, popř. jestli existují nějaké společné projekty?

Spolupracovali jsme v podstatě se všemi vojenskými ústavy v České republice, vždy je to svázáno s nějakým významným projektem pro Armádu České republiky. Než jsme se jako podnik v roce 2012 rozdělili, byla velká část tohoto ústavu součástí našeho podniku. V minulosti jsme hodně spolupracovali s výzkumným ústavem v Brně na projektech vývoje prostředků NBC ochrany. S Vyškovem jsme zase spolupracovali na pojízdných dílenských prostředcích, dělaly se tam i zkoušky Pandurů. Se Slavičínem to byly průzkumné verze Pandurů a modernizace tanku T-72.

10. Jaké máte, pane řediteli, ve střednědobém horizontu plány, co se týče zakázek či personálního rozšíření VOP CZ?

Co se týče strategie, chceme nadále navyšovat podíl speciální, tedy vojenské a bezpečnostní výroby. Spolupráce v této oblasti s Ministerstvem obrany a Armádou České republiky je důležitá. Chtěli bychom být i nadále prospěšní v údržbě a dlouhodobé spolupráci v oblasti výroby a komplexního servisu pozemní vojenské techniky pro Armádu České republiky. Koncepce spolupráce s naší armádou by měla být dlouhodobá a měla by zajistit životní cyklus této techniky.

11. Co jste představili na mezinárodní výstavě Future Forces Exhibition, která se konala od 19. do 21. října v Praze - Letňanech?

Na výstavišti v Praze jsme představili systém UGV TAROS, což je taktický autonomní robotický pozemní systém pro bojovou a logistickou podporu mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek, na který kromě využití klasické ložné plochy lze připojit i nástavby, například generátor pro výrobu elektrické energie, průzkumné systémy, komunikační techniku, variace senzorů nebo zbraňovou stanici včetně zbraní ručních. Robot se také může stát základnou pro létající či jiné robotické průzkumné prostředky. Dále jsme představili zbraňovou stanici  MGC 01. Jde o unikátní a efektivní řešení palebného systému pro tanky T-72 nebo T-55 a jejich modernizované verze, lze jej umístit i na obrněné transportéry a další vozidla. Předvedli jsme mobilní skenovací jednotku Kerberos Mobile pro rychlou a spolehlivou kontrolu podvozků vozidel, která v průběhu výstavy získala ocenění v zahraniční novinářské soutěži. Posledním produktem našeho podniku, který se představil na výstavě v Praze, byl systém snadné, rychlé a efektivní kontroly podvozků vozidel SKP, zařízení s analogovou kamerou nahrazující běžně používaná zrcadla ke kontrole podvozků operátora. 

Tagy článku