Civilní bezpečnost: Německá projekční kancelář Kaiser-Amm vytváří díky moderním technologiím míru jistoty nákladů, jakou zákazníci dosud nezažili

Civilní bezpečnost: Německá projekční kancelář Kaiser-Amm vytváří díky moderním technologiím míru jistoty nákladů, jakou zákazníci dosud nezažili
Autor fotografie: Kaiser-Amm GmbH
23 / 05 / 2022, 16:00

Mezi účastníky nedávného Česko-německého panelu: civilní bezpečnost, který proběhl v prostorách Česko-německé obchodní a průmyslové komory, byl také ředitel společnosti Kaiser-Amm GmbH Peter Kaiser. Jeho společnost patří mezi nejmodernější specializované projekční kanceláře pro technická zařízení budov v Německu. Více než 40 let zajišťuje oblasti elektro a vytápění, větrání a sanitace v nemovitostech o celkové hodnotě 40 milionů eur. Položili jsme mu, tak jako ostatním účastníkům, několik otázek. „Jsme jediná kancelář v Německu, která již plně implementuje informační modelování budov, a to již několik let,“ zmiňuje v rozhovoru zřejmě hlavní výhodu své projekční kanceláře.

  • V úterý 3. května jste se zúčastnil České-německého panelu: civilní bezpečnost v prostorách Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Která témata Vás zaujala?

Nejvíce mě zaujalo, jak daleko je digitalizace a zapojení technologií v České republice. Zvláště zajímavé pro mě byly kontakty na firmy z České republiky, které dosahují opravdu skvělých výsledků.

  • V jakých oblastech civilní bezpečnosti rozvíjí Kaiser-Amm GmbH své projekty a jaké služby/produkty nabízíte svým partnerům a zákazníkům?

Kaiser-Amm TGA-Planung 4.0 je jednou z nejvýznamnějších specializovaných projekčních kanceláří pro technické opravy budov (jedná se o projektování elektro a vytápění/klimatizace/sanitární techniky) v Německu. Personálně sice nepatříme k těm velkým, ale to již není nutné. S využitím nejnovějších metod z oblasti informačního modelování staveb a z toho plynoucí kompletní digitalizace lze nyní stavby plánovat a realizovat mnohem kvalifikovaněji a v krátkém čase s velkým know-how než předchozími metodami.

Právě v tom spočívají naše silné stránky. Jsme jediná kancelář v Německu, která již plně implementuje informační modelování budov, a to již několik let. A to nejen v oblasti plánování ve 3D (s možnostmi kontroly kolizí, digitálního dvojčete, ...), ale i ve všech ostatních oblastech, zejména v oblasti nákladů. Odhady nákladů, kalkulace nákladů a výkazy výměr vytváříme zcela automaticky. To nám šetří spoustu času, umožňuje realizovat velké projekty s menším počtem pracovníků a především vytváří takovou míru jistoty nákladů, jakou zákazníci dosud nezažili.

Celý náš tým pochází z velké části z praxe (mnozí jsou vyučení programátoři, elektronici a podobně), a má tak oproti konkurenci jasnou znalostní výhodu. To nám umožňuje implementovat i ty nejsložitější technologie a vést kompetentní stavební firmy.

  • Na trhu působíte již více než 40 let. Mohl byste vyjmenovat několik nejvýznamnějších projektů, které jste realizovali?

Náš sortiment sahá od drahých vil, u nichž může elektroinstalace a vytápění/instalatérství stát několik milionů eur, přes veřejné budovy (např. soudy s vysokými nároky na bezpečnost) až po velké obytné komplexy s až 1000 jednotkami. Zaměřujeme se také na průmysl a jeho bezpečnostní požadavky, které jsou v oblasti elektrotechniky obzvláště potřebné. Kromě své celostátní odpovědnosti za zavedení informačního modelování budov v Německu jako předseda příslušné normalizační komise při DIN VDE je náš jednatel celostátně odpovědný také za elektrotechniku v budovách s pečovatelskou službou (Active Assisted Living), i zde je příslušným předsedou normalizační komise.

  • Čemu by se Kaiser-Amm GmbH chtěla v České republice primárně věnovat a co potenciálním novým partnerům či zákazníkům nabízíte?

V České republice budeme nabízet své služby jako profesionální projekční kancelář pro stavební služby. Hledáme zejména ty, kdo se podílejí na výstavbě, investory, úřady, architekty a podobně, kteří pochopili, že takhle to dál nejde. Kteří jsou nadšeni myšlenkou zavádění nových metod. Rádi bychom tyto vizionáře podpořili svými četnými zkušenostmi a společně realizovali důležité a velké projekty.

V této oblasti vidíme i svůj pilotní projekt. Jinými slovy, velký a/nebo technicky náročný stavební projekt s moderně uvažujícím týmem zákazníků a projektantů, kteří přistupují ke svému úkolu s nadšením a vytvářejí stavbu digitálně ještě před položením první cihly. A tím umožní projektu a zákazníkovi realizovat jej v čase a za peníze, které si předtím jen těžko dokázal představit, a vyvolá v něm chuť realizovat další projekty. To samozřejmě platí i pro renovace, např. historických budov, které jsou předem zaznamenány laserovým skenováním, aby se historická stavební struktura šetrně modernizovala.

video: youtube

Tagy článku