Co nastane po uzavření uhelných elektráren? Konference na to hledala odpovědi

Co nastane po uzavření uhelných elektráren? Konference na to hledala odpovědi
Autor fotografie: David Červenka|Popisek: 218. žofínská konference
19 / 02 / 2018, 18:00

Dnes se na pražském Slovanském ostrově konala 218. Žofínská konference. Hlavním tématem byla Energetická situace v naší republice, energetická bezpečnost a dopady evropského energetického systému. Zásadní problém tkví v tom, že v příštích letech dojde k uzavření zatím nespecifikovaného počtu uhelných elektráren.

Na úvod konference přivítal předseda pořádající agentury Jan Vaníček všechny přítomní a vyzval k diskusi nad probíhanými tématy. Jako první na konferenci vystoupil jako první ministr průmyslu a obchodu v demisi pan Tomáš Hüner, který ve svém projevu zdůraznil nutnost podpory obnovitelných zdrojů. Připomněl také implementaci evropské energetické koncepce a to, že se podařilo v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu prosadit sekci Průmysl 4.0, která v sobě zahrnuje právě problematiku energetiky.

Následně vystoupila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ta problematiku energetického vývoje vnímá z pohledu rozvoje jaderné energetiky. Ta je podle jejích slov řešením energetické situace, přičemž jadernou energii označila za ekologickou. Je zde však problém z politického pojetí problému.

Psali jsme: Ohrožuje současná energetická politika vlády bezpečnost České republiky?

Následně vystoupil například předseda Energetického regulačního úřadu Vladimír Outrata, který určil priority jím řezeného úřadu. Patří k nim spotřebitel a jeho ochrana a cílem je pak zjištění vysoké úrovně bezpečnosti a zachování kvality dodávek energií. Poté zástupce Hospodářské komory ČR Václav Hrabák připomněl, že kritickým okamžikem bude situace po roce 2022, kdy začne docházet k uzavírání uhelných elektráren, které nesplňují nové ekologické cíle Evropské unie. Inspirací může být skandinávský model, který nalezl energetické rezervy ve využití komunálního odpadu.

Následně se svými příspěvky vystoupili klíčoví hráči na poli energetiky. Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš upozornil, že současné pojetí Státní energetické koncepce je již zastaralé a Česká republika musí během dvou let implementovat čtyři nové evropské směrnice. Východiskem z této situace, je podle jeho slov transformace ČEZu. Následně vystoupil prezident Českého plynárenského svazu, který preferuje využití plynu. Podle jeho slov plyn sice patří k fosilním palivům, od nichž se ustupuje, ale jedná se o poměrně ekologicky šetrný zdroj energie.

Generální ředitel PRE Pavel Elis zveřejnil statistiky ukazující, že spotřebitelé chtějí ekologické zdroje energií a jsou ochotni si za to připlatit. V závěrečné diskusi však přítomní s tímto názorem nesouhlasili.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie  - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.