Co potřebuje český IT pracovní trh?

Co potřebuje český IT pracovní trh?
07 / 04 / 2019, 12:00

Nedostatek IT profesionálů rezonuje pracovním trhem již delší dobu. Firmy se o schopné odborníky přetahují a hledají stále nové a nové způsoby, jak je přilákat. Rozvoj v informačních technologiích jde kupředu mílovými kroky, a tak je člověk, co se v oboru vyzná, potřeba takřka v každé firmě. Jaké jsou klíčové vlastnosti a dovednosti takového IT odborníka a čeho si firmy opravdu cení? Kromě toho, že své práci musí rozumět z odborného hlediska, je pro ně důležité i následující:

1. Týmová spolupráce

Možná si typického „ajťáka“ představujete jako tu osobu, která vylézá z nory po setmění a jediné světlo, které snese, je to, co vychází z počítače. Společnost kolegů nevyhledává a veškerá jeho komunikace se odehrává, pokud možno, prostřednictvím HTML kódu. To je zarytý stereotyp, který má s pravdou společného jen pramálo. „Dnešní firmy ocení, když každý zaměstnanec zapadne do týmu, je schopný s ostatními efektivně komunikovat a podílet se společně s nimi i na důležitějších rozhodnutích. Takhle to vyhovuje i samotným IT odborníkům, naplňuje je, když týmová práce posouvá firmu kupředu,“ říká Jan Silber, jeden ze zakladatelů jobportálu Jobstack.it. Týmová práce zahrnuje umění dohodnout se na zásadních věcech, naslouchat, zvládat případné konflikty nebo vyjednávat.

2. Porozumění podnikatelské vizi firmy

Velkým plusem každého zaměstnance je, když porozumí podnikatelské vizi firmy a dokáže se s ní ztotožnit. Týká se to také IT specialistů, pro které je důležité pochopit, jak obchodování firmy funguje a kam směřuje. Od toho se pak totiž odvíjí také jeho práce a vše, co je s ní spojené. Je to důležité také z psychologického hlediska, kdy se člověk v práci cítí šťastnější, když ví, co je cílem firmy a že to, na čem pracuje, má smysl. Obecně si IT odborníci v dnešní době vybírají takové firmy a projekty, které jsou pro ně osobně něčím zajímavé. „Často je to dokonce důležitější faktor při výběru než finanční ohodnocení. To je na všech pozicích přinejmenším nadprůměrné a IT specialisté proto shánějí práci, která je bude naplňovat,“ vysvětluje Jan Silber, jeden ze zakladatelů jobportálu Jobstack.it.

3. Učení ostatních i sebe samého

To že se informační technologie rozvíjí rychle již bylo řečeno. Právě z toho důvodu by měl být člověk specializující se na tento obor ochotný na sobě neustále pracovat, protože to, co platí dnes, už může být za měsíc třeba úplně jinak. Firmy často mají zájem o nejnovější trendy a je potřeba za nimi nezaostávat. Stejně tak je důležité své znalosti dále předávat. V týmu by vždy měl být nějaký „technologický šťoural“, tedy člověk, který vyhledává a zkouší nejnovější technologie a ty smysluplné potom pomáhá ve firmě implementovat. „Dnes není čas, aby všichni zkoušeli všechno, lidé spolu musí úzce spolupracovat a učit se jeden od druhého,“ potvrzuje Jan Silber, jeden ze zakladatelů jobportálu Jobstack.it.

4. Umění prezentovat

Jednou z důležitých dovedností pro IT odborníka je umět prezentovat sebe i svou práci. Hodí se to například ve chvíli, kdy vymyslíte nové a lepší řešení původního postupu, který v praxi není až tak efektivní. Jakýkoliv návrh je totiž potřeba vhodně odprezentovat nadřízenému, případně kolegům. Je s tím spojené umění přesvědčit a podávat pádné argumenty, zejména v případě, že je navrhované řešení dražší než to stávající a vyžaduje více práce.

A další…

To není vše, IT specialistům se k práci hodí také spousta dalších dovedností a vlastností. Namátkou můžeme zmínit třeba zvládání stresu. Deadliny klepou na dveře a práce není ani v polovině, několik projektů běží najednou a je těžké je najednou uhlídat, do informačního systému firmy se někdo naboural… a spousta dalších událostí může s člověkem docela zamávat. V takové chvíli je však potřeba jednat racionálně a nenechat se tím vyvést z míry.

V jednání s kolegy i nadřízenými určitě každý ocení přátelské chování, i to může být rozhodujícím faktorem už při pohovoru. S úsměvem se zkrátka pracuje lépe.

IT specialista se neobejde ani bez dobrého time-managementu a schopnosti si práci dobře zorganizovat. Chaos je předpokladem k tomu, že práce nebude odevzdána včas, z čehož může plynout spousta dalších problémů.

A bez čeho se IT specialista obejde?

Co dnes zaměstnavatele tolik netrápí, je dochvilnost. V moderních firmách na vás jen velmi zřídka bude čekat někdo v 8:00 u píchaček. Naopak se v tomhle vychází zaměstnancům vstříc a flexibilní pracovní doba se pomalu posouvá z kolonky benefitů do kolonky standardních podmínek. Je zkrátka důležité, aby práce byla odvedena kvalitně a včas a ne to, že zaměstnanec sedí od 8:00 do 17:00 poslušně u stolu v kanceláři. Neplést si to však se zodpovědností! Důležité je, aby zaměstnanec dodržoval taková pravidla, která byla se zaměstnavatelem vyjednána, plnil zodpovědně své úkoly a nedělal si z práce holubník.

IT specialistům je většinou poskytována možnost homeoffice, kdy od nich není vyžadována fyzická přítomnost na pracovišti a mohou práci vykonávat i z pohodní domova. Trendem je pak digitální nomádství, které umožňuje práci odkudkoliv na světě. To už je ale zase jiné téma…

 

 

 

 

 

 

Tagy článku