ČR neohrožují radikální muslimové, ale extrémisté a populisté

ČR neohrožují radikální muslimové, ale extrémisté a populisté
10 / 05 / 2016, 16:30

Vláda by měla projednat "Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015" a Zprávu o extremismu na území ČR v roce 2015". Ze zpráv citujeme.

Sympatizanti islamismu jsou osoby s psychickými problémy

V této zprávě se uvádí, že "Během roku 2015 BIS zaznamenala několik případů sympatizantů s ideologií IS či jemu podobných uskupení na našem území. Jednalo se o některé muslimy mladší generace žijící v ČR a české konvertity. Mezi nimi byly osoby hlásící se k islámu, ale jejich skutečný vztah k tomuto náboženství se nepodařilo upřesnit.

Projevy sympatií k IS často zveřejňovaly ve virtuálním prostředí sociálních sítí, nevedly však k faktickým činům nebo odchodům k IS. Mezi sympatizanty islamismu českého původu převládaly osoby s psychickými problémy. Vzhledem k tomu, že zjištěné případy zmíněných sympatizantů nelze paušalizovat a ani s jistotou předvídat jejich další možnou radikalizaci, hodnotí je BIS jako potenciální nositele rizik spjatých s teroristickou činností.

Uprchlická vlna poskytla krytí pro některé teroristy vyslané IS do Paříže. Kromě toho se mnoho mladých mužů, kteří bojovali v některém z blízkovýchodních konfliktů, rozhodlo, že v rámci migrace odcestují do EU, kde by se rádi usadili. BIS v návaznosti na působení v rámci této problematiky zjistila případy zneužívání azylové a imigrační politiky ČR ze strany migrantů z islámského světa. Někteří cizinci o sobě uváděli nepravdivé údaje a záměrně uváděli české úřady v omyl. Kromě toho BIS zaznamenala několik případů cizinců arabského původu žijících v ČR, kteří se pod lživou legendou uprchlíků snažili získat sociální příspěvky určené pro uprchlíky ve Skandinávii. 

Česko víc ohrožují extrémisté...

V roce 2015 bylo zaznamenáno celkem 307 (+16) akcí pořádaných politicky extremistickými organizacemi, iniciativami anebo s účastí osob aktivních v extremistických hnutích. Celkem 106 akcí náleží krajní pravici, 141 akcí bylo zaznamenáno v rámci krajní levice a protiislámské a protimigrantské skupiny uspořádaly celkem 60 akcí. Zaznamenáno bylo celkem 175 trestných činů s extremistickým podtextem. Výrazným tématem roku 2015 byla tzv. migrační vlna a teroristické útoky ve Francii v lednu a listopadu. 

V loňském roce byl zaznamenán nový trend, a to vzestup protiislámských a protimigrantských mobilizačních subjektů. Za typický příklad lze považovat iniciativu Islám v ČR nechceme. Počátkem roku se virtuální projekt přetransformoval do Bloku proti islámu. Dne 17. listopadu 2015 se podílel na organizování demonstrace, které se zúčastnilo přibližně 2 500 osob a vystoupil na ní i prezident Miloš Zeman.

Většina protestních hnutí vzešla z prostředí sociálních sítí na internetu. Po dosažení určitého stupně popularity začaly tyto skupiny přesouvat své aktivity na veřejnost. Někteří aktivisté, původně činní pouze ve virtuálním prostoru, posléze začali projevovat ambice proniknout do reálné politiky. 

Jediným nosným tématem těchto skupin bylo operování s muslimským nebezpečím či s bezpečnostními riziky spojenými s migrací. Řada těchto protestních hnutí ale buď neměla vůbec žádný program, nebo nabízí jen zkratkovitá a populistická „řešení“. 

Kritizujete vládu nebo veřejnoprávní média? Potom jste extrémisti.

...a alternativní média a propagandistické weby

V ČR bylo nadále zaznamenáváno působení tzv. alternativních médií, která nabízejí často
dezinterpretované, účelově pozměněné anebo lživé informace. Tato média se mj. vymezují vůči
tzv. mainstreamovým médiím, vůči společenskému a politickému zřízení, vůči Evropské unii a NATO a ve větší či menší míře propagují politiku Ruské federace a současného prezidenta Vladimira Putina. S cílem polarizovat veřejné mínění byly často šířeny i dezinformace související s tématem migrace. Příkladem takového propagandistického webu je Aeronet (AE – News).

Hlavní bezpečnostní hrozby a rizika pro ČR

  • Obecně snaha extremistů štěpit společnost a oslabovat ČR vytvářením antagonismů na základě etnického, náboženského, třídního, či jiného klíče.
  • Další nárůst napětí na základě etnického či náboženského klíče včetně demonstrací a projevů násilí. Lokální spouštěcí incidenty mají stále potenciál mobilizovat veřejnost. Dochází i k polarizaci v rámci majority, kdy vznikají animozity mezi stoupenci různých názorových proudů.  
  • Možný výskyt radikalizovaných militantních jedinců či malých skupin, kteří mohou k prosazení svých zájmů použít násilí.
  • Přejímání extremistických prvků do politického mainstreamu.
  • Možný vznik politicko extremistického subjektu s charismatickým vůdcem, který dokáže sjednotit extremistickou scénu a oslovit další potenciální příznivce.
  • Vznik extremistických domobran, které se mohou, mnohdy nelegálně,  ozbrojovat a své možné projevy a aktivity cílit proti určitým skupinám osob na základě etnického či náboženského klíče. Obecně lze vidět riziko ve sdružování osob s radikálním až militantním názorem proti ústavnímu, politickému a společenskému zřízení.

Zdroj, autor: MV ČR

Tagy článku