ČR udělí azyl 153 křesťanským uprchlíkům z Iráku. Rodinám s dětmi, vdovám a sirotkům.

ČR udělí azyl 153 křesťanským uprchlíkům z Iráku. Rodinám s dětmi, vdovám a sirotkům.
Autor fotografie: Dabiq
16 / 12 / 2015, 06:00

Všichni podléhají bezpečnostním prověrkám a mohou zůstat v ČR i po skončení válečného konfliktu.

AKTUAIZOVÁNO / Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl k přesídlení uprchlíků:

"Naše republika se vždy v minulosti chovala v rámci uprchlických krizí solidárně, podílela se na jejich řešení a naše vláda v tom nadále pokračuje. Dnes jsme rozhodli o přesídlení 153 uprchlíků z Iráku a Libanonu. Jedná se o příslušníky křesťanské menšiny, kteří se v důsledku agrese Islámského státu v Iráku ocitli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na ČR s žádostí o pomoc. V naší zemi by měli získat mezinárodní ochranu, šanci se integrovat a začít nový život v bezpečí. Náklady na přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem, většinu nákladů by měl zajistit Nadační fond Generace 21, který se v této věci na vládu obrátil."

15.12.2015 / Vláda v pondělí 14. prosince schválila žádost Nadačního fondu Generace 21 na zajištění přesídlení 153 osob irácké státní příslušnosti do České republiky. Přesídlení proběhne pod záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Přesídleným osobám bude v České republice poskytnutý azyl. (Rozhovor s Dr. Salmanem Hasanem, který také pomáhá zachránit křesťanské uprchlíky před zvěrstvy islámistů jsme zveřejnili koncem listopadu.)

O osudu křesťanů na územích okupovaných tzv. islámským státem jsme psali v článku "IS nutí syrské křesťany podepsat potupné smlouvy: "Jste druhořadí občané, nesmíte se veřejně modlit, nesmíte se bránit. Tak to stojí v Koránu!"

Ministerstvo vnitra na základě rozhodnutí vlády přesídlí ve spolupráci s Nadačním fondem Generace 21 do České republiky 37 konkrétně vytipovaných rodin z Iráku a Libanonu. Jde o 130 vnitřně vysídlených uprchlíků z iráckého Kurdistánu a 23 iráckých uprchlíků z Libanonu. Těchto 37 rodin bude do České republiky přesídleno po důkladném bezpečnostním prověření. Situace v iráckém Kurdistánu je složitá a možnost brzkého návratu těchto není reálná. Česká republika však bude věnovat bezpečnostním aspektům zvýšenou pozornost ve všech fázích přesídlení. Bezpečnostní složky provedou u všech vybraných osob bezpečnostní prověrku a Ministerstvo vnitra následně uskuteční pohovory přímo v iráckém Erbílu, tedy v místě pobytu vybraných osob. Bezpečnostní složky budou mít při schvalování výběru osob právo veta. Ministr vnitra může na základě pověření vlády rozhodnout o pozastavení realizovaného přesídlení.

"Jedná se o příslušníky křesťanské menšiny, kteří se v důsledku agrese islámského státu v Iráku ocitli ve velmi těžké životní situaci a obrátili se na ČR s žádostí o pomoc. V naší zemi by měli získat mezinárodní ochranu, šanci se integrovat a začít nový život v bezpečí," uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Mezi vybranými uprchlíky jsou rodiny s dětmi, vdovy i sirotci. Polovina mužů a téměř třetina žen má vyšší vzdělání. Při výběru fond stanovil dvě podmínky; žadatelé museli mít životní příběh, který bylo možné ověřit a především museli mít zájem přestěhovat se do České republiky a nevyužít ji pouze jako "přestupní stanici" dál do Evropy.  

Tisíce křesťanských rodin prchá před IS. Evropa mlčí nebo mluví jen o muslimech

Přesídlení a integrace

Přesídlení by mělo proběhnout ve čtyřech etapách mezi lednem a dubnem 2016. První skupina již prověřených 23 osob nacházejících se v Libanonu by mohla do Česka přiletět do konce ledna 2016. Na bezpečnostních opatřeních budou v celém průběhu výběru a realizace spolupracovat Policie ČR, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství, Ministerstvo vnitra i Nadační fond Generace 21.

O osudech křesťanských uprchlíků ze Sýrie jsme psali už před rokem v článku "Statisíce iráckých křesťanů muselo uprchnout před islámisty. První Vánoce v cizí zemi".

Dopravu osob zajistí na své náklady Nadační fond Generace 21. V České republice budou mít rodiny prostřednictvím Nadačního fondu zajištěné ubytování, přístup k sociálnímu, právnímu a psychologickému poradenství pro řešení problémů s adaptací v novém prostředí, možnost intenzivní výuky českého jazyka a sociokulturní kurzy, které jim přiblíží způsob života v ČR. Tím Nadační fond zajistí předpoklady pro úspěšnou integraci přesídlených rodin.  

Statut přesídlených osob

Vzhledem k tomu, že se iráčtí uprchlíci v Libanonu nachází mimo svou vlast a mají statut mandatorního uprchlíka OSN, bude se těchto 23 vybraných uprchlíků počítat mezi 400 uprchlíků, které se Česko dobrovolně zavázalo v rámci řešení migrační krize přesídlit. V tomto případě Česká republika obdrží příspěvek 10 000 EUR na každou osobu.
Zbývajících 130 osob pobývá na území Irácké republiky a má status vnitřně vysídleného uprchlíka. Tyto osoby nejsou v postavení uprchlíka v právním slova smyslu a nemají status mandatorního uprchlíka OSN, který uděluje Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Mezi 400 uprchlíků, které je Česko ochotno dobrovolně přijmout, se tedy nepočítají.
Všechny osoby budou moci v případě zájmu zůstat v Česku natrvalo, tedy i po skončení konfliktu.

Podobný projekt probíhá i na Slovensku, které v rámci relokačního plánu EU přijme dvěstě křesťanských rodin ze Sýrie. Křesťanských proto, že podle slovenského ministerstva vnitra mají velký potenciál integrovat se bez problémů do slovenské společnosti. 

Zdroj: Lucie Nováková, ředitelka odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra

Tagy článku