Čtyři důvody nepostradatelnosti poskytovatelů řízených cloudových služeb (Managed Cloud Services)

Čtyři důvody nepostradatelnosti poskytovatelů řízených cloudových služeb (Managed Cloud Services)
10 / 08 / 2019, 07:30

Nárůst a úspěch cloudu v poslední dekádě je nezpochybnitelný. V současnosti neexistuje téměř žádná publikace v oboru IT, která by nehovořila o růstu, inovacích a stále nových situacích, jež se objevují díky cloudu. Z velké části je slovo „cloud“ synonymem pro Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google. Dává to smysl, jelikož jde o zdaleka nejuznávanější a nejúspěšnější poskytovatele ve sféře hyperškálovaného veřejného cloudu. A přesto, není v moci těchto tří lídrů tohoto odvětví ovládnout celý trh. Nejenže zbývá prostor pro poskytovatele řízených cloudových služeb (MCSP), ale existuje mnoho důvodů, proč jsou tito poskytovatelé nezbytní a často představují pro velkou část trhu IT lepší volbu.

Mnoho organizací začíná nesprávným předpokladem, že zkrátka vezmou místní infrastrukturu a přemístí ji do hyperškálovaného veřejného cloudu. I když se takové přísliby často objevují a obecná infrastruktura je obdobná, skutečností je, že mnoho základních prvků, například řídicí platforma, sítě a zabezpečení, jsou natolik odlišné, že se velmi rychle objeví potíže. Zvolit MCSP lze ve dvou režimech, buď prostředí hostovaných služeb může úzce odrážet tzv. “on premise“ prostředí, anebo mohou řízené služby efektivně zprostředkovávat veřejný cloud a výhody cloudu nezbytné pro integraci dvou odlišných prostředí. V ekosystému, v němž čas do předání nabídky představuje zásadní konkurenční výhodu, nelze tuto hodnotu podceňovat. Ve skutečnosti je velmi pravděpodobné, že se komunita MCSP rozvine do přední linie zprostředkovatelů hyperškálovaných veřejných cloudů a bude usnadňovat a řídit transformaci a hybridní prostředí.

Cloudovou ekonomiku je třeba efektivně řídit

Jedním z mých oblíbených rčení je, že „cloud není charita“. Ziskovost cloudu vychází ze schopnosti vrstvit marži. Zatímco veřejný cloud může být velmi efektivní pro elastické úlohy s vysokým stupněm variability, přenášení úloh do vzdálené lokality nebo pro zužitkování výhod předkonfigurovaných služeb, tak výrazně méně efektivní může být pro statické úlohy s předvídatelnými infrastrukturními potřebami. Jak se různé veřejné cloudy přetahují o dominanci na trhu a zákazníci vybírají, které úlohy nejlépe využijí výhod veřejných cloudů, MCSP nabízejí možnost oddělit úlohy od veřejného cloudu a zároveň úzce sledovat nákladové parametry a přesunovat data a služby na základě zákaznického ROI. Jde o výraznou a jednoznačnou přidanou hodnotu, kterou většina zákazníků není schopna měřit ani rozeznat.

Mnoho služeb nabízí koncovým zákazníkům skvělou zkušenost v decentralizovaném modelu

V informačním ekosystému platí jednoduchá pravda: rozhoduje síť. Organizace často zjišťují, že dvěma faktory omezujícími určitou nabídku služby jsou šířka pásma a latence mezi nabízenou službou a uživatelem. I když je někdy možné, avšak nákladné, zvýšit šířku pásma, rychlost světla zvýšit nelze. Tyto dva omezující faktory mají zásadní dopad na služby a vedou k vytváření celých technologických kategorií, jako jsou sítě CDN (Content Distribution Networks). Kdyby bylo možné zasílat data z pár centralizovaných hyperškálovaných distribučních uzlů, nebylo by žádných CDN sítí potřeba. A přesto CDN sítě vzkvétají a budou se rozvíjet i nadále. Proč? Síť je zásadní a decentralizované modely mohou nabídnout skvělé služby.

Mnoho hyperškálovaných veřejných cloudů to již pochopilo a nabízejí umístění malých množství výpočtů do okrajové zóny – datového centra zákazníka nebo regionální partnerské lokality. I když tak lze zlepšit dodávku služeb, obchodní model hyperškálovaného veřejného cloudu není v souladu s decentralizovanými sítěmi, neboť se pokouší využívat výhodu velikosti k zachování nízkých cen. Tím vzniká pro MCSP příležitost přidávat infrastrukturu v decentralizovaném modelu volně provázaném se službami z centrálního veřejného cloudu.

Zákazníci by se měli soustředit na svou hlavní podnikatelskou činnost

Důvodem úpadku mnoha organizací je roztříštěnost. Pokoušejí se řídit a dělat příliš mnoho věcí současně. V rámci partnerství s MCSP mohou často spotřebovávat informační zdroje na základě smlouvy o úrovni služeb (SLA), což uvolní cenné interní zdroje pro hlavní činnost firmy. Dnes se všeobecně ví, že mnoho úkolů informačních technologií, například e-maily a komunikační služby, často dodávají důvěryhodní partneři – dává tedy smysl rozšířit tento model na infrastrukturu a služby jednotlivých platforem. Partner MCSP přináší své hlavní schopnosti, zatímco firma se může soustředit na své podnikání.

Je zcela zřejmé, že celé odvětví prochází transformací s přijetím cloudu. Bylo by však chybou se domnívat, že v důsledku této transformace by se organizace měly zabývat výhradně velkými poskytovateli veřejného cloudu. Důvěryhodný partner MCSP, jenž chápe situaci dané společnosti, představuje v cloudové evoluci častokrát chytřejší volbu.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace