Čtyři kroky k chytřejší firmě

Čtyři kroky k chytřejší firmě
18 / 08 / 2019, 07:30

V dnešním zcela zásadně se měnícím digitálním světě organizace stále více čelí nutnosti implementovat strategie určené ke správě a ochraně dat. Důvodem je především rychlost nárůstu objemu dat. Agentura IDC uvedla, že firmy budou mít do roku 2025 až 175 ZB dat, což může ve spojení s vysoce konkurenčním prostředím představovat recept na podnikatelskou hrozbu.

Tvorba silných digitálních základů zaměřených na dostupnost dat je pro budoucnost všech organizací naprosto zásadní. Společnosti musí implementovat strategie pro efektivní, inteligentní správu dat, které jim pomohou s přístupem ke správným datům ve správný čas a s obnovou v případě ztráty nebo poškození dat.

Budování chytřejší firmy

Zpráva 2019 Cloud Data Management report společnosti Veeam z roku 2019 zjistila, že většina organizací (73 %) není schopna dostát požadavkům uživatelů na nepřerušený přístup k aplikacím a datům, ale téměř polovina respondentů (44 %) vnímá správu dat jako kritický faktor úspěchu firmy v následujících dvou letech.

Mají-li strategie správy dat uspět, musí firmy postupovat podle čtyř klíčových komponent strategie, které se netýkají pouze technologií, ale také lidí a datové kultury organizace.

Komponenta 1: Vzestup cloudu

Cloudová správa dat, jež tvoří nedílnou součást inteligentní správy dat, přináší dostupnost dat v rámci celé firmy. Ať už jde o hybridní, cloudový nebo vícecloudový přístup, představitelé firem chápou jeho výhody, od spolehlivosti a flexibility až po konkurenceschopné náklady a bezpečnost dat. Cloud umožňuje spravovat a umísťovat data tam, kde přinášejí nejvyšší hodnotu.

Organizace může sbírat obrovské množství dat, ale jestliže nemá efektivní způsob jejich ukládání a zpřístupnění pro firemní uživatele, obrátí se situace proti ní. Ukládání dat prostřednictvím spolehlivého procesu s možností správy má přímou souvislost se stabilitou firmy a zlepšuje možnosti předpovědí a informovanějšího rozhodování.

Komponenta 2: Schopnosti vládnout firmě

Podle zprávy společnosti Veeam představitelé firem hodlají utratit v průměru 41 miliónů dolarů za nasazení technologií, které v průběhu následujících 12 měsíců pomohou s transformací firemního provozu. Mají-li však mít zálohování, obnova po havárii a ochrana dat očekávaný podnikatelský dopad, musí organizace investovat do svých pracovníků, zajistit jim nástroje a školení, které podpoří jejich schopnosti úspěšně realizovat nové programy.

Výsledek digitální cesty úzce souvisí s úrovní technologických schopností uživatelů. Zlepšování digitálních dovedností zaměstnanců bude pro úspěch firmy zásadní a není radno tuto skutečnost při přidělování firemních zdrojů přehlížet. Jsou to koneckonců právě lidé, kteří tvoří úspěch firmy.

Komponenta 3: Vznik kultury řízené daty

Firemní kultura by měla být vstřícná vůči inovacím, podporovat zavádění nových technologií a urychlovat proces digitální transformace. V průběhu transformace se musí firemní kultura stále více řídit daty. Firmy již nyní produkují obrovská množství dat, ale nejde jen o to je dále hromadit, je třeba je řídit, analyzovat a používat k rychlejší práci s informacemi a efektivnějšímu rozhodování. Tento způsob uvažování musí vyjadřovat nejvyšší vedoucí pracovníci firem, lídři všech úrovní musí ukazovat na souvislost s podnikáním a dokládat, jak technologie napomáhá organizaci odhalovat souvislosti a vytvářet lepší služby a produkty.

Komponenta 4: Klíčem je důvěra

Míra důvěry ve schopnost organizace zvládnout digitální výzvy se v průběhu cesty směrem k digitální transformaci přirozeně zvyšuje. Ale stejně tak rostou potenciální rizika. Vyřešení prvních tří komponent přináší klid nejen firmě samotné, ale také zákazníkům a partnerům. Investice do robustních, škálovatelných a flexibilních řešení zásadních problémů a vyhrazení zdrojů na zlepšení interních dovedností staví silné digitální základy, které jsou mimořádně důležité.

Maximalizace hodnoty dat nikdy nebyla tak zásadní jako dnes. Když organizace kráčejí vpřed po digitální cestě a zvyšují svou inteligenci, potřebují se spolehnout a důvěřovat, že potřebná data budou vždy k dispozici. Technologie, lidé, nové schopnosti a mentalita řízená daty dávají vzniknout nové generaci firem, které naruší staré pořádky a přinesou inovace.

 

Autor: Dave Russell, viceprezident firemní strategie ve společnosti Veeam Software

 

 

Tagy článku