Bezpečnostní riziko: jsou ohroženy ropné rezervy ČR?

Bezpečnostní riziko: jsou ohroženy ropné rezervy ČR?
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Ilustrační foto
12 / 02 / 2015, 10:15

Přijde Český stát o další stamilióny korun? Jsou státní zásoby nafty určené pro nouzové situace a uskladněné v německých skladech v ohrožení?
Zdroj. Česká televize, novinky.cz

Německý soud zahájil insolvenční řízení s firmou Viktoriagruppe. A právě tato firma uskladnila české nouzové zásoby ropy ve svých skladech. Odpovědnost za zajištění ropné bezpečnosti a dostatek ropy pro případ nouze má Správa státních hmotných rezerv (SSHR). A právě tato státní instituce má za povinnost mimo jiné (zdroj: //www.sshr.cz)

Česká republika nemá prakticky žádnou vlastní těžbu ropy a je zcela závislá na jejím dovozu ze zahraničí.  V případě narušení dodávek této ekonomicky klíčové komodity, mají proto pro Českou republiku mimořádný význam zásoby ropy a ropných produktů – nouzové zásoby. Vytváření a ochraňování těchto zásob a příprava plánů a opatření na řešení situací, kdy dojde k narušení dodávek ropy a ropných produktů je jednou z rozhodujících činností SSHR. 

Pro řešení krizových situací je mj. nutno mít připraveny prostředky a služby, které je možno využít k okamžitému použití ve prospěch obyvatel, kteří jsou krizovou situací nějak zasaženi. Tyto prostředky a služby musí být k dispozici především pro nouzové přežití obyvatel, pro podporu integrovaného záchranného systému (IZS) a pro podporu činnosti státní správy. Tento úkol je zákonem povinna plnit SSHR a je celý rozpracován v tzv. „Systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS)“.

SSHR se tedy snaží získat zpátky naftu, kterou v německých skladech této firmy umožnila uskladnit. Hrozí ale nebezpečí, že právě tato ropa bude zahrnuta do majetku zkrachovalé firmy a SSHR dostane jako jeden z věřitelů jenom poměrnou část dlužné částky. Insolvenční správce řekl, že v roce 2010 byla při převozu české nafty do Německa smíchána česká nafta s naftou firmy Viktoriagruppe. Správce také tvrdil, že smluvní vztah mezi SSHR a firmou neodpovídá německým právním předpisům.Celý případ vyšetřuje i Policie ČR (zdroj: Česká televize, novinky.cz)

O možných problémech souvisejících se zajištěním energetické bezpečnosti České republiky jsme psali už v našem článku "Jsou ohroženy dodávky plynu? Vláda by měla reagovat...".

Energetický regulační úřad (ERÚ) totiž registruje dva hlavní problémy týkající se NET4GAS, s.r.o., jednak zásadní změnu finanční situace NET4GAS, s.r.o. a přístup NET4GAS k investici do plynovodu STORK II a plynovodu Moravia. Oba tyto problémy mají dopad na energetickou bezpečnost České republiky i Evropské unie a současně mají přímý dopad do regulovaných cen v plynárenství".

S tím souvisí i otázka prolomení těžebních limitů, o které jsme psali v článku "Zdraží vláda plyn a teplo? Další tunel jako solární elektrárny?". Letos 5. února totiž zaznělo na semináři Výboru pro obranu Parlamentu ČR, že "současná energetická politika vlády ohrožuje bezpečnost České republiky a nebude-Ii upravena, hrozí zvýšení cen tepla a plynu až o 20 procent".

Neutěšená politicko vojenská situace v Evropě, související s Ukrajinskou krizí a víceméně válečnými přípravami jak ze strany NATO, tak ze strany Ruska, by měla být signálem pro českou vládu k tomu, aby byly v předstihu zajištěny všechny důležité zdroje a komodity, nutné k zachování chodu státu v případě nouze.

Psali jsme také:

Otázka není, jestli bude nebo nebude úplný výpadek elektřiny, ale KDY přijde…

Jak se připravit na výpadek elektřiny?

Až 100 tisíc Pražanů na dvacet minut bez elektřiny

Jak by náš svět vypadal, kdyby došla ropa?

 

 

 

 

 

Tagy článku