Další postup ,,českého občanského odporu" proti odzbrojení ze strany Evropské komise

Další postup ,,českého občanského odporu&quote; proti odzbrojení ze strany Evropské komise
Popisek: zbraně
26 / 02 / 2018, 15:30

Jaké budou další kroky Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU?

Dvě další události související s iniciativou se budou konat tento týden:

Úterý 27. 2.:

„7. Schůze PS PČR, od 14ti hod dále, konkrétně bod 33.

„Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení“.

Čtvrtek 1. 3.:

Prvé setkání expertní pracovní skupiny, 10 00 hod, MV ČR, ad zde:

„..Expertní pracovní skupina k nové zbraňové legislativě - nominace expertů. Vláda svým usnesením č. 740 ze dne 23. října 2017 rozhodla, že do 31. května 2019 mají být vládě Ministerstvem vnitra předloženy návrhy komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí, a to v návaznosti na Analýzu legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, která byla citovaným usnesením vlády taktéž schválena. Nová právní úprava by měla předběžně zahrnout 3 nové zákony (zákon o zbraních, zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti), příslušné prováděcí právní předpisy a změnový (doprovodný) zákon. Za účelem projednání některých dílčích otázek spojených s přípravou těchto nových právních předpisů se Ministerstvo vnitra rozhodlo svolat pracovní skupinu ze zástupců odborné veřejnosti. První fáze činnosti této pracovní skupiny bude probíhat v období od února do června 2018 a měla by se zaměřit na následující otázky:

1. Odborná způsobilost pro nakládání se zbraněmi a střelivem
2. Příprava zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti (viz Analýza uvedená výše)
3. Munice (zaměření na zkušenosti a případné změny právní úpravy účinné od srpna 2017)
4. Průběžné konzultace k dalším dílčím tématům při přípravě výše uvedených legislativních návrhů

www.peticezbrane.cz

www.facebook.com/czechforguns/

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.