DataCore přichází s novou generací virtualizace souborových a objektových úložišť

DataCore přichází s novou generací virtualizace souborových a objektových úložišť
08 / 12 / 2019, 08:00

Společnost DataCore Software uvedla vFilO, novou generaci své technologie pro virtualizaci distribuovaných souborových a objektových úložišť. Jde o jedinečnou technologii navrženou tak, aby podnikům pomohla s organizací, optimalizací a řízením velkých objemů dat rozptýlených napříč tradičními on-premise úložišti i cloudy. Nejnovější přírůstek do špičkového portfolia softwarově definovaných úložišť (Software-Defined Storage, SDS) společnosti DataCore doplňuje datové služby zajišťované řešením DataCore SANsymphony pro blokové ukládání dat. Oba produkty lze využívat samostatně i společně ve středně velkých a velkých prostředích, horizontálně škálovatelně od dvou instancí a desítek terabajtů dat až po miliardy souborů rozprostřených po mnoha uzlech.

Sjednocení a konsolidace globálních nestrukturovaných dat

Úložiště vFilO přináší jak horizontálně škálovatelný souborový systém pro ukládání nestrukturovaných dat, tak i možnost virtualizovat stávající úložné systémy. Pro organizace, které řeší problémy spojené s nalezením, sdílením a ochranou souborů napříč více síťovými úložišti, souborovými servery a objektovými úložišti, přizpůsobí vFilO tyto prostředky globálnímu názvovému prostoru vyhovujícímu standardním protokolům NFS, SMB a S3 – a především data nijak nezmění. V případě virtualizace stávajících souborových systémů mohou koncoví uživatelé těžit z výhod této platformy nové generace prakticky ihned po jejím nasazení.

Výsledkem nasazení technologie vFilO je přístup k datům, který není závislý na jejich umístění. Celé sady dokumentů a multimediálního obsahu jsou díky tomu přístupné z jediného globálního katalogu, který se tváří jako objektové úložiště a současně nabízí rychlou odezvu i konzistenci vysoce výkonného distribuovaného souborového systému.

Inteligentní umístění dat optimalizuje náklady i výkon a pomáhá zajistit dodržování pravidel

Díky na pravidlech založenému přístupu k výkonu, spolehlivosti, nákladům i životnosti může vFilO dynamicky rozmisťovat data napříč dostupnými zdroji a současně zajistit správné řízení oprávnění i rozkládání zátěže. Úložiště vFilo tak přináší výhody, které není možné zajistit manuálně.

Data s častým přístupem a vysokou prioritou jsou uložena do nejrychlejšího ukládacího subsystému, zatímco zřídka používaná data se přesouvají do levnějších úložišť. S pomocí strojového učení založeného na okamžitých i historických informacích o využívání dat si vFilo vytvoří přesný obraz o výkonnosti i zpožděních pro každý subsystém a vybere nejlepší úložiště pro jednotlivá data.

Data jsou v případě potřeby aktivně archivována na veřejný cloud nebo do on-premise objektového úložiště, de-duplikována a komprimována – výsledkem jsou podstatně menší objemové nároky na úložný prostor i výrazné snížení nákladů. A přestože jde o archivovaná data uložená v cloudu nebo vzdáleném datovém centru, zůstávají i nadále plně dostupná – soubory nebo objekty jsou automaticky a transparentně uloženy do jednoho z dostupných úložných subsystémů.

Obzvláště výkonnou funkcí nového vFilO je možnost rychlé obnovy omylem smazaných souborů, a to bez nutnosti pomoci ze strany IT oddělení nebo ztráty drahocenného času i úložné kapacity při obnově na úrovni celých svazků.

Škálovatelnost v řádech petabajtů i rychlá odezva

Software vFilO automaticky distribuuje kapacitu i zátěž napříč horizontálně škálovaným clusterem, který v sobě spojuje a řídí jednotlivé ukládací subsystémy. vFilO lze instalovat jak na fyzické servery, tak i na virtuální stroje, které lze zprovoznit v řádu minut. Stejně jako v případě řešení DataCore SANsymphony umožňuje virtualizace distribuovaných souborových i objektových úložišť optimální využití hardwarových zdrojů. Rozkládání zátěže mezi uzly v clusteru vFilO s vysokou dostupností a extensivní paralelismus napříč těmito uzly zajišťují rychlou reakci i ve špičkách. Za maximálním výkonem stojí technologie Parallel NFS a platí to i v případech, kdy uživatelé přistupují k datům prostřednictvím protokolů NFS, SMB a S3.

Hodnota metadat

Zásadní architektonickou výhodou vFilO je opravdové oddělení samotných dat od metadat, což umožňuje získávat informace o obsahových vztazích souborů bez ohledu na jejich fyzické umístění i nezávisle na tom, kdo je autorem. vFilO přináší nové způsoby získávání hodnotných informací z uložených dat, a to díky možnosti jednoduchého pokládání dotazů v přirozeném jazyce – nad klíčovými slovy i značkami průběžně aktualizovaného globálního indexu metadat.

Univerzální přístup

Aplikace provozované ve virtuálních strojích, na fyzických serverech i v kontejnerech mohou i nadále pro práci se soubory využívat preferované metody přístupu. Stejné je to i v případě uživatelů – ani u nich nezáleží na tom, zda pracují na osobním počítači, notebooku nebo pracovní stanici a využívají operační systém Windows, Linux nebo MacOS. 

Podporovány jsou protokoly NFS v4.2, NFS v3, SMBv3 a SMBv2 i Kubernetes CSI pro persistentní svazky. K souborům lze přistupovat současně prostřednictvím jakékoli metody, bez ohledu na to, jakým způsobem byly soubory vytvořeny.

Cenová politika vFilO je založená na platbě za každý terabajt dat, se základní cenou pro aktivní data a nižší cenou pro neaktivní archivy. Nový software je k dispozici od 20. listopadu 2019 prostřednictvím celosvětové sítě DataCore partnerů s přidanou hodnotou. V Česku a na Slovensku se můžete obrátit na VAD distributora tohoto řešení – společnost BAKOTECH.

 

O společnosti DataCore

Společnost DataCore Software přináší nejflexibilnější, nejinteligentnější a nejvýkonnější řešení softwarově definovaných úložišť pro blokové, souborové i objektové ukládání dat. Díky komplexnímu produktovému portfoliu, rozsáhlému duševnímu vlastnictví a bezkonkurenčním zkušenostem v oblasti virtualizace ukládání dat i v poskytování pokročilých datových služeb je DataCore lídrem v oblasti softwarově definovaného ukládání dat. Pro přístup k demoverzi prosím navštivte //www.datacore.com/try-it-now.

 

Tagy článku