Dědictví Velké říjnové socialistické revoluce? Potoky krve a miliony mrtvých

Dědictví Velké říjnové socialistické revoluce? Potoky krve a miliony mrtvých
Popisek: komunismus
08 / 11 / 2017, 08:30

Komunisté si připomínají násilný převrat v Rusku,od něhož uplynulo 100 let, V roce 1917 začala komunistická hrůzovláda, jež za sebou zanechala desítky milionů mrtvých. Ta se později přenesla do střední a jihovýchodní Evropy.

Komunistům to však stěží vysvětlíte, protože ihned začnou reagovat tím, že jsou to ,,přehmaty", ,,omyly", v horším případě začnou argumentovat zločiny kapitalismu. Statistiky či bilance komunistických hrůzovlád v SSSR, Číně a jeho satelitů ve střední a jihovýchodní Evropě jsou však jasně vypovídající. Komunismus má na svědomí životy desítek milionů lidí po celém světě, trvalé psychické šrámy těch, kteří přežili komunistické lágry či vězení. Mnozí z lidé se vraceli s  podlomeným zdravím a brzy potom zemřeli. Komunismus jako ideologie snese plně srovnání s nacismem, i když jsou soudruzi na ně alergičtí.

psali jsme: Politika KSČM je netřídní a reformistická, zlobí se komsomolci. Dojde k válce mladých a ,,vysloužilých" revolucionářů?

Podle komunistů jsou to však ,,omyly" či ,,přehmaty" v jinak vznešené myšlence sociální spravedlnosti. Ta je sama o sobě utopií, protože žádná taková společnost existovat nikdy nemůže. Komunisté si však vždy budou myslet, že ano, protože to je přece nejspravedlivější společnost, kterou lidstvo vymyslelo, kde již neexistují třídní rozdíly mezi lidmi. Tato fantaskní představa je pro komunisty hnacím motorem, proč je nutné dělat světové revoluce, jež ovšem podle nich nemusí být nutně násilné či krvavé.

Velká říjnová socialistická revoluce odstartovala několik desetiletí komunistické diktatury, která nějakým způsobem poznamenala prakticky každého. V satelitních státech SSSR neexistovala svoboda. Občan nemohl svobodně vycestovat ani říct na veřejnosti svůj názor. Tento člověk byl pro komunismus pouze majetkem.

psali jsme: Pod bývalým pomníkem Stalina vznikne výstava totalit 20. století

Je zajímavé, jak zapálení komunisté, jako například Marta Semelová horují pro likvidaci kapitalismu a nastolení té skvělé beztřídní společnosti, ale sami výdobytků kapitalismu denně využívají. Mobilní telefony, internet, západní automobily, to vše komunisté používají, i když navenek proti tomu brojí. Ve svém schizofrenním boji si však neuvědomují klíčovou věc - v kapitalismu se mají soudruzi daleko lépe než za socialismu ve všech měřitelných hlediscích. To už ale od soudružky Semelové těžko uslyšíte.

Komunismus byl a vždy bude ideologií, která usiluje o likvidaci společenských tříd ve snaze nastolit socialistický ,,ráj na Zemi". Polistopadová demokracie a svoboda umožňuji tyto myšlenky volně šířit, aniž by byli jeho propagátoři nějak potrestáni. Nedovolme však, aby tato ideologie znovu nabyla vrchu, protože jinak by se mohla historie opakovat, což ona děla poměrně často.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.